Přídavný modul RF-PIPING pro RFEM

Newsletter

Získejte jednou měsíčně informace o novinkách, plánovaných akcích, praktických tipech, exkluzivních nabídkách a slevových poukazech.

Modelování potrubních sítí

Přídavný modul RF‑PIPING je rozšířením uživatelského rozhraní programu RFEM, které umožňuje modelování a zatěžování potrubních větví v souladu s normami.

Pro systém je možné definovat různé specifické potrubní prvky (trubky, tvarovky, příruby, ventily, kompenzátory atd.) ovlivňující výpočet. Integrace do programu RFEM umožňuje dále i analýzu interakce potrubního systému a podpůrné konstrukce. Díky tomu je možné uvažovat vliv poddajnosti podpůrné konstrukce na potrubní systém a provést tak opravdu realistické posouzení potrubí.

Modul je základem pro posouzení potrubí v přídavném modulu RF‑PIPING Design.

 1. Základní vlastnosti

  • Grafické zadání potrubí a potrubních prvků
  • Názorné zobrazení potrubních větví a prvků v grafickém okně programu RFEM
  • Obsáhlé databáze potrubních průřezů a materiálů
  • Obsáhlé databáze přírub, redukcí T‑kusů a kompenzátorů
  • Uvažování konstrukce potrubí (izolace, vyložení, oplechování)
  • Automatický výpočet součinitele koncentrace napětí (SIF) a součinitele pružnosti
  • Kategorie účinků pro zatěžovací stavy specifické pro potrubí
  • Volitelné automatické generování kombinací zatěžovacích stavů
  • Výběr lineárně elastického nebo teplotně elastického materiálového chování (vlastnosti materiálu závislé na teplotě)
  • Uvažování prodloužení a narovnávání v důsledku tlaku (Bourdonův efekt)
  • Interakce mezi podpůrnou konstrukcí a potrubními větvemi
 2. Zobrazení potrubí se zatížením v programu RFEM

  Práce s modulem RF-PIPING

  Po aktivování přídavného modulu RF‑PIPING se v programu RFEM objeví nový panel nástrojů a navigátor a tabulky se rozšíří. Modelování potrubí probíhá podobně jako modelování pomocí prutů. Ohyby potrubí se definují najednou pomocí tangent (úseky přímé trubky) a poloměrů ohybů. Tak je následně jednoduché měnit parametry ohybů.

  Navazující úseky potrubí se definují jako sady potrubních větví. Pro zatížení potrubí se přiřazují zatížení na prut do příslušných zatěžovacích stavů. Kombinace zatížení jsou zahrnuty v kombinacích zatížení pro potrubí a kombinacích výsledků. Po výpočtu je možné zobrazit graficky nebo v tabulkách deformace, vnitřní síly a podporové síly.

  Analýzu napětí v potrubí podle norem je možné provést v přídavném modulu RF‑PIPING Design. Je pouze třeba vybrat příslušné potrubní větve a zatěžovací situace.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte nás nebo využijte naše stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

CENA pro RFEM (bez DPH)

 • RF-PIPING 5.xx

  1 750,00 USD

 • Další licence

  787,50 USD