Přídavný modul RF-PIPING pro RFEM

Dlubal Webinář: Modelování a posouzení potrubních systémů v programu RFEM (anglicky)

Newsletter

Získejte jednou měsíčně informace o novinkách, plánovaných akcích, praktických tipech, exkluzivních nabídkách a slevových poukazech.

Modelování potrubních sítí

Přídavný modul RF‑PIPING je rozšířením uživatelského rozhraní programu RFEM, které umožňuje modelování a zatěžování potrubních větví v souladu s normami.

Pro systém je možné definovat různé specifické potrubní prvky (trubky, tvarovky, příruby, ventily, kompenzátory atd.) ovlivňující výpočet. Integrace do programu RFEM umožňuje dále i analýzu interakce potrubního systému a podpůrné konstrukce. Díky tomu je možné uvažovat vliv poddajnosti podpůrné konstrukce na potrubní systém a provést tak opravdu realistické posouzení potrubí.

Modul je základem pro posouzení potrubí v přídavném modulu RF‑PIPING Design.

 1. Základní vlastnosti

  • Grafické zadání potrubí a potrubních prvků
  • Názorné zobrazení potrubních větví a prvků v grafickém okně programu RFEM
  • Obsáhlé databáze potrubních průřezů a materiálů
  • Obsáhlé databáze přírub, redukcí T‑kusů a kompenzátorů
  • Uvažování konstrukce potrubí (izolace, vyložení, oplechování)
  • Automatický výpočet součinitele koncentrace napětí (SIF) a součinitele pružnosti
  • Kategorie účinků pro zatěžovací stavy specifické pro potrubí
  • Volitelné automatické generování kombinací zatěžovacích stavů
  • Uvažování materiálových vlastností (modul pružnosti, součinitel teplotní roztažnosti) při provozní teplotě (výchozí volba) nebo při referenční (montážní) teplotě materiálu
  • Uvažování prodloužení a narovnávání v důsledku tlaku (Bourdonův efekt)
  • Interakce mezi podpůrnou konstrukcí a potrubními větvemi
 2. Zobrazení potrubí se zatížením v programu RFEM

  Práce s modulem RF-PIPING

  Po aktivování přídavného modulu RF‑PIPING se v programu RFEM objeví nový panel nástrojů a navigátor a tabulky se rozšíří. Modelování potrubí probíhá podobně jako modelování pomocí prutů. Ohyby potrubí se definují najednou pomocí tangent (úseky přímé trubky) a poloměrů ohybů. Tak je následně jednoduché měnit parametry ohybů.

  Navazující úseky potrubí se definují jako sady potrubních větví. Pro zatížení potrubí se přiřazují zatížení na prut do příslušných zatěžovacích stavů. Kombinace zatížení jsou zahrnuty v kombinacích zatížení pro potrubí a kombinacích výsledků. Po výpočtu je možné zobrazit graficky nebo v tabulkách deformace, vnitřní síly a podporové síly.

  Analýzu napětí v potrubí podle norem je možné provést v přídavném modulu RF‑PIPING Design. Je pouze třeba vybrat příslušné potrubní větve a zatěžovací situace.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte nás nebo využijte naše stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

CENA pro RFEM (bez DPH)

 • RF-PIPING 5.xx

  1 750,00 USD

 • Další licence

  787,50 USD

Zákazníci, kteří koupili tento produkt, také koupili
RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program
Program pro statické výpočty MKP

RFEM Potrubní systémy
RF-PIPING Design 5.xx

Přídavný modul pro RFEM
Analýza napětí a posouzení potrubí

RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL EC3 5.xx

Přídavný modul pro RFEM
Posouzení ocelových prutů podle EC 3

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul pro RFEM
Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

RFEM Železobetonové konstrukce
EC2 for RFEM 5.xx

Rozšíření modulů pro RFEM
Rozšíření betonových modulů o posouzení železobetonu podle EC 2

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE Columns 5.xx

Přídavný modul pro RFEM
Posouzení železobetonu podle metody modelových sloupů (metody založené na nominálním zakřivení)

RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations 5.xx

Přídavný modul pro RFEM
Analýza vlastního kmitání

RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads 5.xx

Přídavný modul pro RFEM
Rozšíření modulu RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations o náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy

RFEM Ostatní
RF-STABILITY 5.xx

Přídavný modul pro RFEM
RFEM modul pro stabilitní analýzu podle metody vlastních tvarů

RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-FE-LTB 5.xx

Přídavný modul pro RFEM
Analýza klopení a prostorového vzpěru podle teorie II. řádu pomocí MKP

RFEM Přípoje
RF-FRAME-JOINT Pro 5.xx

Přídavný modul pro RFEM
Posouzení tuhých šroubovaných rámových rohů podle EN 1993-1-8 (EC 3)

RFEM Ostatní
RF-SOILIN 5.xx

Přídavný modul pro RFEM
Určení součinitelů podloží pomocí údajů o základové půdě