Další odvětví

Dočasné stavby

Programy RFEM a RSTAB jsou ideálním nástrojem pro výpočet a posouzení dočasných staveb. Pojem dočasné stavby označuje technická zařízení, která se postaví na určitou dobu a poté zase rozeberou. Taková zařízení a zejména pouťové atrakce podléhají zvláštním zákonným předpisům a musí splňovat určité statické a konstrukční požadavky, které zajistí jejich bezpečný provoz.

Mezi dočasné stavby patří například:

  • Ruská kola
  • Horské dráhy
  • Kolotoče
  • Houpačky
  • Tribuny
  • Koncertní pódia
  • Stany
  • Jeviště (včetně závěsných a nosných systémů)
  • Nosné konstrukce pro zábavní techniku

Lešenářské a regálové konstrukce

Pro posouzení lešení a regálů lze v programech RFEM a RSTAB zohlednit nejrůznější nelinearity prutů a kloubů, jako například tečení, porušení, prokluz a jiné. V programu RFEM lze navíc definovat speciální podpory lešení.

Konstrukce na moři

Programy RFEM a RSTAB nabízejí mnoho užitečných funkcí pro posouzení příbřežních konstrukcí, jako jsou vrtné plošiny, větrné elektrárny, výzkumné stanice a jiné.

Mezi tyto funkce patří například statický výpočet konstrukcí z různých materiálů, dynamická analýza, analýza vzpěru a boulení, posouzení na únavu, generování zatížení z otáčení (RFEM) a mnoho dalších.

Sila, vodojemy a zásobní nádrže

Zejména MKP program RFEM je vhodný pro posouzení sil a zásobních nádrží. Užitečné funkce usnadňují výpočet. Patří mezi ně mimo jiné použití zatížení, která jsou proměnná po výšce a po obvodu, dále seizmická analýza, posouzení skořepin na boulení a mnoho dalších.

Stavby pro využití obnovitelných zdrojů energie

Mnoho zákazníků společnosti Dlubal spoléhá při posouzení statiky staveb pro využití obnovitelných zdrojů energie (např. solární elektrárny, fotovoltaické systémy, větrné elektrárny, vodní elektrárny, bioplynové stanice) na programy RFEM a RSTAB.

Programy RFEM a RSTAB nabízejí užitečné funkce například pro dimenzování solárních systémů. Mezi tyto funkce patří mimo jiné automatické generování zatížení, možnost vytváření speciálních profilových průřezů, integrace uživatelského rozhraní COM, vytváření kombinací zatížení, které zohlední různé úhly sklonu solárních článků a mnoho dalších.

Lodní konstrukce a plovoucí tělesa

Programy pro statické výpočty RFEM a RSTAB se výborně hodí pro statické výpočty lodí nebo lodních komponent (například lanoví, stěžňů, kladek, trupu). Zároveň umožňují zohlednit nelinearity, jako lana, a provést dynamickou analýzu a posouzení stability a vzpěru. V programu RFEM lze modelovat a navrhovat i přepravní kontejnery.

Posuzovat lze dále plovoucí tělesa jako pontony, plovoucí lodní nakladače, plovoucí ostrůvky, speciální vory, hausbóty, plovoucí stavby, plovoucí bagry, plovoucí jeřáby a podobně.

Dopravníkové systémy

Pro posouzení dopravníkových systémů nabízejí programy RFEM a RSTAB řadu nejrůznějších prvků jako například lana, kladky, třecí podpory a mnoho dalších. Program RFEM navíc umožňuje modelovat konstrukční prvky jako plochy a tělesa, a provést tak důkladnou analýzu.

Vrtná technika a vrtné věže

Programy RFEM a RSTAB nabízejí řadu užitečných funkcí pro statické posouzení vrtné techniky. Je to například možnost dynamické analýzy, posouzení stability a vzpěru, posouzení na únavu, vytváření superkombinací zatížení, které zohlední různé provozní podmínky a mnoho dalších.

Bazény, aquaparky a koupaliště

RFEM a RSTAB jsou programy vhodné pro statické výpočty plaveckých bazénů, aquaparků, koupališť a dalších podobných konstrukcí. Navrhovat a posuzovat lze například konstrukce hal, nosné konstrukce tobogánů, plavecké bazény a základové konstrukce.

Kontejnerové stavby

Pomocí programu RFEM pro statické výpočty MKP lze navrhovat a posuzovat ocelové kontejnery (přepravní kontejnery, kontejnerové budovy atd.) a dále také dřevěné obaly (překližkové nebo OSB bedny, exportní obaly, dřevěné obalové prostředky, palety, obaly pro těžké náklady).

RFEM nabízí pro detailní modelování prutové a plošné prvky i tělesa. Všechny ocelové nebo dřevěné konstrukční prvky lze posuzovat v příslušných přídavných modulech.

Vrtané piloty

RFEM a RSTAB nabízejí různé možnosti pro modelování a posouzení vrtaných pilot (ražených pilot, injektovaných pilot) a pilotových konstrukcí.

Lze například stanovit pružné uložení prutu pro zohlednění základových parametrů půdy v okolí piloty.

Schodišťové konstrukce

Programy RFEM a RSTAB pro statické výpočty umožňují navrhnout a posoudit veškeré druhy schodišť, například schodiště betonová, ocelová, dřevěná, skleněná, eskalátory a další. Počítat lze schodišťová ramena případně i s podestami nebo i celé schodišťové konstrukce.

V programech RFEM a RSTAB jsou k dispozici užitečné nástroje pro automatické generování přímých a točitých schodišť několika kliknutími.

Elektrárny

Programy RFEM a RSTAB pro statické výpočty představují optimální řešení pro posouzení statiky elektráren. V analytickém modelu je možné navzájem kombinovat různé materiály.

Kromě nezbytných posouzení na únosnost a stabilitu lze provést také dynamické analýzy.

Ocelové vodní stavby

RFEM umožňuje analýzu velmi složitých konstrukcí s mnoha plochami a tělesy.

Proto se jedná o velmi vhodný nástroj pro navrhování a statickou i dynamickou analýzu vodních staveb z oceli, jako jsou například zdymadla, propusti, plavební komory a vrata plavebních komor (vzpěrná, desková, tabulová, klapková, poklopová, háková či segmentová), stavidla a stavidlové uzávěry, jezové klapky, protipovodňová vrata a hráze, lodní zdvihadla, průplavní mosty a jiná ocelová vodní díla.

Strojní konstrukce

Mnozí uživatelé softwaru společnosti Dlubal Software provádějí výpočty v oblasti strojního inženýrství v programech RFEM a RSTAB. V programu RFEM pro výpočty metodou konečných prvků lze analyzovat velmi složité konstrukce s plochami, tělesy, pruty i kontaktními prvky.

RFEM se proto často využívá pro posouzení různých komponent, konstrukčních detailů nebo přípojů. Program RSTAB umožňuje snadno a rychle provést statickou a dynamickou analýzu příhradových a rámových konstrukcí.

Pneumatické konstrukce

Program RFEM pro statické výpočty umožňuje form-finding, statickou analýzu a stanovení střihových vzorů pneumatických konstrukcí (nafukovací střešní systémy, pneumaticky předpjaté střechy, přetlakové haly, pneumatické polštáře, fóliové polštáře (ETFE) a další).

Výpočet probíhá podle teorie velkých deformací (teorie III. řádu).

Kontakt

Kontakt na Dlubal Software

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

[email protected]

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované za použití programů Dlubal

Zajímavé projekty zákazníků, které byly realizovány za použití programů Dlubal Software.

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.