RSBUCK | Výsledky

Funkce programu

000371

17. června 2015

Výsledky RSBUCK Stabilitní analýza

Výsledky analýzy vzpěru se zobrazí v přehledně uspořádaných tabulkách a názorných grafikách. Díky integraci modulu RSBUCK do programu RSTAB je možné všechny výsledky podrobně uspořádat do tiskového protokolu podle vlastních požadavků.

Veškeré tabulky lze exportovat do MS Excel nebo jako CSV soubor. Všechny údaje potřebné pro export se definují ve zvláštní nabídce pro přenos dat.

RSTAB Ostatní
RSBUCK 8.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza prutových konstrukcí

Cena za první licenci
670,00 USD