Výšková obytná budova Hochpunkt E - Franklin Village Mannheim, Německo

Realizováno v programech Dlubal Software...

  • Zákaznický projekt

Projekt zákazníka

Hochpunkt "E" je obytná budova s užitkovou plochou asi 10 000 m² (13podlažní obytný dům se 2 rozšířenými soklovými podlažími a dvouúrovňovou podzemní garáží).

Investor GBG MANNHEIM
www.gbg-mannheim.de
Autor projektu AS+P Albert Speer + Partner GmbH
www.as-p.de
Statický výpočet bauart Konstruktions GmbH & Co. KG
www.bauart-ingenieure.de

Parametry modelu

Model

Plastický tvar budovy připomíná písmeno „E“, jedno ze čtyř písmen slova H-O-M-E (domov). Proměnit toto slovo ve skutečnost celkem čtyřmi různými výškovými budovami je hlavní myšlenkou konverzního projektu FRANKLIN v německém Mannheimu.

V celém přízemí a prvním horním podlaží jsou navrženy mezonetové byty s podstatně většími půdorysy než v dalších horních patrech. Budova tak počínaje druhým horním podlažím - i z architektonických důvodů - odskakuje směrem dovnitř a vykazuje menší půdorys 20 m x 48 m. Od druhého horního podlaží se půdorys budovy mění odskoky po každém druhém nebo třetím patře. Na obou podélných stranách tak vznikají vícepodlažní přesahy. V prvním podzemním podlaží se kromě parkovacích stání nacházejí také sklepy k bytům, zatímco druhé podzemní podlaží slouží výlučně jako garáž.

Konstrukce

Obytná budova, která se skládá z patnácti nadzemních a dvou podzemních podlaží, byla navržena jako masivní konstrukce. Nosné vnější a vnitřní stěny v horních podlažích jsou ze železobetonu, vnější stěny v podzemních podlažích jsou řešeny jako vodotěsná železobetonová konstrukce. Mezipodlažní stropy tvoří železobetonové desky nosné ve dvou směrech se zabudovaným vzduchotechnickým systémem.

Velká část hlavních zatížení ve svislém směru a také hlavní zatížení z podlažních konzolových konstrukcí se přenášejí šesti stěnami uspořádanými ve směru příčných os. Zvláštnost představují vnější stěny na podélné straně druhého horního podlaží. Protože tyto vnější stěny leží mimo nosné osy, jsou z hlediska přenosu zatížení technicky odpojeny.

Vzhledem k použití obou podzemních podlaží jako parkoviště byly dány velké plochy mezi pravidelně uspořádanými nosnými prvky. Široké průjezdy a nezbytné poloměry otáčení omezují možné uspořádání sloupů a stěn jako nosných konstrukcí. Hlavní nosný systém v nadzemních podlažích ovšem většinou odpovídá uspořádání nosných prvků v podzemí.

Požadovaná seizmická posouzení budovy, která se nachází v seizmické oblasti 1, byla kompletně provedena v přídavném modulu RF-/DYNAM Pro. Přitom byly plně využity výhody grafického výstupu vlastního kmitání a vnitřních sil. Výsledky posouzení seizmického zatížení bylo možné dále přenést do hlavního programu, a provést tak ucelené posouzení se zohledněním všech nezbytných návrhových kombinací.

Významnou předností 3D modelu pro statický návrh byla snadná lokalizace špiček zatížení a maximálních hodnot vnitřních sil. V relativně rané fázi plánování tak bylo možné projednat „problematické body“ a nalézt pro ně vhodná řešení.

Kromě výše popsaných konstrukčních problémů byla při plánování věnována zvláštní pozornost fyzikálně-stavebním požadavkům ohledně tepelné, protihlukové a požární ochrany. Vlivem půdorysných odskoků podlaží vzniklo velké množství lodžií, balkonů a střešních teras. Zvláště u těchto konstrukčních prvků byla nutná úzká koordinace různých technických projektantů s ohledem na statické, fyzikálně-stavební a protipožární požadavky, aby bylo možné zvolit optimální řešení. Právě při statických posouzeních tepelně izolačních prvků pro balkony a lodžie se ukázal být 3D model obzvlášť užitečný.

Umístění projektu

Franklin Village
George-Washington-Straße 239 a 241
68309 Mannheim, Německo

Klíčová slova

Obytný dům Železobeton Výšková budova

Napište komentář...

Napište komentář...

  • Navštíveno 4000x
  • Aktualizováno 10. července 2023

Kontakt

Kontakt na Dlubal Software

Máte další dotazy nebo potřebujete poradit? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ, které máte nepřetržitě k dispozici.

+420 227 203 203

[email protected]