RF-/JOINTS Steel - Column Base | Vstupní data

Funkce programu

Po výběru typu spoje a návrhové normy pro patku sloupu v prvním vstupním okně, lze zadat uzly přenesené z programu RFEM/RSTAB pro posouzení příslušných spojů.

Průřez sloupu a materiál lze zadat také ručně. V dalších vstupních oknech se nastaví parametry pro patku sloupu, jako jsou patní deska, kotvy, smyková zarážka a výztuhy. Zatížení se načtou z programu RFEM/RSTAB nebo se v případě uživatelského zadání spoje definují ručně.

RFEM Přípoje
RF-JOINTS Steel - Column Base 5.xx

Přídavný modul

Posouzení kloubových a vetknutých patek sloupů

Cena za první licenci
670,00 USD