Přídavný modul RF-/JOINTS Steel - Column Base pro RFEM/RSTAB

Posouzení kloubových a vetknutých patek sloupů

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

Přídavný modul RF-/JOINTS Steel – Column Base posuzuje patky kyvných a tuhých ocelových sloupů podle:

 •  EN 1993-1-8 (včetně národních příloh)

 1. General Data

  Základní vlastnosti

  Pro kloubové patky sloupů jsou k dispozici čtyři různé spoje patní desky:
  • Jednoduchá základová patka
  • Zúžená základová patka
  • Základová patka pro obdélníkové duté profily
  • Základová patka pro kruhové duté profily

  Pro vetknuté patky sloupů je k dispozici pět různých návrhových variant I-profilů:
  • Patní deska sloupu bez výztuh
  • Patní deska sloupu s výztuhami ve středu pásnic
  • Patní deska sloupu s výztuhami na obou stranách sloupu
  • Patní deska s U-profily
  • Kalichová patka

  U všech spojů je patní deska přivařená po celém obvodu průřezu sloupu. Kotvy jsou zabetonovány v základu. K dispozici jsou kotvy o průměrech M12 - M42 s třídami pevnosti oceli 4.6 - 10.9. Horní a dolní strana kotev může být opatřena kruhovými nebo obdélníkovými podložkami pro lepší rozdělení zatížení nebo ukotvení. Dále je možné zvolit použití přímých tyčových kotev, přímých žebrovaných tyčových kotev nebo kotevních šroubů s hlavou.

  Materiál a tloušťka patní desky včetně rozměrů a materiálu základu (patky sloupu) je libovolně nastavitelná. Dále lze definovat vyztužení okraje základu. Pro lepší přenos smykových sil je možné zadat smykovou zarážku na spodní straně patní desky.

  Smykové síly se přenášejí pomocí této zarážky nebo pomocí kotev či třením. Uvedené možnosti přenosu se mohou kombinovat.

 2. 1.6 Kotvy

  Vstupní data

  Po výběru typu spoje a návrhové normy pro patku sloupu v prvním vstupním okně, lze zadat uzly přenesené z programu RFEM/RSTAB pro posouzení příslušných spojů.

  Průřez sloupu a materiál lze zadat také ručně. V dalších vstupních oknech se nastaví parametry pro patku sloupu, jako jsou patní deska, kotvy, smyková zarážka a výztuhy. Zatížení se načtou z programu RFEM/RSTAB nebo se v případě uživatelského zadání spoje definují ručně.

 3. Posouzení po zatěžovacích stavech

  Posouzení

  Po skončení výpočtu se zobrazí následující posouzení:
  • Ohyb patní desky
  • Tahová a smyková síla v kotvách
  • Pevnost smykové zarážky
  • Tlak v betonu / porušení okraje betonu
  • Tření
  • Svary
 4. Patka sloupu zobrazená v RFEMu

  Výsledky

  Nejprve se rozhodující posouzení spoje uspořádají do skupin a zobrazí se v tabulce výsledků společně včetně geometrií spoje. Dalších tabulky výsledků obsahují všechny důležité detaily posouzení, jako například únosnost kotev, napětí ve svarech a jiné.

  Rozměry, materiálové charakteristiky a svary podstatné pro model jsou patrné na první pohled a mohou se přidat do globálního tiskového protokolu. Spoje lze vizualizovat v přídavném modulu RF-/JOINTS Steel – Column Base nebo přímo na RFEM/RSTAB modelu.

  Všechny grafiky je možné vytisknout přímo nebo přidat do tiskového protokolu programu RFEM/RSTAB. Výsledky v odpovídajícím měřítku umožňují optimální kontrolu modelu již ve fázi navrhování.

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované s produkty společnosti Dlubal Software

Zajímavé projekty zákazníků, které byly realizovány s programy pro statiku společnosti Dlubal Software.

Cena (bez DPH)

Cena
670,00 USD

Cena platí pro zemi: Spojené státy americké.

RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL EC3 8.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL EC3 5.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL 8.xx

Přídavný modul

Analýza napětí prutů

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL 5.xx

Přídavný modul

Analýza napětí ploch a prutů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM Přípoje
RF-FRAME-JOINT Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení tuhých šroubovaných rámových rohů podle EN 1993-1-8 (EC 3)

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RSTAB Přípoje
FRAME-JOINT Pro 8.xx

Přídavný modul

Posouzení tuhých šroubovaných rámových rohů podle EN 1993-1-8 (EC 3)

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM Ostatní
RF-STABILITY 5.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza podle metody vlastních tvarů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
EC2 for RFEM 5.xx

Rozšíření modulů pro RFEM

Rozšíření betonových modulů o posouzení železobetonu podle EC 2

Cena za první licenci
360,00 USD
RSTAB Ostatní
RSBUCK 8.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza prutových konstrukcí

Cena za první licenci
670,00 USD