Přídavný modul RF-/ALUMINUM pro RFEM/RSTAB

Newsletter

Získejte jednou měsíčně informace o novinkách, plánovaných akcích, praktických tipech, exkluzivních nabídkách a slevových poukazech.

Posouzení hliníkových prutů podle Eurokódu 9

Přídavný modul RF-/ALUMINUM posuzuje hliníkové pruty a sady prutů na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti podle normy

 •  EN 1999-1-1:2007 (Eurokód 9)

 1. Nastavení parametrů pro posouzení

  Základní vlastnosti

  • Posouzení na tah, tlak, ohyb, smyk a kombinované vnitřní síly
  • Stabilitní analýza pro rovinný vzpěr, vzpěr zkroucením, prostorový vzpěr a klopení
  • Automatické určení kritických sil a kritického momentu pro prostorový vzpěr u obecně působících zatížení a podporových podmínek pomocí speciálního MKP programu (analýza vlastních čísel) integrovaném v modulu
  • Možnost použít příčné podpory jednotlivých nosníků
  • Automatická nebo manuální klasifikace průřezů
  • Integrace parametrů následujících národních příloh:
   •  ČSN EN 1999-1-1/NA:2009-02 (Česká republika)
   •  STN EN 1999-1-1/NA:2010-01 (Slovensko)
   • Belgium NBN EN 1999-1-1/ANB:2011-03 (Belgie)
   •  DK EN 1999-1-1/NA:2007-11 (Dánsko)
   •  UNI EN 1999-1-1/NA:2011-02 (Itálie)
   •  IS EN 1999-1-1/NA:2010-03 (Irsko)
   • Cyprus CYS EN 1999-1-1/NA:2009-07 (Kypr)
   •  LST EN 1999-1-1/NA:2011-09 (Litva)
   •  DIN EN 1999-1-1/NA:2010-12 (Německo)
   •  NEN EN 1999-1-1/NB:2011-12 (Nizozemsko)
   • United Kingdom BS EN 1999-1-1/NA:2009 (Spojené království)
   •  SS EN 1999-1-1/NA:2011-04 (Švédsko)
  • Posouzení mezního stavu použitelnosti pro charakteristické, časté nebo kvazistálé návrhové situace
  • Zohlednění příčných svarů
  • Široký výběr průřezů, například I-profily, C-profily, obdélníkové duté průřezy, čtvercové průřezy, rovnoramenné a nerovnoramenné úhelníky, kulaté tyče a další
  • Přehledně uspořádané tabulky výsledků
  • Automatická optimalizace průřezů
  • Podrobná výsledková dokumentace s odkazy na rovnice použité při posouzení a popsané v normě
  • Různé možnosti filtrování a uspořádání výsledků, včetně výsledků řazených po prutech, průřezech, místech x nebo po zatěžovacích stavech, kombinacích výsledků nebo zatížení
  • Tabulky výsledků pro štíhlosti prutů a rozhodující vnitřní síly
  • Výkaz materiálu včetně údajů o hmotnosti a objemu
  • Úplná integrace do programu RFEM/RSTAB
  • Metrické a imperiální jednotky
 2. Příčné mezilehlé podpory

  Práce s RF-/ALUMINUM

  Údaje o materiálech, zatíženích a kombinacích zatěžovacích stavů je nutné zadat v programu RFEM/RSTAB v souladu s pravidly pro navrhování podle Eurokódu. Databáze materiálů v programu RFEM/RSTAB již obsahuje vhodné materiály. RFEM/RSTAB umožňuje automaticky vytvářet příslušné kombinace zatěžovacích stavů podle Eurokódu. Všechny kombinace lze také vytvořit ručně.

  V přídavném modulu RF-/ALUMINUM se nejprve vyberou pruty a sady prutů pro následné posouzení. Dále se stanoví zatěžovací stavy, kombinace zatížení a výsledků. V dalších krocích je možné upravit původní nastavení pro příčné mezilehlé podpory a vzpěrné délky.

  V případě posouzení sady prutů lze definovat individuální podporové podmínky a excentricity pro každý vnitřní uzel jednotlivých prutů. Speciální nástroj pro MKP analýzu, který běží na pozadí programu, určí kritická zatížení a momenty nezbytné pro stabilitní analýzu.

 3. Posouzení po zatěžovacích stavech

  Výsledky

  První tabulka výsledků zobrazuje maximální využití a odpovídající využití pro každý posuzovaný zatěžovací stav a kombinaci zatížení.

  Další tabulky výsledků zahrnují všechny podrobné výsledky řazené podle různých kritérií a rozbalovací stromové nabídky se všemi detaily posouzení. Všechny mezivýsledky je možné zobrazit pro každé místo podél prutů. Takto lze snadno vysledovat, jakým způsobem probíhala jednotlivá posouzení v modulu.

  Kompletní údaje z modulu tvoří část tiskového protokolu programu RFEM/RSTAB. Navíc je k dispozici možnost podrobného nastavení obsahu protokolu a rozsahu výstupních dat pro jednotlivá posouzení.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte nás nebo využijte naše stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované s produkty společnosti Dlubal Software

Zajímavé projekty zákazníků, které byly realizovány s programy pro statiku společnosti Dlubal Software.

CENA pro RFEM (bez DPH)

 • RF-ALUMINUM 5.xx

  1 480,00 USD

 • Další licence

  666,00 USD

CENA pro RSTAB (bez DPH)

 • ALUMINUM 8.xx

  1 480,00 USD

 • Další licence

  666,00 USD