RSTAB pro posouzení statiky prutových konstrukcí

Jednoduché modelování konstrukcí

„Pracovat s programy společnosti Dlubal Software je opravdu radost. Konstrukce lze snadno generovat a měnit:

 • snadné ovládání funkcí v nabídkové liště a možnost natáčení modelu v prostoru
 • transparentost: možnosti kontroly, modifikace a přenosu dat

Jsem rád, že jsem přešel na Dlubal Software!“

Výkonné nástroje pro rychlé zadávání konstrukcí

Užitečné nástroje a pomocné funkce pro generování konstrukcí včetně zatížení výrazně usnadňují proces modelování. Modelovat lze také nelinearity prutů a kloubů (tečení, kolaps, prokluz apod.) a tuhé vazby, nelineární pružiny nebo excentrické prutové spoje.

 1. Databáze materiálů s parametry pro výpočet a posouzení

  Databáze průřezů a materiálů včetně oblíbených položek

  Rozsáhlé databáze průřezů a materiálů usnadňují modelování prutových a plošných konstrukcí. Databáze je možné filtrovat a doplňovat uživatelsky definovanými položkami. Zároveň lze importovat a analyzovat speciální průřezy vytvořené v SHAPE‑THIN a SHAPE‑MASSIVE.

 2. Výběr složeného T-profilu

  Složené a hybridní průřezy

  V programu je možné definovat složené dřevěné průřezy, například nosníky s U-, T- a I‑profily či komorovými průřezy. Spojení jednotlivých dílů může být tuhé nebo poddajné.

  Dále je možné zvolit hybridní průřezy. V samostatném dialogu se jednotlivým dílům přiřadí různé materiály.

 3. Grafické modelování pomocí hladin na pozadí

  Vložení hladin na pozadí

  Nástroje jako například uchopení objektů, uživatelsky definované pracovní rastry a vodící linie pomáhají při grafickém zadávání údajů o modelu. Soubory typu DXF lze importovat jako drátěné modely nebo jako hladiny na pozadí, přičemž je možné využít určitých úchopových bodů.

 4. Generování 3D haly

  Užitečné nástroje pro generování

  Nástroje pro generování usnadňují zadávání parametrických modelů, například rámových konstrukcí, hal, příhradových nosníků, točitých schodišť, oblouků nebo střech. Mnoho generátorů navíc nabízí možnost vytvářet zatěžovací stavy a zatížení z vlastní tíhy, sněhu a větru.

 5. Editor vzorců se seznamem parametrů

  Možnosti parametrického zadání

  Pro efektivní práci s konstrukčními systémy, které se často opakují, je k dispozici parametrický způsob zadávání údajů. Ten se může kombinovat s technikou vodících linií, kterou lze rovněž parametrizovat. V závislosti na určitých parametrech se vytváří konstrukce, které se mohou změnou parametrů přizpůsobit nové situaci.

 6. Kritéria pro výběr v grafice

  Snadný výběr podle určitých kritérií

  Různá tlačítka umožňují okamžitou změnu perspektivy a pracovní roviny. Pomocí funkcí zoom, natočení a posun modelu lze rychle nastavit vhodné zobrazení. Jednotlivé pohledy přispívají k celkové přehlednosti modelu. Neaktivní objekty je možné nechat částečně průhledné na pozadí. Výběr konstrukčních prvků podle zvláštních kritérií představuje snadný způsob seskupování objektů.

 7. Základní údaje o modelu

  Jednoduché zadávání modelu

  Konstrukce se zadávají jako 1D, 2D nebo 3D modely. Protože RSTAB se řídí obecnými standardy pro aplikace Windows, je možné přistupovat k programu intuitivně a i začátečníci se jej naučí rychle používat. Typy prutů, jako jsou například příhradové pruty, tahové nebo vzpěrné pruty, usnadňují zadání vlastností prutů.

 8. Nastavení nelinearity prutu

  Nelinearity prutů a podpor

  Nelinearity lze zadat pro klouby na koncích prutu (tečení, kolaps, prokluz apod.) a pro podpory (včetně tření). Pracovní diagramy a diagramy tuhosti umožňují definovat reálné vlastnosti podpor a kloubů.

 9. Zadání sady prutů

  Proměnlivé vlastnosti prutů

  Pruty lze uspořádat excentricky, definovat s pružným uložením nebo jako tuhé spojení. Dále je možné definovat náběhy, nelineární pružiny s určitou oblastí účinku, tření a koheze. Sady prutů usnadňují zadávání zatížení více prutech najednou. V případě následné úpravy uzlů se pořadnice zatížení automaticky přizpůsobí.

 10. Generování zatížení větrem podle EN 1991-1-4

  Generování zatížení větrem a sněhem podle Eurokódu

  Plošná zatížení lze převést na zatížení vybraných prutů. Další generátory zatížení vytvářejí zatížení větrem podle EN 1991-1-4, zatížení sněhem podle EN 1991-1-3 a zatížení pláštěm (v důsledku námrazy). Opakující se kombinace zatížení je možné uložit jako kombinační schémata.

 11. Přečíslování uzlů a prutů

  Možnost automatického přečíslování objektů

  Číslování konstrukčních objektů, například uzlů a prutů lze následně upravit. Objekty se přitom automaticky přečíslují podle zvolených priorit (směrů os).

 12. Prodloužení prutu

  Snadná kontrola modelu

  Pruty se mohou graficky prodloužit nebo rozdělit. Kontrola modelu rychle odhalí vstupní chyby, například identické uzly nebo zdvojené pruty, a smaže je. Křížící se pruty mohou být při zadávání automaticky spojeny. Funkce měření umožňuje určit vzdálenosti a velikosti úhlů jednotlivých prutů.

 13. Možnosti zadání zatížení na prut

  Různé typy zatížení

  Pro zatížení na pruty a plochy jsou k dispozici různé typy zatížení, například síla, moment, teplota, změna délky, zakřivení, předpětí, vynucená deformace atd. Zatížení na pruty lze přiřadit prutům, sadám prutů nebo seznamům prutů. V případě imperfekcí určí program RSTAB pootočení a zakřivení podle Eurokódu.

 14. Regenerace modelu

  Volitelná regenerace modelu

  Model se může upravovat v aktivním renderování. Funkce „Regenerovat model“ je užitečná zejména v případě opravy malých odchylek v souřadnicích uzlů. Pro vybrané konstrukční objekty je možné určit těžiště a hmotnost.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte nás nebo využijte naše stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz