Další odvětví

Budovy

Budovy postavené ze železobetonu, z oceli a ze dřeva mohou být navrhovány a posuzovány programy pro statickou a dynamickou analýzu RFEMRSTAB.

Odpovídající přídavné moduly mohou provádět posouzení mezních stavů únosnosti a použitelnosti, požární odolnosti i stabilitní analýzu.

Dočasné stavby

Programy RFEM a RSTAB jsou ideálním nástrojem pro návrh a posouzení dočasných staveb. Pojem dočasné stavby označuje technická zařízení, která se postaví na určitou dobu a poté zase rozeberou. Taková zařízení a zejména pouťové atrakce podléhají zvláštním zákonným předpisům a musí splňovat určité statické a konstrukční požadavky, které zajistí jejich bezpečný provoz.

Mezi dočasné stavby patří například:
  • Ruská kola
  • Horské dráhy
  • Kolotoče
  • Houpačky
  • Tribuny
  • Koncertní pódia
  • Stany
  • Jeviště (včetně závěsných a nosných systémů)
  • Nosné konstrukce pro zábavní techniku

Hliníkové a lehké konstrukce

Pro posouzení hliníkových a lehkých konstrukcí v programech RFEMRSTAB je k dispozici velké množství průřezů, například I-profily, U-profily, T-profily, obdélníkové duté průřezy, čtyřhranné trubky, kruhové trubky, plochá ocel a další. Analýza se provádí podle Eurokódu s mnoha národními přílohami nebo podle americké norem ADM 2010 a ADM 2015.

Pro lanové a membránové konstrukce může být nalezen počáteční tvar a provedeno příslušné posouzení.

Lešenářské a regálové konstrukce

Pro účely posouzení lešení a regálových konstrukcí zohledňují programy RFEMRSTAB nejrůznější nelinearity prutů a kloubů, jako například tečení, přetržení, prokluz a jiné. V programu RFEM lze dále zadat speciální podpory lešení.

Příbřežní konstrukce

Programy RFEM a RSTAB nabízejí mnoho užitečných funkcí pro posouzení příbřežních konstrukcí, jako jsou vrtné plošiny, větrné elektrárny, výzkumné stanice a jiné.

Mezi tyto funkce patří například statický výpočet konstrukcí z různých materiálů, dynamická analýza, analýza vzpěru a boulení, posouzení na únavu, generování zatížení z otáčení (RFEM) a mnoho dalších.

Sila, vodojemy a zásobní nádrže

Obzvlášť program RFEM je vhodným nástrojem k posouzení sil, vodojemů a zásobních nádrží. Výpočet konstrukce usnadňují mnohé užitečné funkce programu, k nimž patří například možnost zadání proměnných zatížení po obvodu nebo ve směru osy Z, analýza seizmicity nebo posouzení na boulení skořepiny.

Stavby obnovitelných zdrojů energie

Mnoho spokojených zákazníků společnosti Dlubal Software spoléhá při statických analýzách a při návrhu staveb obnovitelných zdrojů energie na programy RFEMRSTAB. Mezi stavby obnovitelných zdrojů energie patří například sluneční elektrárny, fotovoltaická zařízení, větrné elektrárny, vodní elektrárny, zařízení na výrobu bioplynu a jiné.

RFEM i RSTAB nabízejí užitečné funkce například pro dimenzování solárních systémů: automatické generování zatížení, možnost vytváření speciálních profilových průřezů, integrace uživatelského rozhraní COM, vytváření kombinací zatížení, které zohlední různé úhly sklonu solárních článků, a mnoho dalších.

Lodní konstrukce

Programy RFEM a RSTAB jsou výborné nástroje pro statické výpočty lodí a lodních komponent (lodních jeřábů, stěžňoví a ráhnoví, trupů lodi, lodních kladek a jiných). Zároveň umožňují zohlednit nelinearity (například lanoví) a provést dynamickou analýzu a posouzení stability a vzpěru.

Navíc je možné v programu RFEM vymodelovat a navrhnout přepravní kontejnery.

Dopravníkové systémy

Pro posouzení dopravníkových systémů nabízejí programy RFEMRSTAB řadu nejrůznějších prvků jako například lana, kladky nebo třecí podpory. Program RFEM navíc umožňuje modelovat konstrukční prvky jako plochy a tělesa, a provést tak důkladnou analýzu.

Vrtná technika, vrtné věže

Programy RFEM a RSTAB nabízejí řadu užitečných funkcí pro statické posouzení vrtné techniky a vrtných věží. Patří mezi ně možnost dynamické analýzy, posouzení stability a vzpěru, posouzení na únavu, vytváření kombinací zatížení, které zohlední různé provozní podmínky, a mnoho dalších.

Bazény, aquaparky a koupaliště

Programy RFEMRSTAB jsou vhodné pro statické výpočty plaveckých bazénů, aquaparků, koupališť a jiných vodních atrakcí.

Navrhovat a posuzovat lze například konstrukce hal, nosné konstrukce tobogánů, plavecké bazény a základové konstrukce.

Kontejnerové stavby

Pomocí MKP programu RFEM lze provádět statický výpočet a analýzu kontejnerů (přepravní kontejnery, kancelářské kontejnery, mobilní domy atd.).

RFEM nabízí modelování prutových, plošných a tělesových prvků. Všechny součásti mohou být navrženy v příslušných přídavných modulech.

Vrtané piloty

RFEM a RSTAB nabízejí různé možnosti pro modelování a posouzení vrtaných pilot (ražených pilot, injektovaných pilot) a pilotových konstrukcí.

Lze například stanovit pružné uložení prutu pro zohlednění základových parametrů půdy v okolí piloty.

Schodišťové konstrukce

Programy RFEM a RSTAB pro statické výpočty umožňují navrhnout a posoudit veškeré druhy schodišť, například schodiště betonová, ocelová, dřevěná, skleněná a další. Počítat lze schodišťová ramena případně i s podestami nebo i celé schodišťové konstrukce.

Programy RFEM a RSTAB nabízejí užitečné nástroje, které umožňují několikerým kliknutím automaticky vytvářet přímá i točitá schodiště.

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované s produkty společnosti Dlubal Software

Zajímavé projekty zákazníků, které byly realizovány s programy pro statiku společnosti Dlubal Software.

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.