167x
004855
9.4.2024

FAQ 005477 | Výpočet v programu RFEM 6 trvá velmi dlouho, ale využití procesoru…

Dotaz:
Výpočet v programu RFEM 6 trvá velmi dlouho, ale vytížení procesoru mého systému je nízké. Proč tomu tak je?

Odpověď:
Důvodem pro zdlouhavý výpočet při malém vytížení procesoru počítače může být použití iteračního řešiče místo přímého řešiče. Tyto možnosti určují metodu řešení soustavy rovnic.

Přímý řešič je metoda, která používá dekompozici matic, jako je LU dekompozice, k řešení soustavy rovnic v jednom kroku. Tento přístup je obecně robustnější a může si poradit s jakýmkoli typem problému, ale může vyžadovat více paměti a výpočetních zdrojů, zejména u velmi rozsáhlých systémů.
Iterační řešič, jako je metoda konjugovaných gradientů nebo GMRES (Generalized Minimal Residual) metoda, řeší systém rovnic iteračním zpřesňováním řešení.

Metoda řešiče, která vede k rychlejším výsledkům, závisí na složitosti modelu a velikosti hlavní paměti RAM, která je k dispozici ve stroji. Pokud při řešení rozsáhlých složitých modelů nejsou problémem zdroje, pak se ve většině případů doporučuje přímý řešič, který je nejrychlejší. Nezapomeňte to zkontrolovat v nastavení pro statickou analýzu v programu RFEM 6.

► Obrázek | Nastavení pro statickou analýzu - metoda pro systém rovnic https://www.dlubal.com/cs/img/048596