Budynek z betonu zbrojonego

Pobierz swój model do analizy statyczno-wytrzymałościowej i otwórz w programach Dlubal!

 • Modele do pobrania

Model do pobrania

Opis

Wielokondygnacyjny budynek z betonu zbrojonego

Model zastosowany w

Słowa kluczowe

budynek Budynek z betonu zbrojonego beton zbrojony

Skomentuj...

Skomentuj...

 • Odwiedziny 355x
 • Pobrane 63x
 • Zaktualizowane 17. listopada 2023
 • Liczba węzłów 195
 • Liczba linii 337
 • Liczba prętów 195
 • Liczba powierzchni 106
 • Ilość brył 0
 • Ilość przypadków obciążenia 5
 • Ilość KO 10
 • Ilość kombinacji wyników 3
 • Ciężar całkowity 1017,832 t
 • Wymiarowanie 17,500 x 20,350 x 14,500 m

Wyłączenie odpowiedzialności

Pobieranie modeli do analizy statyczno-wytrzymałościowej

Model do analizy statyczno-wytrzymałościowej, który można pobrać, może zostać wykorzystany do celów uczenia się lub testowania. Nie ma gwarancji ani odpowiedzialności za dokładność lub kompletność modelu.