BIM projektování

Projektování ve 3D metodou BIM

Programy společnosti Dlubal Software umožňují hladce uplatňovat při projektování principy informačního modelování budov (BIM).

Pro výměnu dat z příslušných digitálních modelů stavby s programy RFEM nebo RSTAB lze použít některá z mnoha různých rozhraní.

  • Plánování podle BIM
  • Plánování podle BIM

Integrace s Tekla Structures

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

Pro účely navrhování budov a různých zařízení se často využívají rozdílné CAD nástroje a programy pro statiku. Samostatné modely z těchto programů mohou být zdrojem chyb při importu návrhu a představují tak pro uživatele dvojnásobnou práci.

Těmto problémům předchází integrované rozhraní mezi programy RFEM/RSTAB a Tekla Structures, který také využívá 64bitový operační systém. Díky přímému propojení CAD nástrojů a programů pro statiku je práce s modely časově úsporná a spolehlivá.

1

Export do RFEM/RSTAB

Analytický model podrobných systémů z Tekla Structures lze pomocí přímého rozhraní jednoduše exportovat do programu RFEM/RSTAB.

2

Statický model v Tekla Structures

Při projektování v softwaru Tekla Structures se automaticky vytvoří statický model, který lze jednoduše stisknutím příslušného tlačítka exportovat do programu RFEM/RSTAB, a to včetně údajů o podporách, kloubech a zatíženích. Po přenosu dat se provede výpočet v obvyklém prostředí programu RFEM/RSTAB. Přenesený statický model se v ničem neliší od ručně vytvořeného modelu ve výpočetním programu.

3

Inteligentní konstrukční objekty

Během výměny dat se zachovává inteligence objektů: To znamená, že se například pro podporu nebo nosník vygeneruje v programu RFEM/RSTAB tentýž objekt, nikoli pouze shluk linií.

4

Propojení modelů

Po statickém výpočtu a návrhu průřezů lze v Tekla Structures zobrazit změny průřezů ve statickém modelu a díky jednoznačnému přiřazení všech konstrukčních dílců je možné provedené změny převzít. Přitom se přenesou změněné průřezy jednotlivých prutů a odstraněné pruty se vymažou. Přípoje definované v programu Tekla Structures se ihned automaticky přizpůsobí. Nové přípoje se mohou upravit na základě načtených výsledků na koncích prutů.

5

Obousměrné rozhraní

V rámci rozšíření možnosti výměny dat ve formátu DSTV-STP lze pomocí přímého rozhraní rychle importovat fyzikální model z programu RFEM/RSTAB do programu Tekla Structures a naopak.

6

Export do Tekla Structures

Do programu Tekla Structures lze převzít konstrukce, jejichž statický výpočet a návrh proběhl v programu RFEM/RSTAB, například pro přípravu dílenské dokumentace.

Sloupy a nosníky, které jsou při statické analýze rozděleny spojovacími uzly a ve skutečnosti tvoří jeden celek, lze definovat jako sled prutů a jako takové je lze převzít do Tekla Structures. Pro lepší přehled se mohou komentáře k prutům a sledům prutů přepsat do pole „Název“ v programu Tekla Structures. Další údaje týkající se jednotlivých prvků, například uzlů, se rovněž převedou do Tekla Structures.

7

Aktualizace modelu

Změny v nosné konstrukci provedené během posouzení statiky lze pomocí přímého rozhraní rychle aktualizovat v programu Tekla Structures, kde se porovnají změněné materiály, průřezy a souřadnice modelu. Zároveň je možné odstranit nepotřebné konstrukční prvky nebo vložit nové.

8

Import z Tekla Structures

Kromě analytického modelu umožňuje přímé rozhraní importovat také fyzikální model konstrukce z Tekla Structures rovnou do programu RFEM/RSTAB.

Kontakt

Kontaktujte Dlubal Software

Máte dotazy k našim produktům nebo potřebujete pomoc s výběrem produktů pro Vaše projekty? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ často 24 hodin denně.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz