Další odvětví

Dočasné stavby

Pokud projektujete dočasné konstrukce, jsou pro vás programy RFEM a RSTAB společnosti Dlubal nejlepší volbou. Pojem dočasné stavby označuje technická zařízení, která se postaví na určitou dobu a poté zase rozeberou. Zařízení tohoto typu, zejména pouťové atrakce, musí splňovat určité statické a konstrukční požadavky pro bezpečný provoz, a proto podléhají zvláštním zákonným zkušebním předpisům. Spolehněte se při svých výpočtech na programy RFEM a RSTAB jako efektivní a snadno ovladatelné nástroje.

Mezi dočasné stavby patří například:

  • Ruská kola
  • Horské dráhy
  • Kolotoče
  • Houpačky
  • Tribuny
  • Koncertní pódia
  • Stany
  • Pódia (včetně závěsných a nosných systémů)
  • Nosné konstrukce pro zábavní techniku

Lešenářské a regálové konstrukce

Pro posouzení lešení a regálů jsou k dispozici programy Dlubal pro statické výpočty RFEM a RSTAB. V obou programech lze zohlednit různé nelinearity prutů a kloubů, jako například tečení, porušení, prokluz a jiné. V programu RFEM můžete navíc zadat speciální podpory lešení.

Konstrukce na moři

Pro konstrukce na moři jste s programy RFEM a RSTAB na straně bezpečnosti. Programy Dlubal nabízejí mnoho funkcí pro výpočet a posouzení vrtných plošin, větrných elektráren, výzkumných plošin a mnoho dalších.

Objevte možnosti výpočtu konstrukcí z různých materiálů, dynamickou analýzu, posouzení stability, posouzení na únavu, generování zatížení z otáčení, simulaci proudění větru a mnoho dalších.

Sila, vodojemy a zásobní nádrže

Pokud chceme navrhovat sila a skladovací nádrže, je nejlepší volbou program RFEM pro výpočty MKP od společnosti Dlubal. Při výpočtu vám pomůže mnoho užitečných funkcí. Patří mezi ně použití zatížení, která jsou proměnná po výšce a po obvodu, dále seizmická analýza, posouzení skořepin na boulení a mnoho dalších.

Stavby pro využití obnovitelných zdrojů energie

Mnoho zákazníků společnosti Dlubal spoléhá při posouzení statiky staveb pro využití obnovitelných zdrojů energie (např. solární elektrárny, fotovoltaické systémy, větrné elektrárny, vodní elektrárny, bioplynové stanice) na programy pro statické výpočty RFEM a RSTAB.

Oba programy nabízejí užitečné funkce například pro dimenzování solárních systémů. Mezi tyto funkce patří mimo jiné automatické generování zatížení, možnost vytváření speciálních profilových průřezů, integrace uživatelského rozhraní COM, vytváření kombinací zatížení, které zohlední různé úhly sklonu solárních článků a mnoho dalších.

Lodní konstrukce a plovoucí tělesa

Bez ohledu na to, zda se mají vaše projekty vydat na dlouhou cestu nebo mají být použity u pobřeží, programy Dlubal pro statické výpočty vám vždy poskytnou spolehlivé nástroje. Počítejte v programech RFEM a RSTAB jednoduše a efektivně lodě nebo lodní komponenty, jako jsou stěžně, lanoví, kladky nebo trupy. Ve výpočtu můžete zohlednit nelinearity, jako jsou lana, a provést dynamickou analýzu a posouzení stability a vzpěru. Kromě toho lze v programu RFEM modelovat a posuzovat lodní kontejnery.

Programy vám dále umožňují navrhovat plovoucí tělesa jako jsou pontony, plovoucí lodní nakladače, plovoucí ostrůvky, speciální vory, hausbóty, plovoucí stavby, plovoucí bagry, plovoucí jeřáby a mnoho dalších.

Dopravníkové systémy

Navrhujte bez problémů dopravníkové systémy pomocí programů RFEM a RSTAB společnosti Dlubal. V programech máte k dispozici různé prvky, jako jsou lana, kladky a kluzná ložiska. V RFEMu navíc můžete modelovat konstrukční prvky jako plochy a tělesa, a tím dosáhnout podrobné precizní analýzy.

Vrtná technika a vrtné věže

Programy RFEM a RSTAB společnosti Dlubal nabízejí mnoho užitečných funkcí pro návrh vrtných souprav. Objevte dynamickou analýzu, posouzení stability a boulení, posouzení na únavu, tvorbu kombinací zatížení, které zohlední různé provozní podmínky a mnoho dalších možností, které vám nabízí programy společnosti Dlubal Software.

Bazény, aquaparky a koupaliště

Programy společnosti Dlubal se ideálně hodí pro navrhování koupališť a zaručují stabilitu jejich konstrukce a vybavení během vašich vodních radovánek. Použijte programy RFEM a RSTAB pro statický výpočet vnitřních i vnějších bazénů a koupališť. Můžete také snadno a spolehlivě vypočítat a posoudit konstrukce jako rámy hal, nosné konstrukce tobogánů a základové kontrukce bazénů.

Kontejnerové stavby

Dobrý obal je polovina úspěchu: Pomocí programu RFEM pro statické výpočty MKP lze navrhovat a posuzovat ocelové kontejnery (přepravní kontejnery, kontejnerové budovy atd.) a dále také dřevěné obaly (překližkové nebo OSB bedny, exportní obaly, dřevěné obalové prostředky, palety, obaly pro těžké náklady).

RFEM nabízí pro detailní modelování prutové a plošné prvky i tělesa. Všechny ocelové nebo dřevěné konstrukční prvky lze posuzovat v příslušných přídavných modulech.

Vrtané piloty

Se softwarem Dlubal budou Vaše piloty vždy bezpečně uchyceny. Objevte různé možnosti, které programy pro statické výpočty RFEM a RSTAB nabízejí pro modelování a posouzení vrtaných pilot (ražených pilot, injektovaných pilot) a pilotových konstrukcí.

Mimo jiné můžete bez problémů zadávat pružné uložení prutu pro zohlednění základových parametrů půdy v okolí piloty.

Schodišťové konstrukce

Posuňte své statické výpočty na vyšší úroveň pomocí programů Dlubal! Pomocí programů RFEM a RSTAB můžete snadno a efektivně počítat všechny typy schodišť, například betonová, ocelová, dřevěná, skleněná nebo eskalátory. Počítejte schodišťová ramena s podestou nebo bez ní nebo také kompletní schodišťové šachty.

V programech RFEM a RSTAB k tomu máte k dispozici užitečné nástroje pro automatické generování přímých a točitých schodišť pomocí několika kliknutí.

Elektrárny

Při statickém výpočtu elektráren se můžete plně spolehnout na osvědčené programy Dlubal pro statické výpočty RFEM a RSTAB. Ve výpočtovém modelu lze vzájemně kombinovat různé materiály. Kromě nezbytných posouzení na únosnost a stabilitu lze bez problémů provádět také dynamické analýzy.

Ocelové vodní stavby

Pro ocelové vodní stavby je k dispozici program Dlubal pro statické výpočty RFEM. Je ideální pro posouzení velmi složitých konstrukcí složených z mnoha ploch a těles. V něm můžete bez problémů provádět statickou i dynamickou analýzu vodních staveb z oceli, jako jsou například zdymadla, propusti, plavební komory a vrata plavebních komor (vzpěrná, desková, tabulová, klapková, poklopová, háková či segmentová), stavidla a stavidlové uzávěry, jezové klapky, protipovodňová vrata a hráze, lodní zdvihadla, průplavní mosty a další.

Strojní konstrukce

Mnozí uživatelé softwaru společnosti Dlubal Software provádějí výpočty v oblasti strojního inženýrství ve spolehlivých programech RFEM a RSTAB. V programu RFEM pro výpočty metodou konečných prvků můžete snadno a intuitivně analyzovat velmi složité konstrukce s plochami, tělesy, pruty i kontaktními prvky. RFEM se proto často využívá pro posouzení detailů a přípojů. V programu RSTAB můžete zase snadno a rychle provést statickou a dynamickou analýzu příhradových a rámových konstrukcí.

Pneumatické konstrukce

Dlubal program pro statické výpočty RFEM je vaším spolehlivým partnerem pro pneumatické konstrukce. Pomocí programu RFEM lze provést form-finding, statickou analýzu a určit střihový vzor konstrukcí, jako jsou nafukovací střešní systémy, pneumaticky předpjaté střechy, přetlakové haly, vzduchové a fóliové polštáře (ETFE).

Výpočet probíhá podle teorie velkých deformací (teorie III. řádu).

Kontakt

Kontakt na Dlubal Software

Máte dotazy k updatům a upgradům našich programů?
Kontaktujte prosím jednoduše naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu, případně na fóru anebo se podívejte do sekce s často kladenými dotazy (FAQ).

+420 227 203 203

[email protected]

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované za použití programů Dlubal

Zajímavé projekty zákazníků, které byly realizovány za použití programů Dlubal Software.


Přihlášení k odběru newsletteru

Archiv newsletteru

Dostávejte informace o novinkách, užitečných tipech, speciálních nabídkách a voucherech. Již více než 116 000 přihlášených pravidelně dostává svůj newsletter.