Přídavný modul RF-/JOINTS Steel - Column Base pro RFEM/RSTAB

Newsletter

Získejte jednou měsíčně informace o novinkách, plánovaných akcích, praktických tipech, exkluzivních nabídkách a slevových poukazech.

Posouzení kloubových a vetknutých patek sloupů

Přídavný modul RF-/JOINTS Steel – Column Base posuzuje patky kyvných a tuhých ocelových sloupů podle:

 •  EN 1993-1-8 (včetně národních příloh)

 1. 1.1 Základní údaje

  Základní vlastnosti

  Pro kloubové patky sloupů jsou k dispozici čtyři různé spoje patní desky:

  • Patní deska sloupu bez výztuh
  • Patní deska sloupu s výztuhami mezi pásnicemi
  • Patní deska sloupu pro obdélníkové duté průřezy
  • Patní deska sloupu pro kruhové duté průřezy

  Pro vetknuté patky sloupů můžeme jsou k dispozici čtyři různé návrhové varianty I‑profilů:

  • Patní deska sloupu bez výztuh
  • Patní deska sloupu s výztuhami ve středu pásnice
  • Patní deska sloupu s výztuhami na obou stranách sloupu
  • Patní deska sloupu s výztuhami z U-profilů na obou stranách sloupu a s příčníky

  U všech spojů je patní deska přivařená po celém obvodu průřezu sloupu. Kotvy jsou zabetonovány v základu. K dispozici jsou kotvy o průměrech M12 – M42 s třídami pevnosti oceli 4.6 – 10.9. Horní a dolní strana kotev je opatřena kruhovými nebo obdélníkovými podložkami pro lepší rozdělení zatížení nebo zakotvení. Dále je možné zvolit použití přímých tyčových kotev, přímých žebrovaných tyčových kotev nebo kotevní šroubů s hlavou.

  Materiál a tloušťka patní desky včetně rozměrů a materiálu základu (patky sloupu) je libovolně nastavitelná. Zároveň je možné vybrat vyztužení okraje základu. Pro lepší přenos smykových sil lze zadat smykovou zarážku na spodní straně patní desky.

  Smykové síly se přenáší pomocí této zarážky nebo pomocí kotev či třením. Uvedené možnosti přenosu se mohou kombinovat.

 2. 1.6 Kotvy

  Vstupní data

  Nejdříve je nutné vybrat kategorii a typ spoje pro patku sloupu a zároveň návrhovou normu v prvním vstupním okně. Poté se v okně 1.2 definují uzly přenesené z programu RFEM/RSTAB pro návrh příslušných spojů.

  Zároveň je možné zadat materiál a průřez sloupu ručně. V dalších vstupních oknech se nastaví parametry patky sloupu, jako například patní deska, kotvy, smyková zarážka, výztuhy apod. Zatížení se převádí z programu RFEM/RSTAB nebo se v případě ručního zadání spoje definují manuálně.

 3. Posouzení po zatěžovacích stavech

  Posouzení

  Po skončení výpočtu se zobrazí následující posouzení:

  • Ohyb patní desky
  • Tahová a smyková síla v kotvách
  • Pevnost smykové zarážky
  • Tlak v betonu / porušení okraje betonu
  • Tření
  • Svary
 4. Patka sloupu zobrazená v RFEMu

  Výsledky

  Nejprve se rozhodující posouzení spoje uspořádají do skupin a zobrazí se v tabulce výsledků společně včetně geometrií spoje. Dalších tabulky výsledků obsahují všechny důležité detaily posouzení, jako například únosnost kotev, napětí ve svarech a jiné.

  Rozměry, materiálové charakteristiky a svary podstatné pro model jsou patrné na první pohled a mohou se přidat do globálního tiskového protokolu. Spoje lze vizualizovat v přídavném modulu RF-/JOINTS Steel – Column Base nebo přímo na RFEM/RSTAB modelu.

  Všechny grafiky je možné vytisknout přímo nebo přidat do tiskového protokolu programu RFEM/RSTAB. Výsledky v odpovídajícím měřítku umožňují optimální kontrolu modelu již ve fázi navrhování.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte nás nebo využijte naše stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované s produkty společnosti Dlubal Software

Zajímavé projekty zákazníků, které byly realizovány s programy pro statiku společnosti Dlubal Software.

Cena (bez DPH)

Cena
670,00 USD

Cena platí pro zemi: Spojené státy americké.

RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL EC3 8.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL EC3 5.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL 8.xx

Přídavný modul

Analýza napětí prutů

RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL 5.xx

Přídavný modul

Analýza napětí ploch a prutů

RFEM Přípoje
RF-FRAME-JOINT Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení tuhých šroubovaných rámových rohů podle EN 1993-1-8 (EC 3)

RSTAB Přípoje
FRAME-JOINT Pro 8.xx

Přídavný modul

Posouzení tuhých šroubovaných rámových rohů podle EN 1993-1-8 (EC 3)

RFEM Přípoje
RF-HSS 5.xx

Přídavný modul

Posouzení mezního stavu únosnosti svařovaných styčníků s dutými průřezy podle EN 1993-1-8:2005

RSTAB Ostatní
RSBUCK 8.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza prutových konstrukcí

RFEM Ostatní
RF-STABILITY 5.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza podle metody vlastních tvarů

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)