Přídavný modul RF-/ALUMINUM pro RFEM/RSTAB

Popis produktu

 • Ocelová konstrukce

Posouzení hliníkových prutů podle Eurokódu 9

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

Přídavný modul RF-/ALUMINUM posuzuje hliníkové pruty a sady prutů na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti podle normy

 •  EN 1999-1-1:2007 (Eurokód 9)

 1. Základní vlastnosti

  • Posouzení na tah, tlak, ohyb, smyk a kombinované vnitřní síly
  • Stabilitní analýza pro rovinný vzpěr, vzpěr zkroucením, prostorový vzpěr a klopení
  • Automatické určení kritických sil a kritického momentu pro prostorový vzpěr u obecně působících zatížení a podporových podmínek pomocí speciálního MKP programu (analýza vlastních čísel) integrovaném v modulu
  • Možnost použít příčné podpory jednotlivých nosníků
  • Automatická nebo manuální klasifikace průřezů
  • Integrace parametrů následujících národních příloh:
   • Deutschland ČSN EN 1999-1-1/NA:2009-02 (Česká republika)
   •  STN EN 1999-1-1/NA:2010-01 (Slovensko)
   •  NBN EN 1999-1-1/ANB:2011-03 (Belgie)
   • Finland DK EN 1999-1-1/NA:2013-05 (Dánsko)
   • Griechenland SFS EN 1999-1-1/NA:2016-12 (Finsko)
   • Ireland UNI EN 1999-1-1/NA:2011-02 (Itálie)
   •  IS EN 1999-1-1/NA:2010-03 (Irsko)
   • Lithuania CYS EN 1999-1-1/NA:2009-07 (Kypr)
   •  LST EN 1999-1-1/NA:2011-09 (Litva)
   •  LU EN 1999‑1‑1:2007/AN‑LU:2011 (Lucembursko)
   • Poland DIN EN 1999-1-1/NA:2010-12 (Německo)
   • Sweden NEN EN 1999-1-1/NB:2011-12 (Nizozemsko)
   •  PN EN 1999-1-1/NA:2011-01 (Polsko)
   •  ELOT EN 1999-1-1/NA:2010-11 (Řecko)
   •  SS EN 1999-1-1/NA:2011-04 (Švédsko)
   •  BS EN 1999-1-1/NA:2009 (Velká Británie)
  • Posouzení mezního stavu použitelnosti pro charakteristické, časté nebo kvazistálé návrhové situace
  • Zohlednění příčných svarů
  • Široký výběr průřezů, například I-profily, C-profily, obdélníkové duté průřezy, čtvercové průřezy, rovnoramenné a nerovnoramenné úhelníky, kulaté tyče a další
  • Přehledně uspořádané tabulky výsledků
  • Automatická optimalizace průřezů
  • Podrobná výsledková dokumentace s odkazy na rovnice použité při posouzení a popsané v normě
  • Různé možnosti filtrování a uspořádání výsledků, včetně výsledků řazených po prutech, průřezech, místech x nebo po zatěžovacích stavech, kombinacích výsledků nebo zatížení
  • Tabulky výsledků pro štíhlosti prutů a rozhodující vnitřní síly
  • Výkaz materiálu včetně údajů o hmotnosti a objemu
  • Úplná integrace do programu RFEM/RSTAB
  • Metrické a imperiální jednotky
 2. Práce s RF-/ALUMINUM

  Údaje o materiálech, zatíženích a kombinacích zatížení uvedené v programu RFEM/RSTAB musí být v souladu s pravidly pro navrhování podle Eurokódu. Databáze materiálů v programu RFEM/RSTAB již obsahuje vhodné materiály. Dále RFEM/RSTAB umožňuje automaticky vytvářet příslušné kombinace zatížení a kombinae výsledků podle Eurokódu. Všechny kombinace lze také vytvořit ručně.

  V přídavném modulu RF-/ALUMINIUM je třeba pro posouzení vybrat pruty a sady prutů a také zatěžovací stavy, kombinace zatížení a kombinace výsledků. V následujících krocích je možné upravit původní nastavení pro příčné mezilehlé podpory a vzpěrné délky.

  V případě posouzení sledu prutů lze definovat individuální podporové podmínky a excentricity pro každý vnitřní uzel jednotlivých prutů. Speciální nástroj pro MKP analýzu určí kritická zatížení a momenty nezbytné pro posouzení stability.

 3. Výsledky

  První tabulka výsledků zobrazuje maximální využití a odpovídající využití pro každý posuzovaný zatěžovací stav a kombinaci zatížení.

  Další tabulky výsledků zahrnují všechny podrobné výsledky řazené podle různých kritérií a rozbalovací stromové nabídky se všemi detaily posouzení. Všechny mezivýsledky je možné zobrazit pro každé místo podél prutů. Takto lze snadno vysledovat, jakým způsobem probíhala jednotlivá posouzení v modulu.

  Kompletní údaje z modulu tvoří část tiskového protokolu programu RFEM/RSTAB. Navíc je k dispozici možnost podrobného nastavení obsahu protokolu a rozsahu výstupních dat pro jednotlivá posouzení.

Kontakt

Kontaktujte Dlubal Software

Máte dotazy k našim produktům nebo potřebujete pomoc s výběrem produktů pro Vaše projekty? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ často 24 hodin denně.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované s produkty Dlubal

Zajímavé zákaznické projekty realizované pomocí programu Dlubal pro statické výpočty.

Cena

Cena
1 480,00 USD

Cena platí pro Spojené státy americké.

RFEM
RFEM

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB
RSTAB

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RSTAB
STEEL EC3

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM
RF-STEEL EC3

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RSTAB
STEEL

Přídavný modul

Analýza napětí prutů

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM
RF-STEEL

Přídavný modul

Analýza napětí ploch a prutů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM
Stabilní

Přídavný modul

Stabilitní analýza podle metody vlastních tvarů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RSTAB
RSBUCK

Přídavný modul

Stabilitní analýza prutových konstrukcí

Cena za první licenci
670,00 USD
RSTAB
TIMBER Pro

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů a sad prutů podle Eurokódu 5, SIA 265 a/nebo DIN 1052

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RSTAB
STEEL Warping Torsion

Rozšíření modulu STEEL EC3 a RF-STEEL AISC

Analýza klopení a prostorového vzpěru obecnou metodou s analýzou vázaného kroucení

Cena za první licenci
850,00 USD
RFEM
RF-CONCRETE

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD
RFEM
ec2-pro-dlubal

Rozšíření modulů pro RFEM

Rozšíření betonových modulů o posouzení železobetonu podle EC 2

Cena za první licenci
360,00 USD