Software pro statiku & BIM

Projektování ve 3D metodou BIM

Programy společnosti Dlubal Software umožňují hladce uplatňovat při projektování principy informačního modelování budov (BIM).

Pro výměnu dat z příslušných digitálních modelů stavby s programy RFEM nebo RSTAB lze použít některá z mnoha různých rozhraní.

  • Plánování podle BIM
  • Plánování podle BIM

Rozhraní k programu SCIA Engineer

Do programu RFEM nebo RSTAB lze přes XML rozhraní importovat modely ze statického programu SCIA Engineer.

1

Import do programu RFEM/RSTAB

V programu SCIA Engineer je třeba vytvořit soubor pro export ve formátu XML, který se následně načte do programu RFEM nebo RSTAB.

Kromě geometrických dat, jako například uzlů a prutů, lze přitom převádět také zatížení a zatěžovací stavy.

2

IFC rozhraní jako alternativa

V programu RFEM/RSTAB lze referencovat IFC modely z programu SCIA. Modely se přitom do programu RFEM nebo RSTAB načtou, zobrazí se a konstrukční prvky lze převést na objekty programu RFEM/RSTAB (pruty, plochy, tělesa).

Referencované modely ve formátu IFC Coordination View lze zobrazit souběžně s výpočetním modelem RFEM/RSTAB. Toto rozhraní obsahuje pouze geometrická data, nikoli údaje o zatížení.