BIM projektování

Projektování ve 3D metodou BIM

Programy společnosti Dlubal Software umožňují hladce uplatňovat při projektování principy informačního modelování budov (BIM).

Pro výměnu dat z příslušných digitálních modelů stavby s programy RFEM nebo RSTAB lze použít některá z mnoha různých rozhraní.

  • Plánování podle BIM
  • Plánování podle BIM

Rozhraní DXF

Formát souborů DXF je jedním z nejčastěji používaných formátů souborů pro výměnu dat v počítačem podporovaném navrhování (CAD). Následující přehled obsahuje možnosti výměny dat ve formátu DXF, které lze použít pro programy RFEM a RSTAB.

1

Import

Linie se dají libovolně importovat jako linie (RFEM) nebo jako pruty. Přitom se názvy hladin převedou jako názvy průřezů a předem definované materiály se přiřadí k prvnímu materiálu. Pokud software rozpozná v názvu hladiny průřez nebo materiál, který je součástí databáze programu RFEM, přiřadí příslušné názvy z této programové databáze.

2

Export

Pruty se z programu RFEM/RSTAB exportují jako linie. Hladiny těchto linií obsahují údaje o použitých průřezech a materiálech. Při exportu DXF souborů z programu RFEM lze kromě celého modelu včetně sítě konečných prvků přenést také číslování určené pořadím položek v navigátoru.

3

Izolinie

Další možností výměny dat je export DXF souboru s výsledky z programu RFEM/RSTAB ve formě izolinií. V tomto případě lze pro export vybrat různé prvky, jako například izolinie, síť konečných prvků, číselné hodnoty a další.