Połączenie drewnianych belek

Pobierz swój model do analizy statyczno-wytrzymałościowej i zaimportuj go do programu Dlubal Software!

 • Modele do pobrania

Model do pobrania

Opis

Plik do pobrania zawiera sparametryzowany model zapisany jako blok (typ pliku*.rfs). Więcej informacji na temat sparametryzowanych modeli i bloków znajduje się w krótkim tutorialu wideo - SVT 010 | Tworzenie i importowanie bloków - patrz link poniżej.
Model stworzony przez zespół techniczny Dlubal Latam.

Słowa kluczowe

Drewniane belki Połączenie splatane

Linki

Skomentuj...

Skomentuj...

 • Odwiedziny 145x
 • Pobrane 25x
 • Zaktualizowane 30. września 2021
 • Liczba węzłów 203
 • Liczba linii 156
 • Liczba prętów 10
 • Ilość powierzchni 94
 • Liczba brył 8
 • Ilość przypadków obciążenia 1
 • Ilość KO 2
 • Ilość kombinacji wyników 2
 • Ciężar całkowity 0,010 t
 • Wymiarowanie 0,800 x 0,072 x 0,150 m
 • Wersja programu 5.25.01.158239

Wyłączenie odpowiedzialności

Modele do pobrania

Ten model do analizy statyczno -wytrzymałościowej można pobrać i wykorzystać w celach szkoleniowych lub w swoich projektach. Nie gwarantujemy jednak, że model jest poprawny i kompletny.