Vícevrstvé plochy (např. laminát, CLT) pro RFEM 6

Popis produktu

  • Konečné prvky ve statice v praxi

Zadání vícevrstvých ploch jako laminátových ploch nebo křížem lepeného dřeva (CLT)

Přednastavená nabídka odkazů

Výhody pro vás

Vícevrstvé plochy (např. laminát, CLT)

  • Kombinace různých i nelineárních materiálových modelů v jedné skladbě vrstev
  • Grafické znázornění vrstev na ploše v rozhraní programu RFEM
  • Rychlý výpočet matice tuhosti plochy v programu RFEM, napětí se následně rozdělí na jednotlivé vrstvy

Addon Vícevrstvé plochy vám umožňuje zadávat vícevrstvé skladby ploch. Poddajné spřažení vrstev (pomocí plošných uvolnění) lze definovat bez většího úsilí.

Z uživatelsky zadané skladby vrstev se vytvoří lokální celková matice tuhosti. Tento addon je vhodný například pro zadávání prvků z křížem lepeného dřeva, textilního betonu, vláknových kompozitů a dalších. Vlastní posouzení se provádí v addonech, jako je Posouzení dřevěných konstrukcí.

Rozsáhlá databáze skladeb křížem lepeného dřeva specifická pro jednotlivé výrobce zjednodušuje zadání křížem lepeného dřeva.


1

Základní funkce

  • Flexibilní zadání různých uspořádání vrstev
  • Vysoká efektivita díky velmi malému požadovanému množství vstupních dat
  • Flexibilita na základě podrobného nastavení postupů a rozsahu výpočtu
  • Generování lokální matice celkové tuhosti plochy v programu RFEM na základě vybraného materiálového modelu a obsažených vrstev
  • Grafické znázornění orientace jednotlivých vrstev
2

Postup

Dejte pozor, aby všechny údaje v addonu Vícevrstvé plochy týkající se materiálů, kombinací zatížení a kombinací výsledků odpovídaly metodě posouzení podle normy. Vhodné materiály jsou již pro vás připraveny v databázi materiálů. RFEM vám umožňuje automaticky generovat kombinace zatížení a kombinace výsledků v souladu s požadavky normy. Pokud chcete, můžete tyto kombinace ovšem vytvořit i ručně.

Skladbu vrstev, z níž se vychází při výpočtu tuhosti plochy, můžete libovolně měnit. Parametry, které jsou nastaveny výběrem materiálového modelu, můžete dále upravovat. Při generování tuhostí tak máte zcela svobodnou volbu.

Zvolený materiál také definuje mezní napětí každé vrstvy. I tyto hodnoty můžete upravit podle svých potřeb. Skladba vrstev se libovolné ploše přiřazuje jako typ tloušťky.


3

Výsledky

U tuhostí jsou uvedeny všechny vzorce včetně odkazu na normu, takže můžete posouzení sami přesně ověřit.

Veškerá vstupní a výstupní data jsou přitom součástí tiskového protokolu programu RFEM. Pro jednotlivá posouzení můžete cíleně zvolit obsah protokolu a požadovaný rozsah výstupu. Nakonec tak máte přesně to, co jste chtěli.

Manuál pro Vícevrstvé plochy (např. laminát, CLT)

Manuály

Cena

Cena
1 250,00 EUR

Ceny platí pro používání softwaru ve všech zemích.

Online školení | Anglicky

Eurokód 5 | Dřevěné konstrukce podle DIN EN 1995-1-1

Online školení 23. září 2021 8:30 - 12:30 CEST

Online školení | Anglicky

Eurokód 5 | Dřevěné konstrukce podle DIN EN 1995-1-1

Online školení 20. května 2021 8:30 - 12:30 CEST

Online školení | Anglicky

Eurokód 5 | Dřevěné konstrukce podle EN 1995-1-1

Online školení 17. března 2021 8:30 - 12:30 CET

Online školení | Anglicky

Eurokód 5 | Dřevěné konstrukce podle EN 1995-1-1

Online školení 18. prosince 2020 8:30 - 12:30 CET

2018 NDS a CLT posouzení v programu RFEM

2018 Návrh NDS a CLT v programu RFEM

Webinář 20. září 2018 15:00 - 16:00

Dřevěné konstrukce

Výměna dat mezi programy SEMA a RFEM | 2016

Webinář 20. dubna 2016 15:00 - 16:00