Další odvětví

Budova

Budovy ze železobetonu, oceli a dřeva lze navrhovat a posuzovat v programech pro statickou a dynamickou analýzu RFEM a RSTAB.

Příslušné přídavné moduly umožňují provádět posouzení mezních stavů únosnosti a použitelnosti, požární odolnosti i stabilitní analýzu.

Dočasné stavby

Programy RFEM a RSTAB jsou ideálním nástrojem pro výpočet a posouzení dočasných staveb. Pojem dočasné stavby označuje technická zařízení, která se postaví na určitou dobu a poté zase rozeberou. Taková zařízení a zejména pouťové atrakce podléhají zvláštním zákonným předpisům a musí splňovat určité statické a konstrukční požadavky, které zajistí jejich bezpečný provoz.

Mezi dočasné stavby patří například:
  • Ruská kola
  • Horské dráhy
  • Kolotoče
  • Houpačky
  • Tribuny
  • Koncertní pódia
  • Stany
  • Jeviště (včetně závěsných a nosných systémů)
  • Nosné konstrukce pro zábavní techniku

Lešenářské a regálové konstrukce

Pro účely posouzení lešení a regálových konstrukcí zohledňují programy RFEMRSTAB nejrůznější nelinearity prutů a kloubů, jako například tečení, přetržení, prokluz a jiné. V programu RFEM lze dále zadat speciální podpory lešení.

Příbřežní konstrukce

Programy RFEM a RSTAB nabízejí mnoho užitečných funkcí pro posouzení příbřežních konstrukcí, jako jsou vrtné plošiny, větrné elektrárny, výzkumné stanice a jiné.

Mezi tyto funkce patří například statický výpočet konstrukcí z různých materiálů, dynamická analýza, analýza vzpěru a boulení, posouzení na únavu, generování zatížení z otáčení (RFEM) a mnoho dalších.

Sila, vodojemy a zásobní nádrže

Obzvlášť program RFEM je vhodným nástrojem k posouzení sil, vodojemů a zásobních nádrží. Výpočet konstrukce usnadňují mnohé užitečné funkce programu, k nimž patří například možnost zadání proměnných zatížení po obvodu nebo ve směru osy Z, analýza seizmicity nebo posouzení na boulení skořepiny.

Stavby obnovitelných zdrojů energie

Mnoho spokojených zákazníků společnosti Dlubal Software spoléhá při statických analýzách a při návrhu staveb obnovitelných zdrojů energie na programy RFEMRSTAB. Mezi stavby obnovitelných zdrojů energie patří například sluneční elektrárny, fotovoltaická zařízení, větrné elektrárny, vodní elektrárny, zařízení na výrobu bioplynu a jiné.

RFEM i RSTAB nabízejí užitečné funkce například pro dimenzování solárních systémů: automatické generování zatížení, možnost vytváření speciálních profilových průřezů, integrace uživatelského rozhraní COM, vytváření kombinací zatížení, které zohlední různé úhly sklonu solárních článků, a mnoho dalších.

Lodní konstrukce

Programy RFEM a RSTAB jsou výborné nástroje pro statické výpočty lodí a lodních komponent (lodních jeřábů, stěžňoví a ráhnoví, trupů lodi, lodních kladek a jiných). Zároveň umožňují zohlednit nelinearity (například lanoví) a provést dynamickou analýzu a posouzení stability a vzpěru.

Navíc je možné v programu RFEM vymodelovat a navrhnout přepravní kontejnery.

Dopravníkové systémy

Pro posouzení dopravníkových systémů nabízejí programy RFEMRSTAB řadu nejrůznějších prvků jako například lana, kladky nebo třecí podpory. Program RFEM navíc umožňuje modelovat konstrukční prvky jako plochy a tělesa, a provést tak důkladnou analýzu.

Vrtná technika, vrtné věže

Programy RFEM a RSTAB nabízejí řadu užitečných funkcí pro statické posouzení vrtné techniky a vrtných věží. Patří mezi ně možnost dynamické analýzy, posouzení stability a vzpěru, posouzení na únavu, vytváření kombinací zatížení, které zohlední různé provozní podmínky, a mnoho dalších.

Bazény, aquaparky a koupaliště

Programy RFEMRSTAB jsou vhodné pro statické výpočty plaveckých bazénů, aquaparků, koupališť a jiných vodních atrakcí.

Navrhovat a posuzovat lze například konstrukce hal, nosné konstrukce tobogánů, plavecké bazény a základové konstrukce.

Kontejnerové stavby

Pomocí programu RFEM pro statické výpočty MKP lze navrhovat a posuzovat ocelové kontejnery (přepravní kontejnery, kontejnerové budovy atd.) a dále také dřevěné obaly (překližkové nebo OSB bedny, exportní obaly, dřevěné obalové prostředky, palety, obaly pro těžké náklady).

RFEM nabízí pro detailní modelování prutové a plošné prvky i tělesa. Všechny ocelové nebo dřevěné konstrukční prvky lze posuzovat v příslušných přídavných modulech.

Vrtané piloty

RFEM a RSTAB nabízejí různé možnosti pro modelování a posouzení vrtaných pilot (ražených pilot, injektovaných pilot) a pilotových konstrukcí.

Lze například stanovit pružné uložení prutu pro zohlednění základových parametrů půdy v okolí piloty.

Schodišťové konstrukce

Programy RFEM a RSTAB pro statické výpočty umožňují navrhnout a posoudit veškeré druhy schodišť, například schodiště betonová, ocelová, dřevěná, skleněná, eskalátory a další. Počítat lze schodišťová ramena případně i s podestami nebo i celé schodišťové konstrukce.

V programu RFEM/RSTAB jsou k dispozici užitečné nástroje pro automatické generování přímých a točitých schodišť několika kliknutími.

Pneumatické konstrukce

Program RFEM pro statické výpočty umožňuje form-finding, statickou analýzu a stanovení střihových vzorů pneumatických konstrukcí (nafukovací střešní systémy, pneumaticky předpjaté střechy, přetlakové haly, pneumatické polštáře, fóliové polštáře (ETFE) a další).

Výpočet probíhá podle teorie velkých deformací (teorie III. řádu).

Kontakt

Kontaktujte Dlubal Software

Máte dotazy k našim produktům nebo potřebujete pomoc s výběrem produktů pro Vaše projekty? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ často 24 hodin denně.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované s produkty Dlubal

Zajímavé zákaznické projekty realizované pomocí programu Dlubal pro statické výpočty.

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.