Théâtre Marigny w Paryżu, Francja

Projekt klienta

Statyka i konstrukcja Projekt konstrukcyjny i realizacja
NeMo-K Engineering Office
Paryż, Francja

Pozostałe firmy
Lainé Delau (Vinci-Group, prace konstrukcyjne)
Cruard (Vinci-Group, konstrukcja z drewna klejonego warstwowo)
Baudin Châteauneuf (konstrukcja stalowa)
 Architektura Projekt architektoniczny
CLE MILLET International, France
www.clemilletinternational.com

Architekt nowego wnętrza
JM WILMOTTE, Francja
www.wilmotte.com

 Inwestor Właściciel
Miasto Paryż, Francja

Operator
MARIGNY sas
Paryż, Francja

Théâtre Marigny znajduje się na Avenue des Champs-Elysées w Paryżu. Budynek teatru (hol, sufit, wystrój) wraz z obszarem pokrytym zielenią tuż obok Pałacu Elizejskiego, wchodzą w skład historycznych zabytków Paryża.

Panorama zbudowana w 1881 r. przez Charles’a Garnier’a, architekta Opéra Garnier, została w 1893 r. przekształcona przez architekta Edouard’a Niemans’a w teatr („Les Folies Marigny”) z 1 200 fotelami. W roku 1925, pod rządami nowego dyrektora Léona Volterra,  teatr został przebudowany: bogata dekoracje Neumans’a usunięto, pozostawiając jedynie pierwotną formę budynku – dwunastobok o średnicy 33 metrów. Architekt Alvaro de Grimaldi zaprojektował obecny kształt holu, zainspirowany ruchem Art-Déco z wpływami neo-pompejańskimi. Nowy hol wybudowano w foyer w 1980 r.

Projekt przebudowy

Przed remontem dach teatru był poważnie uszkodzony, co doprowadziło do jego zamknięcia w 2013 r. Równowaga metastabilna wynikała z nierzetelnego planowania w trakcie budowy w roku 1925, które nie brało pod uwagę efektów asymetrii obciążeń oraz podwieszonego sufitu.

Ze względu na zalecenia konserwatora zabytków całkowite usunięcie dachu było niemożliwe. Dlatego istniała jedynie możliwość interwencji w konstrukcję wewnętrzną dachu.

Projekt przebudowy i wzmocnienia dachu obejmował głównie:

  • Oddzielenie konstrukcji dachu i sufitu. Jest ona podwieszona na nowej konstrukcji z drewna klejonego warstwowo, podtrzymywanej przez stalowe pręty.
  • Dodanie nowego usztywnienia do istniejącej konstrukcji, składającego się z nowych dźwigarów z drewna klejonego krzyżowo, podpartych na kablach sprężonych.

W celu zmniejszenia ciśnienia poziomego, między metalową obręcz wprowadzono elastomeryczne łożyska (elastyczne) rozkładające obciążenia obu konstrukcji na podciągi wykonane z betonu prefabrykowanego, wsparte na 12 murowanych filarach.

Planowanie konstrukcji

Zaprojektowanie nowych konstrukcji wymagało rozbudowanego zaplanowania procesu budowlanego (w oparciu o szkic 3D i model istniejącej budowli w Revit) i obliczeń z wykorzystaniem programu RFEM oraz niektórych jego modułów dodatkowych firmy Dlubal Software.

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL EC3 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM Konstrukcje drewniane
RF-TIMBER Pro 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie konstrukcji drewnianych według Eurokodu 5, SIA 265 i/lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM Inne
RF-STAGES 5.xx

Moduł dodatkowy

Uwzględnianie etapów konstrukcyjnych na etapie budowy

Cena pierwszej licencji
850,00 USD
RFEM Połączenia
RF-JOINTS Timber - Steel to Timber 5.xx

Moduł dodatkowy

Projektowanie pośrednich połączeń drewnianych (śruby i płyty stalowe) według Eurokodu  5

Cena pierwszej licencji
850,00 USD
RFEM Połączenia
RF-JOINTS Steel - Pinned 5.xx

Moduł dodatkowy

Połączenia przegubowe według Eurokodu 3

Cena pierwszej licencji
670,00 USD