Zastosowanie obciążenia wiatrem dachów płaskich na dach dwuspadowy

Wskazówki i porady

Eurokod dla EN 1991-1-4:2010-12 opisuje obciążenia wiatrem działające na konstrukcję. Zawiera również schemat obciążenia wiatrem, określony dla dachów płaskich i dwuspadowych. Eurokod rozważa dach dwuspadowy jako dach płaski, jeśli ten ma nachylenie mniejsze niż 5 stopni.

Zgodnie z Eurokodem, oba programy RFEM i RSTAB oferują generatory wiatru, jeden dla dachów płaskich, drugi dla dachów dwuspadowych.

W praktyce okazuje się, że ze względów konstrukcyjnych, model dachów płaskich nie jest zawsze definiowany jako absolutnie poziomy, ale o nachyleniu dachu dwuspadowego mniejszym niż 5 stopni. W związku z naruszeniem geometrii, nie może zostać zastosowane obciążenie wiatrem dla dachów płaskich. Natomiast generator dla dachu dwuspadowego nie może zostać zastosowany ze względu na wartość granicy wiarygodności.

Aby rozwiązać powyższe problemy postanowiliśmy zoptymalizować generator dachu dwuspadowego dla nachylenia dachu mniejszego niż 5 stopni. Jeśli generator rozpozna nachylenie dachu, które jest mniejsze niż 5 stopni, zastosuje zasady obciążenia dla dachu płaskiego.

Linki

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD