RSBUCK | Základní vlastnosti

Funkce programu

000368

19. srpna 2015

Obecné RSBUCK Stabilitní analýza

 • Automatické převzetí údajů o konstrukci a okrajových podmínek z programu RSTAB
 • Volitelné zohlednění příznivého působení tahových sil
 • Převzetí normálových sil ze zatěžovacích stavů programu RSTAB nebo uživatelem definovaných podmínek pro prut
 • Zobrazení vzpěrných délek L kolem slabé a silné osy s příslušnými součiniteli vzpěrných délek b po prutech
 • Normované tvary vybočení seřazené po prutech
 • Zobrazení součinitele kritického zatížení pro celou konstrukci vzhledem k danému vzpěrnostnímu případu
 • Grafické a animované znázornění tvarů vybočení na renderovaném modelu
 • Identifikace prutů bez tlakových sil
 • Možnost převedení vzpěrných délek do dalších přídavných modulů programu RSTAB pro odpovídající posouzení prutů v souladu s normami
 • Možnost exportu geometrie tvaru vybočení do přídavného modulu RSIMP pro vytvoření imperfekcí
 • Přímý export dat do MS Excel

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RSTAB Ostatní
RSBUCK 8.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza prutových konstrukcí

Cena za první licenci
670,00 USD