Přídavný modul RF-MOVE Surfaces pro RFEM

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

Generování pohyblivého zatížení na plochy

Přídavný modul RF-MOVE Surfaces programu RFEM vytváří zatěžovací stavy z různých pozic pohyblivých zatížení, jako jsou například automobily na mostech. Kromě toho je možné vytvořit obálkovou kombinaci výsledků.

Vstupní data se omezují pouze na čtyři vstupní tabulky. Spolu s rychlým generováním zatěžovacích stavů pro RFEM se tak ušetří spousta času.

 1. Základní vlastnosti

  • Parametrizované pozice zatížení pro různé bodové, liniové, plošné zatížení nebo zatížení nápravou
  • Přístup k různým uloženým modelům zatížení nápravami (databáze)
  • Příznivé nebo nepříznivé působení zatížení s ohledem na příčinkové čáry a plochy
  • Shrnutí několika pohyblivých zatížení do jednoho zatěžovacího schématu
  • Generování kombinací výsledků pro stanovení nejméně příznivých vnitřních sil
  • Možnost uložit zatěžovací schéma pro použití v dalších konstrukcích
 2. Vstupní data

  Plochy s pohyblivým zatížením se vyberou graficky na RFEM modelu. Jednu plochu je možné zatížit více sadami pohybů současně.

  „Trasa“ je definována sadami linií. V modelu je můžeme graficky vybrat. Dále je možné stanovit vzdálenost mezi jednotlivými kroky zatížení. K dispozici jsou různé typy zatížení, například osamělé, lineární, obdélníkové, kruhové nebo zatížení nápravou automobilu. Zatížení mohou působit v lokálních i globálních směrech.

  Různá zatížení shrnují zatěžovací modely. Definované zatěžovací modely se umístí na sady linií a na základě těchto údajů se vygenerují jednotlivé zatěžovací stavy.

 3. Generované zatěžovací stavy v RFEM

  Generování / Výsledky

  Různé zatěžovací stavy lze vytvořit jediným kliknutím. Po skončení generování se zobrazí čísla vytvořených zatěžovacích stavů a kombinací.

  Přídavný modul RF‑MOVE Surfaces nezobrazuje tabulky výsledků. Vytvořené zatěžovací stavy včetně jejich zatížení lze zkontrolovat přímo v programu RFEM.

  Popis jednotlivých pohyblivých zatížení je odvozen z příslušného čísla přírůstku zatížení. V programu RFEM lze tyto názvy nahradit jiným popisem zatěžovacích stavů.

  Veškerá vstupní data v tabulkách se mohou exportovat do MS Excel.

Cena (bez DPH)

Cena
540,00 USD

Cena platí pro zemi: Spojené státy americké.

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL 5.xx

Přídavný modul

Analýza napětí ploch a prutů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL EC3 5.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
EC2 for RFEM 5.xx

Rozšíření modulů pro RFEM

Rozšíření betonových modulů o posouzení železobetonu podle EC 2

Cena za první licenci
360,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations 5.xx

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM Ostatní
RF-STABILITY 5.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza podle metody vlastních tvarů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM Ostatní
RF-MOVE 5.xx

Přídavný modul

Generování zatěžovacích stavů z pohyblivých zatížení

Cena za první licenci
450,00 USD
RFEM Ostatní
RF-IMP 5.xx

Přídavný modul

Generování počátečních deformací konstrukce a náhradních imperfekcí pro nelineární výpočet

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE Columns 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonu podle metody modelových sloupů (metody založené na nominálním zakřivení)

Cena za první licenci
630,00 USD
RFEM Ostatní
RF-MAT NL 5.xx

Přídavný modul

Zohlednění nelineárních materiálových vlastností

Cena za první licenci
1 300,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads 5.xx

Přídavný modul

Náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE NL 5.xx

Přídavný modul

Fyzikálně a geometricky nelineární výpočet železobetonu pro plošné a prutové prvky

Cena za první licenci
1 300,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE Deflect 5.xx

Přídavný modul

Analytický výpočet deformací plošných konstrukcí

Cena za první licenci
400,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Forced Vibrations 5.xx

Přídavný modul

Časová analýza a analýza multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM Ostatní
RF-SOILIN 5.xx

Přídavný modul

Určení součinitelů podloží pomocí údajů o základové půdě

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Ostatní
RF-STAGES 5.xx

Přídavný modul

Zohlednění stavebních fází v RFEM

Cena za první licenci
850,00 USD
RFEM Dřevěné konstrukce
RF-TIMBER Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů podle EC 5

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL Warping Torsion 5.xx

Rozšíření modulu RF-STEEL EC3 a RF-STEEL AISC

Analýza klopení a prostorového vzpěru obecnou metodou s analýzou vázaného kroucení

Cena za první licenci
850,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-FOUNDATION Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení jednoduchých, kalichových a blokových základů

Cena za první licenci
760,00 USD