286x
005477
9.4.2024

Přímý vs. iterační řešič

Výpočet v programu RFEM 6 trvá velmi dlouho, ale vytížení procesoru mého systému je nízké. Proč tomu tak je?


Odpověď:

Důvodem pro zdlouhavý výpočet při malém vytížení procesoru vašeho počítače může být použití iteračního namísto přímého řešiče. Tyto možnosti určují metodu řešení soustavy rovnic.

Přímý řešič je metoda, která používá dekompozici matic, jako je LU dekompozice, k řešení soustavy rovnic v jednom kroku. Tento přístup je obecně robustnější a může si poradit s jakýmkoli typem problému, ale může vyžadovat více paměti a výpočetních zdrojů, zejména u velmi rozsáhlých systémů.
Iterační řešič, jako je metoda konjugovaných gradientů nebo GMRES (Generalized Minimal Residual) metoda, řeší systém rovnic iteračním zpřesňováním řešení.

Která metoda řešiče vede k výsledkům rychleji, závisí na složitosti modelu a velikosti dostupné operační paměti RAM. Pokud máte při řešení rozsáhlých složitých modelů dostatek zdrojů, pak se většinou doporučuje přímý řešič, který je nejrychlejší. Nezapomeňte nastavit metodu řešení v Nastavení pro statickou analýzu v programu RFEM 6.


Autor

Alex Bacon je zodpovědný za školení zákazníků, technickou podporu a vývoj programů pro severoamerický trh.