Přídavný modul RF-MOVE Surfaces pro RFEM

Newsletter

Získejte jednou měsíčně informace o novinkách, plánovaných akcích, praktických tipech, exkluzivních nabídkách a slevových poukazech.

Generování pohyblivého zatížení na plochy

Přídavný modul RF-MOVE Surfaces programu RFEM vytváří zatěžovací stavy z různých pozic pohyblivých zatížení, jako jsou například automobily na mostech. Kromě toho je možné vytvořit obálkovou kombinaci výsledků.

Vstupní data se omezují pouze na čtyři vstupní tabulky. Spolu s rychlým generováním zatěžovacích stavů pro RFEM se tak ušetří spousta času.

 1. Základní vlastnosti

  • Parametrizované pozice zatížení pro různé bodové, liniové, plošné zatížení nebo zatížení nápravou
  • Přístup k různým uloženým modelům zatížení nápravami (databáze)
  • Příznivé nebo nepříznivé působení zatížení s ohledem na příčinkové čáry a plochy
  • Shrnutí několika pohyblivých zatížení do jednoho zatěžovacího schématu
  • Generování kombinací výsledků pro stanovení nejméně příznivých vnitřních sil
  • Možnost uložit zatěžovací schéma pro použití v dalších konstrukcích
 2. Okno 1.2 Sady linií

  Vstupní data

  Plochy s pohyblivým zatížením se vyberou graficky na RFEM modelu. Jednu plochu je přitom možné zatížit více sadami pohybů současně.

  Definice "Trasy" probíhá na základě sad linií, které lze rovněž vybrat graficky v modelu. Dále je možné stanovit vzdálenost mezi jednotlivými kroky zatížení. K dispozici jsou různé typy zatížení, jako například osamělé, lineární, obdélníkové, kruhové zatížení, nebo zatížení nápravou automobilu. Zatížení mohou působit v lokálních i globálních směrech.

  Různá zatížení shrnují zatěžovací modely. Definované zatěžovací modely se umístí na sady linií a na základě těchto údajů se vygenerují jednotlivé zatěžovací stavy.

 3. Generované zatěžovací stavy v RFEM

  Generování / Výsledky

  Různé zatěžovací stavy lze vytvořit jediným kliknutím. Po skončení generování se zobrazí čísla vytvořených zatěžovacích stavů a kombinací.

  Přídavný modul RF‑MOVE Surfaces nezobrazuje tabulky výsledků. Vytvořené zatěžovací stavy včetně jejich zatížení lze zkontrolovat přímo v programu RFEM.

  Popis jednotlivých pohyblivých zatížení je odvozen z příslušného čísla přírůstku zatížení. V programu RFEM lze tyto názvy nahradit jiným popisem zatěžovacích stavů.

  Veškerá vstupní data v tabulkách se mohou exportovat do MS Excel.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte nás nebo využijte naše stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Cena (bez DPH)

Cena
540,00 USD

Cena platí pro zemi: Spojené státy americké.

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL 5.xx

Přídavný modul

Analýza napětí ploch a prutů

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

RFEM Železobetonové konstrukce
EC2 for RFEM 5.xx

Rozšíření modulů pro RFEM

Rozšíření betonových modulů o posouzení železobetonu podle EC 2

RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL EC3 5.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

RFEM Ostatní
RF-STABILITY 5.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza podle metody vlastních tvarů

RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations 5.xx

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

RFEM Ostatní
RF-MOVE 5.xx

Přídavný modul

Generování zatěžovacích stavů z pohyblivých zatížení

RFEM Ostatní
RF-IMP 5.xx

Přídavný modul

Generování počátečních deformací konstrukce a náhradních imperfekcí pro nelineární výpočet

RFEM Ostatní
RF-MAT NL 5.xx

Přídavný modul

Zohlednění nelineárních materiálových vlastností

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE Columns 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonu podle metody modelových sloupů (metody založené na nominálním zakřivení)

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE NL 5.xx

Přídavný modul

Fyzikálně a geometricky nelineární výpočet železobetonu pro plošné a prutové prvky