Přídavný modul RSBUCK pro RSTAB

Newsletter

Získejte jednou měsíčně informace o novinkách, plánovaných akcích, praktických tipech, exkluzivních nabídkách a slevových poukazech.

RSTAB modul pro stabilitní analýzu prutových konstrukcí

Přídavný modul RSBUCK provádí posouzení stability prutových konstrukcí na základě analýzy vlastních čísel.

 1. 1.1 Základní údaje

  000368

  Základní vlastnosti

  • Automatické převzetí údajů o konstrukci a okrajových podmínek z programu RSTAB
  • Volitelné zohlednění příznivého působení tahových sil
  • Převzetí normálových sil ze zatěžovacích stavů programu RSTAB nebo uživatelem definovaných podmínek pro prut
  • Zobrazení vzpěrných délek L kolem slabé a silné osy s příslušnými součiniteli vzpěrných délek b po prutech
  • Normované tvary vybočení seřazené po prutech
  • Zobrazení součinitele kritického zatížení pro celou konstrukci vzhledem k danému vzpěrnostnímu případu
  • Grafické a animované znázornění tvarů vybočení na renderovaném modelu
  • Identifikace prutů bez tlakových sil
  • Možnost převedení vzpěrných délek do dalších přídavných modulů programu RSTAB pro odpovídající posouzení prutů v souladu s normami
  • Možnost exportu geometrie tvaru vybočení do přídavného modulu RSIMP pro vytvoření imperfekcí
  • Přímý export dat do MS Excel nebo OpenOffice.org Calc
 2. Grafické znázornění tvaru vybočení

  000369

  Vstupní data

  Přídavný modul RSBUCK se vyznačuje snadným ovládáním, velkou přehledností a uživatelskou přívětivostí. Několika kliknutími lze definovat počet tvarů vybočení, které se mají spočítat, a také zatěžovací stavy, které se mají zohlednit.

  Údaje o konstrukci a okrajové podmínky nastavené ve zvoleném zatěžovacím stavu se převezmou automaticky. Případně je možné upravit importované normálové síly nebo ručně zadat jejich nové hodnoty. Dále lze vytvořit v modulu RSBUCK další případy a současně tak provést několik analýz, každou s jinými okrajovými podmínkami.

  Pro lepší zobrazení výsledků v modulu RSBUCK je možné nastavit jednotky nezávisle na hlavním programu RSTAB. Nejsou-li při otevření modulu RSBUCK k dispozici vnitřní síly z programu RSTAB, modul je automaticky spočítá a poté určí hodnoty vzpěru.

 3. Výpočet tvarů vybočení

  000370

  Výpočet

  RSBUCK určuje nejnevhodnější tvary vybočení konstrukce. Kvůli teorii výpočetní metody není obecně možné vyloučit nižší vlastní čísla z analýzy a současně určit vyšší vlastní čísla. RSBUCK může určit maximálně 1000 nejnižších vlastních čísel konstrukce.

  RSBUCK standardně používá k výpočtu vlastních čísel/součinitelů kritického zatížení průměrné hodnoty normálových sil v jednotlivých prutech. Modul může případně pracovat s nejnepříznivější normálovou silou v prutu. Stanovení tvarů vybočení celé konstrukce probíhá podle analýzy vlastních čísel. Iterativní řešič rovnic vyžaduje pouze tyto hodnoty:

  • Maximální počet iterací
  • Limit pro přerušení

  Protože se přesný výsledek dá aproximovat tak blízko, jak je to jen možné, aniž by jej bylo dosaženo, po určitém počtu iteračních kroků ukončí RSBUCK výpočet. V případě problému s konvergencí představuje limit pro přerušení mez, která určí okamžik, kdy je možné přibližný výsledek považovat za přesný. Pro divergence žádné řešení neexistuje.

 4. 2.1 Vzpěrné délky a kritická břemena

  000371

  Výsledky

  Výsledky analýzy vzpěru se zobrazí v přehledně uspořádaných tabulkách a názorných grafikách. Díky integraci modulu RSBUCK do programu RSTAB je možné všechny výsledky podrobně uspořádat do tiskového protokolu podle vlastních požadavků.

  Veškeré tabulky lze exportovat do MS Excel nebo OpenOffice.org Calc, případně jako CSV soubor. Všechny údaje potřebné pro export se definují ve zvláštní nabídce pro přenos dat.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte nás nebo využijte naše stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované s produkty společnosti Dlubal Software

Zajímavé projekty zákazníků, které byly realizovány s programy pro statiku společnosti Dlubal Software.

CENA pro RSTAB (bez DPH)

 • RSBUCK 8.xx

  670,00 USD

 • Další licence

  301,50 USD