Software pro statiku & BIM

Rozhraní k programu SCIA Engineer

Do programu RFEM nebo RSTAB lze přes XML rozhraní importovat modely ze statického programu SCIA Engineer.

 1. Import do programu RFEM/RSTAB

  Import do programu RFEM/RSTAB

  V programu SCIA Engineer je třeba vytvořit soubor pro export ve formátu XML, který se následně načte do programu RFEM nebo RSTAB.

  Kromě geometrických dat, jako například uzlů a prutů, lze přitom převádět také zatížení a zatěžovací stavy.

 2. IFC rozhraní jako alternativa

  IFC rozhraní jako alternativa

  V programu RFEM/RSTAB lze referencovat IFC modely z programu SCIA. Modely se přitom do programu RFEM nebo RSTAB načtou, zobrazí se a konstrukční prvky lze převést na objekty programu RFEM/RSTAB (pruty, plochy, tělesa).

  Referencované modely ve formátu IFC Coordination View lze zobrazit souběžně s výpočetním modelem RFEM/RSTAB. Toto rozhraní obsahuje pouze geometrická data, nikoli údaje o zatížení.