4842x
001199
9.3.2021

Výšková obytná budova Hochpunkt E - Franklin Village Mannheim, Německo

Hochpunkt "E" je obytná budova s užitkovou plochou asi 10 000 m² (13podlažní obytný dům se 2 rozšířenými soklovými podlažími a dvouúrovňovou podzemní garáží).

Plastický tvar budovy připomíná písmeno „E“, jedno ze čtyř písmen slova H-O-M-E (domov). Proměnit toto slovo ve skutečnost celkem čtyřmi různými výškovými budovami je hlavní myšlenkou konverzního projektu FRANKLIN v německém Mannheimu.

V celém přízemí a prvním horním podlaží jsou navrženy mezonetové byty s podstatně většími půdorysy než v dalších horních patrech. Budova tak počínaje druhým horním podlažím - i z architektonických důvodů - odskakuje směrem dovnitř a vykazuje menší půdorys 20 m x 48 m. Od druhého horního podlaží se půdorys budovy mění odskoky po každém druhém nebo třetím patře. Na obou podélných stranách tak vznikají vícepodlažní přesahy. V prvním podzemním podlaží se kromě parkovacích stání nacházejí také sklepy k bytům, zatímco druhé podzemní podlaží slouží výlučně jako garáž.

Konstrukce

Obytná budova, která se skládá z patnácti nadzemních a dvou podzemních podlaží, byla navržena jako masivní konstrukce. Nosné vnější a vnitřní stěny v horních podlažích jsou ze železobetonu, vnější stěny v podzemních podlažích jsou řešeny jako vodotěsná železobetonová konstrukce. Mezipodlažní stropy tvoří železobetonové desky nosné ve dvou směrech se zabudovaným vzduchotechnickým systémem.

Velká část hlavních zatížení ve svislém směru a také hlavní zatížení z podlažních konzolových konstrukcí se přenášejí šesti stěnami uspořádanými ve směru příčných os. Zvláštnost představují vnější stěny na podélné straně druhého horního podlaží. Protože tyto vnější stěny leží mimo nosné osy, jsou z hlediska přenosu zatížení technicky odpojeny.

Vzhledem k použití obou podzemních podlaží jako parkoviště byly dány velké plochy mezi pravidelně uspořádanými nosnými prvky. Široké průjezdy a nezbytné poloměry otáčení omezují možné uspořádání sloupů a stěn jako nosných konstrukcí. Hlavní nosný systém v nadzemních podlažích ovšem většinou odpovídá uspořádání nosných prvků v podzemí.

Požadovaná seizmická posouzení budovy, která se nachází v seizmické oblasti 1, byla kompletně provedena v přídavném modulu RF-/DYNAM Pro. Přitom byly plně využity výhody grafického výstupu vlastního kmitání a vnitřních sil. Výsledky posouzení seizmického zatížení bylo možné dále přenést do hlavního programu, a provést tak ucelené posouzení se zohledněním všech nezbytných návrhových kombinací.

Významnou předností 3D modelu pro statický návrh byla snadná lokalizace špiček zatížení a maximálních hodnot vnitřních sil. V relativně rané fázi plánování tak bylo možné projednat „problematické body“ a nalézt pro ně vhodná řešení.

Kromě výše popsaných konstrukčních problémů byla při plánování věnována zvláštní pozornost fyzikálně-stavebním požadavkům ohledně tepelné, protihlukové a požární ochrany. Vlivem půdorysných odskoků podlaží vzniklo velké množství lodžií, balkonů a střešních teras. Zvláště u těchto konstrukčních prvků byla nutná úzká koordinace různých technických projektantů s ohledem na statické, fyzikálně-stavební a protipožární požadavky, aby bylo možné zvolit optimální řešení. Právě při statických posouzeních tepelně izolačních prvků pro balkony a lodžie se ukázal být 3D model obzvlášť užitečný.

Místo
Franklin Village
George-Washington-Straße 239 a 241
68309 Mannheim, Německo
Investor GBG MANNHEIM
www.gbg-mannheim.de
Autor projektu AS+P Albert Speer + Partner GmbH
www.as-p.de
Statický výpočet bauart Konstruktions GmbH & Co. KG
www.bauart-ingenieure.de


Specifikace projektu

Údaje o modelu

Počet uzlů 6335
Počet linií 8964
Počet prutů 64
Počet ploch 1267
Počet zatěžovacích stavů 22
Počet kombinací zatížení 3
Počet kombinací výsledků 3
Celková hmotnost 38149,150 t
Rozměry (metrické) 80,170 x 48,848 x 55,528 m
Rozměry (imperiální) 263.02 x 160.26 x 182.18 feet
Verze programu 5.25.01

Máte nějaké otázky?