Rozšíření výrobního závodu, Německo

Projekt zákazníka

Statika a konstrukce Návrh a realizace
Inženýrská kancelář Kozłowski-Projekt
Štětín, Polsko
www.kozlowskiprojekt.com

Na přelomu let 2013/2014 proběhla přestavba německé továrny na výrobu OSB desek. Hlavní konstrukční prvky jsou vyrobeny z oceli S235 válcované za tepla a celá konstrukce je postavena na základové desce.

Projektanti se museli vypořádat s omezeným prostorem pro novou stavbu. Proto bylo nutné najít vhodné řešení pro začlenění různých objektů do stávající konstrukce.

Také musela být zohledněna příslušná dynamická zatížení z míchačky a vibračních sít, která by mohla vést ke zkreslení údajů vážicích a dávkovacích zařízení.

Požadavek na zachování současných průjezdů a začlenění nové stavby do stávající halové konstrukce nakonec vedl k návrhu vzájemně propletených budov.

Statický výpočet

Za účelem statického posouzení vznikly v programu RSTAB samostatné prostorové modely pro každou ze čtyř dílčích konstrukcí. Z důvodu věrného zobrazení skutečných přípojů ocelových prutů se použily klouby na konci prutů. Zároveň bylo nutné provést dynamické výpočty, k čemuž posloužily přídavné moduly DYNAM Pro.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RSTAB Dynamická analýza
DYNAM Pro - Natural Vibrations 8.xx

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
850,00 USD
RSTAB Dynamická analýza
DYNAM Pro - Forced Vibrations 8.xx

Přídavný modul

Časová analýza a analýza multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RSTAB Dynamická analýza
DYNAM Pro - Equivalent Loads 8.xx

Přídavný modul

Náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
580,00 USD