Zatížení plochých střech větrem použité na sedlové střechy

Tipy & triky

Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

Eurokód ČSN EN 1991‑1‑4:2010‑12 popisuje zatížení větrem na konstrukce. V tomto dokumentu je předepsáno speciálně jedno schéma zatížení větrem pro ploché a jedno pro sedlové střechy. Eurokód považuje sedlovou střechu se sklonem menším než 5 stupňů za plochou střechu.

Pro realizaci těchto předpisů jsou v programech RFEM a RSTAB nabízeny generátory zatížení větrem na plochou a sedlovou střechu.

V praxi není vždy výpočetní model pro ploché střechy z konstrukčních důvodů absolutně vodorovný, ale je definován se sklonem střechy menším než 5 stupňů. To s sebou nese efekt, že nemůže být použito ani generování zatížení větrem pro ploché střechy v důsledku nedokonalé geometrie, ani generátor pro sedlové střechy na základě nedosažené hranice platnosti.

Tuto problematiku jsme nyní vzali v potaz a optimalizovali generátory zatížení pro sedlové střechy se sklonem menším než 5 stupňů. Pokud generátor rozpozná sklon střechy menší než 5 stupňů, použije zatěžovací pravidla pro plochou střechu.

Klíčová slova

zatížení větrem Generátor zatížení větrem Plochá Sedlová střecha

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD