4814x
001199
2021-03-09

High Point E - Franklin Village Mannheim, Niemcy

High Point "E" to budynek mieszkalny o powierzchni mieszkalnej około 10 000 m² (13-kondygnacyjny budynek mieszkalny z dwupiętrową poszerzoną konstrukcją podstawy i z 2-kondygnacyjnym parkingiem podziemnym).

Kształt budynku tworzy literę „E”, jedną z czterech liter w słowie HOME. Przemiana tego sloganu w rzeczywistość realizowana jest poprzez budowę czterech różnych budynków wysokościowych i stanowi myśl przewodnią projektu przebudowy FRANKLIN w Mannheim.

Na parterze i pierwszym piętrze znajdują się mieszkania dwupoziomowe o znacznie większej powierzchni niż na kolejnych piętrach. Prowadzi to - poza względami architektonicznymi - do tego, że budynek od 2. piętra wzwyż jest przesunięty do środka i ograniczony do powierzchni zabudowy 20 m x 48 m. Dodatkowo, począwszy od drugiego piętra, rzut budynku ma zmienny kształt co drugie lub co trzecie piętro. Skutkuje to powstaniem wielokondygnacyjnych przewieszeń i wnęk na obu elewacjach dłuższego boku budynku. W pierwszej kondygnacji podziemnej, oprócz miejsc parkingowych, znajdują się pomieszczenia piwniczne do wynajęcia, natomiast druga kondygnacja służy wyłącznie jako garaż podziemny.

Konstrukcja

Budynek mieszkalny, składający się z piętnastu górnych i dwóch podziemnych kondygnacji, zostanie wykonany jako konstrukcja z betonu zbrojonego. Nośne ściany zewnętrzne i wewnętrzne w górnych kondygnacjach wykonane będą z betonu zbrojonego, a ściany zewnętrzne części podziemnej jako wodoodporna konstrukcja żelbetowa. Płyty stropowe wykonano jako żelbetowe, dwukierunkowo zbrojone, z wbudowanymi kanałami wentylacyjnymi.

Większość głównych obciążeń pionowych, jak również obciążeń z przewieszeń, przenoszonych jest przez sześć ścian usztywniających rozmieszczonych w osiach poprzecznych. Cechą charakterystyczną są zewnętrzne ściany drugiego piętra. Ponieważ położone są one poza osiami głównych elementów nośnych, są zdylatowane od reszty konstrukcji w kontekście przenoszenia obciążeń.

Ze względu na dwukondygnacyjny parking podziemny, w przypadku nośnych elementów konstrukcyjnych zastosowano siatkę ich rozmieszczenia opartą na dużym rozstawie. Możliwości rozmieszczenia słupów i ścian jako podpór konstrukcyjnych są ograniczone przez szerokie przejścia i wymagane promienie łuków na zakrętach. Główny układ nośny w kondygnacjach nadziemnych jest natomiast w dużej mierze zbieżny z rozmieszczeniem podpór w kondygnacjach piwnicznych.

Niezbędne obliczenia sejsmiczne dla budynku znajdującego się w strefie sejsmicznej 1 zostały wykonane w całości z wykorzystaniem modułu dodatkowego RF-/DYNAM Pro. W pełni wykorzystano możliwości programu w zakresie graficznej prezentacji wyników zarówno dla drgań własnych oraz sił wewnętrznych. Ponadto, dzięki zintegrowaniu wyników obliczeń sejsmicznych w programie głównym, możliwe było przeprowadzenie kompletnych obliczeń, uwzględniających wszystkie kombinacje obciążeń obliczeniowych, które musiały zostać zweryfikowane.

Istotną zaletą analizy statyczno - wytrzymałościowej było modelowanie 3D, ułatwiające lokalizację koncentracji obciążeń oraz sił wewnętrznych. W ten sposób można było omówić kwestie problematyczne dla obiektu na stosunkowo wczesnym etapie planowania rozkładu obiektu i znaleźć rozsądne rozwiązania.

Oprócz wyzwań konstrukcyjnych opisanych powyżej, głównym celem planowania było spełnienie wymagań konstrukcyjno-fizycznych dotyczących ochrony termicznej, akustycznej i przeciwpożarowej. Przewieszenia i wnęki kondygnacji powodują powstanie dużej ilość loggii, balkonów i tarasów dachowych. W przypadku tych elementów konieczna była ścisła współpraca specjalistów z licznych branż aby znaleźć optymalne rozwiązania w zakresie wymagań statycznych, konstrukcyjno-fizycznych i przeciwpożarowych. Model 3D był szczególnie przydatny do analizy statyczno-wytrzymałościowej elementów izolacji termicznej balkonów i loggii.

Miejsce
Franklin Village
George-Washington-Straße 239 i 241
68309 Mannheim, Niemcy
Klient GBG MANNHEIM
www.gbg-mannheim.de
Planowanie AS + P Albert Speer + Partner GmbH
www.as-p.de
Obliczenia konstrukcyjne bau art Konstruktions GmbH & Co. KG
www.bauart-ingenieure.de


Specyfikacja projektu

Dane modelu

Liczba węzłów 6335
Liczba linii 8964
Liczba prętów 64
Liczba powierzchni 1267
Ilość przypadków obciążenia 22
Ilość KO 3
Liczba kombinacji wyników 3
Ciężar całkowity 38149,150 t
Wymiarowanie 80,170 x 48,848 x 55,528 m
Wersja programu 5.25.01

Czy mają Państwo jakieś pytania?