Wytwórnia materiałów budowlanych w Landsberg/Lech, Niemcy

Projekt klienta

Statyka i konstrukcja Dietz Würtele Ingenieure
Consulting engineers in construction
www.dw-ingenieure.de
 Inwestor Baumit GmbH
Landsberg/Lech, Germany
www.baumit.de

W 2015 r. na terenie zakładu Baumit GmbH w Landsberg/Lech powstała druga wytwórnia materiałów budowlanych. Całkowity ciężar stalowej konstrukcji wsporczej wynosi około 600 t.

Analiza statyczno-wytrzymałościowa modelu 3D została wykonana przez Dietz Würtele Ingenieure, klienta Dlubal Software.

Budowa

Wymiary osi podkonstrukcji o wysokości 26 m to 18 m x 12 m. Słupy są zbudowane na płycie fundamentowej z betonu zbrojonego, która jest wykonana na dużych wydrążonych palach. Jednostka wytwórni oraz cała maszyneria mieści się w podkonstrukcji.

Kratownica jest umieszczona na wysokości +26 m, na niej znajduje się 36 silosów (6 x 6). Każdy rząd silosów umieszczony jest na wsporniku skierowanym na pólnoc i południe.

Konstrukcja jest wzmocniona we wszystkich kierunkach przez stężenia ścienne. Płaszczyzny poziome o standardowej odległości około 4 - 5 m są poziomo wzmocnione przez stężenia lub zespawane płyty, w celu zmniejszenia długości efektywnych słupów.

Całkowita wysokość wytwórni materiałów sypkich wynosi około 50 m.

RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD