BIM projektování

Projektování ve 3D metodou BIM

Programy společnosti Dlubal Software umožňují hladce uplatňovat při projektování principy informačního modelování budov (BIM).

Pro výměnu dat z příslušných digitálních modelů stavby s programy RFEM nebo RSTAB lze použít některá z mnoha různých rozhraní.

  • Plánování podle BIM
  • Plánování podle BIM

Integrace s Autodesk Revit

S programem Revit lze snadno zobrazit obsáhlé konstrukce budov jako přesné fyzikální a analytické modely. Modelování konstrukcí přitom probíhá plně automaticky. Zároveň je možné definovat statické objekty jako například klouby, podpory a zatížení. Kvalita konstrukčního modelu vždy odpovídá fyzikálnímu architektonickému modelu, proto jsou případné zdroje chyb jen minimální.

1

Obousměrná výměna dat

Program Revit nabízí nejen řadu možností vizualizace, ale také velké množství speciálních nástrojů pro vytvoření stavebních výkresů. Program RFEM/RSTAB komunikuje s Revit Structure pomocí přímého rozhraní. Díky tomu lze obousměrně vytvořit nové modely a porovnat změny. Revit tak představuje ideální doplněk programu RFEM/RSTAB a může sloužit ke stanovení hmotností, vytvoření přehledných výkresů nebo prostě jako brána do světa CAD programů.

2

Inteligentní konstrukční objekty

Program RFEM a RSTAB jsou založeny na objektově orientovaných statických modelech, software Revit se odkazuje na parametrické konstrukční modelování. Proto se při výměně dat inteligence objektů neztratí. To znamená, že se například pro podporu nebo nosník vygeneruje v programu Revit nebo RFEM/RSTAB tentýž objekt, nikoli pouze shluk linií.

3

Bezchybný statický model

Rozhraní navíc reguluje typické problémy, které vyplývají z odvození mechanického analytického modelu z fyzického architektonického modelu: Vzhledem k editovatelným referenčním liniím se nosné konstrukční části spojují automaticky v idealizovaném výpočtovém modelu, i když neprotínají těžiště linií a prutů, stropů a stěn.

4

Propojení modelů

Úpravy modelu, například změna průřezu nebo materiálu, mohou být jednoduše aktualizovány v druhém programu. Nové konstrukční prvky se automaticky přidávají a smazané konstrukční prvky se odstraňují.

5

Přenos výsledků

Po výpočtu v programu RFEM/RSTAB lze vnitřní síly, deformace a výsledky výztuže převést do programu Revit. K dispozici je jak odpovídající pohled, který se generuje automaticky, tak i Průzkumník výsledků (Structural Analysis Toolkit společnosti Autodesk).

Kontakt

Kontaktujte Dlubal Software

Máte dotazy k našim produktům nebo potřebujete pomoc s výběrem produktů pro Vaše projekty? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ často 24 hodin denně.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Radost pracovat s programy Dlubal Software

„Chtěl bych potvrdit, že pracovat s programy Dlubal Software je skutečně radost a nemůže být příjemnější.

Také jsem velmi spokojen s rozhraním pro REVIT 2017, neboť jako vždy odpovídá velmi vysokému standardu programu a funguje bezvadně.“