BIM projektování

Radost pracovat s programy Dlubal Software

„Chtěl bych potvrdit, že pracovat s programy Dlubal Software je skutečně radost a nemůže být příjemnější.

Také jsem velmi spokojen s rozhraním pro REVIT 2017, neboť jako vždy odpovídá velmi vysokému standardu programu a funguje bezvadně.“

Integrace s Autodesk Revit

S programem Revit lze snadno zobrazit obsáhlé konstrukce budov jako přesné fyzikální a analytické modely. Modelování konstrukcí přitom probíhá plně automaticky. Zároveň je možné definovat statické objekty jako například klouby, podpory a zatížení. Kvalita konstrukčního modelu vždy odpovídá fyzikálnímu architektonickému modelu, proto jsou případné zdroje chyb jen minimální.

 1. Obousměrná výměna dat v Revit Structure

  Obousměrná výměna dat

  Program Revit nabízí nejen řadu možností vizualizace, ale také velké množství speciálních nástrojů pro vytvoření stavebních výkresů. Program RFEM/RSTAB komunikuje s Revit Structure pomocí přímého rozhraní. Díky tomu lze obousměrně vytvořit nové modely a porovnat změny. Revit tak představuje ideální doplněk programu RFEM/RSTAB a může sloužit ke stanovení hmotností, vytvoření přehledných výkresů nebo prostě jako brána do světa CAD programů.

 2. Inteligentní konstrukční objekty

  Program RFEM a RSTAB jsou založeny na objektově orientovaných statických modelech, software Revit se odkazuje na parametrické konstrukční modelování. Proto se při výměně dat inteligence objektů neztratí. To znamená, že se například pro podporu nebo nosník vygeneruje v programu Revit nebo RFEM/RSTAB tentýž objekt, nikoli pouze shluk linií.

 3. Statický model s vnitřními silami v programu RSTAB

  Bezchybný statický model

  Rozhraní navíc reguluje typické problémy, které vyplývají z odvození mechanického analytického modelu z fyzického architektonického modelu: Vzhledem k editovatelným referenčním liniím se nosné konstrukční části spojují automaticky v idealizovaném výpočtovém modelu, i když neprotínají těžiště linií a prutů, stropů a stěn.

 4. Propojení modelů

  Úpravy modelu, například změna průřezu nebo materiálu, mohou být jednoduše aktualizovány v druhém programu. Nové konstrukční prvky se automaticky přidávají a smazané konstrukční prvky se odstraňují.

Projekt "Golden Nugget"

Revit BIM Projekt "Golden Nugget"

Referenční projekt „Golden Nugget“ byl navržený v procesu BIM (Building Information Modeling) od architektury přes projekci stavby až po technologii budovy.

Model konstrukce "Golden Nugget" v programu RFEM

Projekt "Golden Nugget" v programu RFEM

Konstrukce „Golden Nugget“ byla importovaná z programu Revit za pomoci přímého propojení do programu RFEM. Zde se pak provedl návrh konstrukce.

Model v Autodesk Revit Structure

Referenční zákazník AGA-Bau

AGA-Bau využívá nejnovější softwarové technologie společností Autodesk a Dlubal Software.
www.agabau.at

RFEM model s výsledky

Referenční zákazník b.i.m.m

Společnost b.i.m.m GmbH působí jako hlavní plánovač a "průvodce" při zavádění pracovních postupů založených na modelech do odvětví stavebnictví a pro tyto účely vyvíjí také vlastní softwarové nástroje.
www.bimm.eu

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte nás nebo využijte naše stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Video: Efektivní projektování s BIM