RF-/ALUMINUM | Základní vlastnosti

Funkce programu

 • Posouzení na tah, tlak, ohyb, smyk a kombinované vnitřní síly
 • Stabilitní analýza pro rovinný vzpěr, vzpěr zkroucením, prostorový vzpěr a klopení
 • Automatické určení kritických sil a kritického momentu pro prostorový vzpěr u obecně působících zatížení a podporových podmínek pomocí speciálního MKP programu (analýza vlastních čísel) integrovaném v modulu
 • Možnost použít příčné podpory jednotlivých nosníků
 • Automatická nebo manuální klasifikace průřezů
 • Integrace parametrů následujících národních příloh:
  •  ČSN EN 1999-1-1/NA:2009-02 (Česká republika)
  •  STN EN 1999-1-1/NA:2010-01 (Slovensko)
  • Belgium NBN EN 1999-1-1/ANB:2011-03 (Belgie)
  •  DK EN 1999-1-1/NA:2013-05 (Dánsko)
  • Finland SFS EN 1999-1-1/NA:2016-12 (Finsko)
  •  UNI EN 1999-1-1/NA:2011-02 (Itálie)
  •  IS EN 1999-1-1/NA:2010-03 (Irsko)
  • Cyprus CYS EN 1999-1-1/NA:2009-07 (Kypr)
  •  LST EN 1999-1-1/NA:2011-09 (Litva)
  •  LU EN 1999‑1‑1:2007/AN‑LU:2011 (Lucembursko)
  •  DIN EN 1999-1-1/NA:2010-12 (Německo)
  •  NEN EN 1999-1-1/NB:2011-12 (Nizozemsko)
  • Poland PN EN 1999-1-1/NA:2011-01 (Polsko)
  • Greece ELOT EN 1999-1-1/NA:2010-11 (Řecko)
  •  SS EN 1999-1-1/NA:2011-04 (Švédsko)
  • United Kingdom BS EN 1999-1-1/NA:2009 (Velká Británie)
 • Posouzení mezního stavu použitelnosti pro charakteristické, časté nebo kvazistálé návrhové situace
 • Zohlednění příčných svarů
 • Široký výběr průřezů, například I-profily, C-profily, obdélníkové duté průřezy, čtvercové průřezy, rovnoramenné a nerovnoramenné úhelníky, kulaté tyče a další
 • Přehledně uspořádané tabulky výsledků
 • Automatická optimalizace průřezů
 • Podrobná výsledková dokumentace s odkazy na rovnice použité při posouzení a popsané v normě
 • Různé možnosti filtrování a uspořádání výsledků, včetně výsledků řazených po prutech, průřezech, místech x nebo po zatěžovacích stavech, kombinacích výsledků nebo zatížení
 • Tabulky výsledků pro štíhlosti prutů a rozhodující vnitřní síly
 • Výkaz materiálu včetně údajů o hmotnosti a objemu
 • Úplná integrace do programu RFEM/RSTAB
 • Metrické a imperiální jednotky

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-ALUMINUM 5.xx

Přídavný modul

Posouzení hliníkových prutů podle Eurokódu 9

Cena za první licenci
1 480,00 USD