RF-MOVE Surfaces | Základní vlastnosti

  • Databáze znalostí

Funkce programu

27. dubna 2015

000356

Obecné

RF-MOVE Surfaces

  • Parametrizované pozice zatížení pro různé bodové, liniové, plošné zatížení nebo zatížení nápravou
  • Přístup k různým uloženým modelům zatížení nápravami (databáze)
  • Příznivé nebo nepříznivé působení zatížení s ohledem na příčinkové čáry a plochy
  • Shrnutí několika pohyblivých zatížení do jednoho zatěžovacího schématu
  • Generování kombinací výsledků pro stanovení nejméně příznivých vnitřních sil
  • Možnost uložit zatěžovací schéma pro použití v dalších konstrukcích

Napište komentář...

Napište komentář...

  • Navštíveno 27x
  • Aktualizováno 20. dubna 2020
RFEM Ostatní
RF-MOVE Surfaces 5.xx

Přídavný modul

Generování pohyblivého zatížení na plochy

Cena za první licenci
540,00 USD