Přídavný modul RF-/ALUMINUM pro RFEM/RSTAB

Produktové video: Přídavný modul RF-/ALUMINUM (anglicky)

Newsletter

Získejte jednou měsíčně informace o novinkách, plánovaných akcích, praktických tipech, exkluzivních nabídkách a slevových poukazech.

Posouzení hliníkových prutů podle Eurokódu 9

Přídavný modul RF-/ALUMINUM posuzuje hliníkové pruty a sady prutů na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti podle normy

 •  EN 1999-1-1:2007 (Eurokód 9)

 1. Nastavení parametrů pro posouzení

  Základní vlastnosti

  • Posouzení na tah, tlak, ohyb, smyk a kombinované vnitřní síly
  • Stabilitní analýza pro rovinný vzpěr, vzpěr zkroucením, prostorový vzpěr a klopení
  • Automatické určení kritických sil a kritického momentu pro prostorový vzpěr u obecně působících zatížení a podporových podmínek pomocí speciálního MKP programu (analýza vlastních čísel) integrovaném v modulu
  • Možnost použít příčné podpory jednotlivých nosníků
  • Automatická nebo manuální klasifikace průřezů
  • Integrace parametrů následujících národních příloh:
   •  ČSN EN 1999-1-1/NA:2009-02 (Česká republika)
   •  STN EN 1999-1-1/NA:2010-01 (Slovensko)
   • Belgium NBN EN 1999-1-1/ANB:2011-03 (Belgie)
   •  DK EN 1999-1-1/NA:2013-05 (Dánsko)
   • Finland SFS EN 1999-1-1/NA:2016-12 (Finsko)
   •  UNI EN 1999-1-1/NA:2011-02 (Itálie)
   •  IS EN 1999-1-1/NA:2010-03 (Irsko)
   • Cyprus CYS EN 1999-1-1/NA:2009-07 (Kypr)
   •  LST EN 1999-1-1/NA:2011-09 (Litva)
   •  LU EN 1999‑1‑1:2007/AN‑LU:2011 (Lucembursko)
   •  DIN EN 1999-1-1/NA:2010-12 (Německo)
   •  NEN EN 1999-1-1/NB:2011-12 (Nizozemsko)
   • Poland PN EN 1999-1-1/NA:2011-01 (Polsko)
   • Greece ELOT EN 1999-1-1/NA:2010-11 (Řecko)
   •  SS EN 1999-1-1/NA:2011-04 (Švédsko)
   • United Kingdom BS EN 1999-1-1/NA:2009 (Velká Británie)
  • Posouzení mezního stavu použitelnosti pro charakteristické, časté nebo kvazistálé návrhové situace
  • Zohlednění příčných svarů
  • Široký výběr průřezů, například I-profily, C-profily, obdélníkové duté průřezy, čtvercové průřezy, rovnoramenné a nerovnoramenné úhelníky, kulaté tyče a další
  • Přehledně uspořádané tabulky výsledků
  • Automatická optimalizace průřezů
  • Podrobná výsledková dokumentace s odkazy na rovnice použité při posouzení a popsané v normě
  • Různé možnosti filtrování a uspořádání výsledků, včetně výsledků řazených po prutech, průřezech, místech x nebo po zatěžovacích stavech, kombinacích výsledků nebo zatížení
  • Tabulky výsledků pro štíhlosti prutů a rozhodující vnitřní síly
  • Výkaz materiálu včetně údajů o hmotnosti a objemu
  • Úplná integrace do programu RFEM/RSTAB
  • Metrické a imperiální jednotky
 2. Příčné mezilehlé podpory

  Práce s RF-/ALUMINUM

  Údaje o materiálech, zatíženích a kombinacích zatěžovacích stavů je nutné zadat v programu RFEM/RSTAB v souladu s pravidly pro navrhování podle Eurokódu. Databáze materiálů v programu RFEM/RSTAB již obsahuje vhodné materiály. RFEM/RSTAB umožňuje automaticky vytvářet příslušné kombinace zatěžovacích stavů podle Eurokódu. Všechny kombinace lze také vytvořit ručně.

  V přídavném modulu RF-/ALUMINUM se nejprve vyberou pruty a sady prutů pro následné posouzení. Dále se stanoví zatěžovací stavy, kombinace zatížení a výsledků. V dalších krocích je možné upravit původní nastavení pro příčné mezilehlé podpory a vzpěrné délky.

  V případě posouzení sady prutů lze definovat individuální podporové podmínky a excentricity pro každý vnitřní uzel jednotlivých prutů. Speciální nástroj pro MKP analýzu, který běží na pozadí programu, určí kritická zatížení a momenty nezbytné pro stabilitní analýzu.

 3. Posouzení po zatěžovacích stavech

  Výsledky

  První tabulka výsledků zobrazuje maximální využití a odpovídající využití pro každý posuzovaný zatěžovací stav a kombinaci zatížení.

  Další tabulky výsledků zahrnují všechny podrobné výsledky řazené podle různých kritérií a rozbalovací stromové nabídky se všemi detaily posouzení. Všechny mezivýsledky je možné zobrazit pro každé místo podél prutů. Takto lze snadno vysledovat, jakým způsobem probíhala jednotlivá posouzení v modulu.

  Kompletní údaje z modulu tvoří část tiskového protokolu programu RFEM/RSTAB. Navíc je k dispozici možnost podrobného nastavení obsahu protokolu a rozsahu výstupních dat pro jednotlivá posouzení.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte nás nebo využijte naše stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované s produkty společnosti Dlubal Software

Zajímavé projekty zákazníků, které byly realizovány s programy pro statiku společnosti Dlubal Software.

Cena (bez DPH)

Cena
1 480,00 USD

Cena platí pro zemi: Spojené státy americké.

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL EC3 8.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL EC3 5.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL 5.xx

Přídavný modul

Analýza napětí ploch a prutů

RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL 8.xx

Přídavný modul

Analýza napětí prutů

RFEM Ostatní
RF-STABILITY 5.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza podle metody vlastních tvarů

RSTAB Ostatní
RSBUCK 8.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza prutových konstrukcí

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

RFEM Železobetonové konstrukce
EC2 for RFEM 5.xx

Rozšíření modulů pro RFEM

Rozšíření betonových modulů o posouzení železobetonu podle EC 2

RSTAB Dřevěné konstrukce
TIMBER Pro 8.xx

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů a sad prutů podle Eurokódu 5, SIA 265 a/nebo DIN 1052

RFEM Skleněné konstrukce
RF-GLASS 5.xx

Přídavný modul

Posouzení jednovrstvého, vrstveného a izolačního skla

RSTAB Ostatní
RSIMP 8.xx

Přídavný modul

Generování počátečních deformací konstrukce a náhradních imperfekcí pro nelineární výpočet

RFEM Ostatní
RF-IMP 5.xx

Přídavný modul

Generování počátečních deformací konstrukce a náhradních imperfekcí pro nelineární výpočet

RSTAB Přípoje
FRAME-JOINT Pro 8.xx

Přídavný modul

Posouzení tuhých šroubovaných rámových rohů podle EN 1993-1-8 (EC 3)

RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
FE-LTB 8.xx

Přídavný modul

Analýza klopení a prostorového vzpěru podle teorie II. řádu pomocí MKP

RSTAB Železobetonové konstrukce
CONCRETE 8.xx

Přídavný modul

Lineární a nelineární posouzení železobetonových prutů s návrhem výztuže

RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL Warping Torsion 8.xx

Rozšíření modulu STEEL EC3

Analýza klopení a prostorového vzpěru obecnou metodou s analýzou vázaného kroucení

RFEM Ostatní
RF-MAT NL 5.xx

Přídavný modul

Zohlednění nelineárních materiálových vlastností

RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations 5.xx

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

RSTAB Železobetonové konstrukce
EC2 for RSTAB 8.xx

Rozšíření modulů pro RSTAB

Rozšíření betonových modulů o posouzení železobetonu podle Eurokódu 2

RFEM Přípoje
RF-FRAME-JOINT Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení tuhých šroubovaných rámových rohů podle EN 1993-1-8 (EC 3)

RFEM Dřevěné konstrukce
RF-TIMBER Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů podle EC 5

RSTAB Železobetonové konstrukce
FOUNDATION Pro 8.xx

Přídavný modul

Posouzení jednoduchých, kalichových a blokových základů

RFEM Přípoje
RF-HSS 5.xx

Přídavný modul

Posouzení mezního stavu únosnosti svařovaných styčníků s dutými průřezy podle EN 1993-1-8:2005

RSTAB Přípoje
HSS 8.xx

Přídavný modul

Posouzení mezního stavu únosnosti svařovaných styčníků s dutými průřezy podle EN 1993-1-8:2005

RSTAB Dynamická analýza
DYNAM Pro - Natural Vibrations 8.xx

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL Warping Torsion 5.xx

Rozšíření modulu RF-STEEL EC3

Analýza klopení a prostorového vzpěru obecnou metodou s analýzou vázaného kroucení

RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-FE-LTB 5.xx

Přídavný modul

Analýza klopení a prostorového vzpěru podle teorie II. řádu pomocí MKP

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE Columns 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonu podle metody modelových sloupů (metody založené na nominálním zakřivení)

RSTAB Ostatní
RSMOVE 8.xx

Přídavný modul

Generování zatěžovacích stavů z pohyblivých zatížení

RSTAB Ostatní
DEFORM 8.xx

Přídavný modul

Analýza deformací a průhybu pro pruty a sady prutů

RFEM Přípoje
RF-JOINTS Steel - Column Base 5.xx

Přídavný modul

Posouzení kloubových a vetknutých patek sloupů

RSTAB Ostatní
SUPER-RC 8.xx

Přídavný modul

Superponování výsledků různých stavebních fází

RSTAB Ostatní
RS-COM 8.xx

Přídavný modul

Programovatelné rozhraní COM

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-FOUNDATION Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení jednoduchých, kalichových a blokových základů