Přídavný modul RF-PIPING pro RFEM

Modelování potrubních sítí

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

Přídavný modul RF‑PIPING je rozšířením uživatelského rozhraní programu RFEM, které umožňuje modelování a zatěžování potrubních větví v souladu s normami.

Pro systém je možné definovat různé specifické potrubní prvky (trubky, tvarovky, příruby, ventily, kompenzátory atd.) ovlivňující výpočet. Integrace do programu RFEM umožňuje dále i analýzu interakce potrubního systému a podpůrné konstrukce. Díky tomu je možné uvažovat vliv poddajnosti podpůrné konstrukce na potrubní systém a provést tak opravdu realistické posouzení potrubí.

Modul je základem pro posouzení potrubí v přídavném modulu RF‑PIPING Design.

 1. Základní vlastnosti

  • Grafické zadání potrubí a potrubních prvků
  • Názorné zobrazení potrubních větví a prvků v grafickém okně programu RFEM
  • Obsáhlé databáze potrubních průřezů a materiálů
  • Obsáhlé databáze přírub, redukcí T‑kusů a kompenzátorů
  • Uvažování konstrukce potrubí (izolace, vyložení, oplechování)
  • Automatický výpočet součinitele koncentrace napětí (SIF) a součinitele pružnosti
  • Kategorie účinků pro zatěžovací stavy specifické pro potrubí
  • Volitelné automatické generování kombinací zatěžovacích stavů
  • Uvažování materiálových vlastností (modul pružnosti, součinitel teplotní roztažnosti) při provozní teplotě (výchozí volba) nebo při referenční (montážní) teplotě materiálu
  • Uvažování prodloužení a narovnávání v důsledku tlaku (Bourdonův efekt)
  • Interakce mezi podpůrnou konstrukcí a potrubními větvemi
 2. Práce s modulem RF-PIPING

  Po aktivování přídavného modulu RF‑PIPING se v programu RFEM objeví nový panel nástrojů a navigátor a tabulky se rozšíří. Modelování potrubí probíhá podobně jako modelování pomocí prutů. Ohyby potrubí se definují najednou pomocí tangent (úseky přímé trubky) a poloměrů ohybů. Tak je následně jednoduché měnit parametry ohybů.

  Potrubí lze dále rozšířit definováním speciálních komponent (kompenzátory, ventily, atd.). Definici usnadňují zabudované databáze konstrukčních prvků.

  Navazující úseky potrubí se definují jako sady potrubních větví. Pro zatížení potrubí se přiřazují zatížení na prut do příslušných zatěžovacích stavů. Kombinace zatížení jsou zahrnuty v kombinacích zatížení pro potrubí a kombinacích výsledků. Po výpočtu je možné zobrazit graficky nebo v tabulkách deformace, vnitřní síly a podporové síly.

  Analýzu napětí v potrubí podle norem je možné provést v přídavném modulu RF‑PIPING Design. Je pouze třeba vybrat příslušné potrubní větve a zatěžovací situace.

Cena (bez DPH)

Cena
1 750,00 USD

Cena platí pro zemi: Spojené státy americké.

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM Potrubní systémy
RF-PIPING Design 5.xx

Přídavný modul

Analýza napětí a posouzení potrubí

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL EC3 5.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL 5.xx

Přídavný modul

Analýza napětí ploch a prutů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations 5.xx

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM Ostatní
RF-STABILITY 5.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza podle metody vlastních tvarů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads 5.xx

Přídavný modul

Náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
EC2 for RFEM 5.xx

Rozšíření modulů pro RFEM

Rozšíření betonových modulů o posouzení železobetonu podle EC 2

Cena za první licenci
360,00 USD
RFEM Přípoje
RF-FRAME-JOINT Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení tuhých šroubovaných rámových rohů podle EN 1993-1-8 (EC 3)

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM Ostatní
RF-IMP 5.xx

Přídavný modul

Generování počátečních deformací konstrukce a náhradních imperfekcí pro nelineární výpočet

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Forced Vibrations 5.xx

Přídavný modul

Časová analýza a analýza multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM Ostatní
RF-MAT NL 5.xx

Přídavný modul

Zohlednění nelineárních materiálových vlastností

Cena za první licenci
1 300,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE Columns 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonu podle metody modelových sloupů (metody založené na nominálním zakřivení)

Cena za první licenci
630,00 USD
RFEM Přípoje
RF-JOINTS Steel - Column Base 5.xx

Přídavný modul

Posouzení kloubových a vetknutých patek sloupů

Cena za první licenci
670,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL AISC 5.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle americké normy ANSI/AISC 360

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM Přípoje
RF-JOINTS Steel - Pinned 5.xx

Přídavný modul

Kloubové spoje podle EN 1993-1-8

Cena za první licenci
670,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-FE-LTB 5.xx

Přídavný modul

Analýza klopení a prostorového vzpěru podle teorie II. řádu pomocí MKP

Cena za první licenci
900,00 USD
RFEM Přípoje
RF-HSS 5.xx

Přídavný modul

Posouzení mezního stavu únosnosti svařovaných styčníků s dutými průřezy podle EN 1993-1-8:2005

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL Warping Torsion 5.xx

Rozšíření modulu RF-STEEL EC3 a RF-STEEL AISC

Analýza klopení a prostorového vzpěru obecnou metodou s analýzou vázaného kroucení

Cena za první licenci
850,00 USD