Přídavný modul RSBUCK pro RSTAB

Popis produktu

 • Přídavný modul v kategorii "Ostatní"

RSTAB modul pro stabilitní analýzu prutových konstrukcí

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

Přídavný modul RSBUCK provádí posouzení stability prutových konstrukcí na základě analýzy vlastních čísel.

 1. Základní vlastnosti

  • Automatické převzetí údajů o konstrukci a okrajových podmínek z programu RSTAB
  • Volitelné zohlednění příznivého působení tahových sil
  • Převzetí normálových sil ze zatěžovacích stavů programu RSTAB nebo uživatelem definovaných podmínek pro prut
  • Zobrazení vzpěrných délek L kolem slabé a silné osy s příslušnými součiniteli vzpěrných délek b po prutech
  • Normované tvary vybočení seřazené po prutech
  • Zobrazení součinitele kritického zatížení pro celou konstrukci vzhledem k danému vzpěrnostnímu případu
  • Grafické a animované znázornění tvarů vybočení na renderovaném modelu
  • Identifikace prutů bez tlakových sil
  • Možnost převedení vzpěrných délek do dalších přídavných modulů programu RSTAB pro odpovídající posouzení prutů v souladu s normami
  • Možnost exportu geometrie tvaru vybočení do přídavného modulu RSIMP pro vytvoření imperfekcí
  • Přímý export dat do MS Excel
 2. Vstupní data

  Přídavný modul RSBUCK se vyznačuje snadným ovládáním, velkou přehledností a uživatelskou přívětivostí. Několika kliknutími lze definovat počet tvarů vybočení, které se mají spočítat, a také zatěžovací stavy, které se mají zohlednit.

  Údaje o konstrukci a okrajové podmínky nastavené ve zvoleném zatěžovacím stavu se převezmou automaticky. Případně je možné upravit importované normálové síly nebo ručně zadat jejich nové hodnoty. Dále lze vytvořit v modulu RSBUCK další případy a současně tak provést několik analýz, každou s jinými okrajovými podmínkami.

  Pro lepší zobrazení výsledků v modulu RSBUCK je možné nastavit jednotky nezávisle na hlavním programu RSTAB. Nejsou-li při otevření modulu RSBUCK k dispozici vnitřní síly z programu RSTAB, modul je automaticky spočítá a poté určí hodnoty vzpěru.

 3. Výpočet

  RSBUCK stanoví nejméně příznivé tvary vybočení konstrukce. Kvůli teorii výpočetní metody není obecně možné vyloučit nižší vlastní čísla z analýzy a současně určit vyšší vlastní čísla. RSBUCK může stanovit maximálně 10 000 nejnižších vlastních čísel konstrukce.

  RSBUCK standardně používá k výpočtu vlastních čísel/součinitelů kritického zatížení průměrné hodnoty normálových sil v jednotlivých prutech. Modul může případně pracovat s nejnepříznivější normálovou silou v prutu. Stanovení tvarů vybočení celé konstrukce probíhá podle analýzy vlastních čísel. K tomu se používá iterační řešič rovnic.

  Je třeba zadat pouze následující dvě hodnoty:

  • Maximální počet iterací
  • Limit pro přerušení

  Protože se přesný výsledek dá aproximovat tak blízko, jak je to jen možné, aniž by jej bylo dosaženo, po určitém počtu iteračních kroků ukončí RSBUCK výpočet. V případě problému s konvergencí přestavuje limit pro přerušení mez, kdy lze přibližné řešení považovat za přesný výsledek. Pro divergence žádné řešení neexistuje.
 4. Výsledky

  Výsledky analýzy vzpěru se zobrazí v přehledně uspořádaných tabulkách a názorných grafikách. Díky integraci modulu RSBUCK do programu RSTAB je možné všechny výsledky podrobně uspořádat do tiskového protokolu podle vlastních požadavků.

  Veškeré tabulky lze exportovat do MS Excel nebo jako CSV soubor. Všechny údaje potřebné pro export se definují ve zvláštní nabídce pro přenos dat.

Kontakt

Kontaktujte Dlubal Software

Máte dotazy k našim produktům nebo potřebujete pomoc s výběrem produktů pro Vaše projekty? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ často 24 hodin denně.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované s produkty Dlubal

Zajímavé zákaznické projekty realizované pomocí programu Dlubal pro statické výpočty.

Cena

Cena
670,00 USD

Cena platí pro Spojené státy americké.

RSTAB
RSTAB

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RSTAB
STEEL

Přídavný modul

Analýza napětí prutů

Cena za první licenci
760,00 USD
RSTAB
STEEL EC3

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RSTAB
RSIMP

Přídavný modul

Generování počátečních deformací konstrukce a náhradních imperfekcí pro nelineární výpočet

Cena za první licenci
450,00 USD
RSTAB
FE-LTB

Přídavný modul

Analýza klopení a prostorového vzpěru podle teorie II. řádu pomocí MKP

Cena za první licenci
900,00 USD
RSTAB
DYNAM Pro - Natural Vibrations

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
850,00 USD
RSTAB
TIMBER Pro

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů a sad prutů podle Eurokódu 5, SIA 265 a/nebo DIN 1052

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RSTAB
STEEL Warping Torsion

Rozšíření modulu STEEL EC3 a RF-STEEL AISC

Analýza klopení a prostorového vzpěru obecnou metodou s analýzou vázaného kroucení

Cena za první licenci
850,00 USD
RSTAB
DEFORM

Přídavný modul

Analýza deformací a průhybu pro pruty a sady prutů

Cena za první licenci
220,00 USD
RSTAB
CONCRETE (anglicky)

Přídavný modul

Lineární a nelineární posouzení železobetonových prutů s návrhem výztuže

Cena za první licenci
810,00 USD
RSTAB
RSMOVE (anglicky)

Přídavný modul

Generování zatěžovacích stavů z pohyblivých zatížení

Cena za první licenci
450,00 USD
RSTAB
EC2 pro RSTAB

Rozšíření modulů pro RSTAB

Rozšíření betonových modulů o posouzení železobetonu podle Eurokódu 2

Cena za první licenci
360,00 USD