Zatížení plochých střech větrem použité na sedlové střechy

Tipy & triky

Eurokód ČSN EN 1991‑1‑4:2010‑12 popisuje zatížení větrem na konstrukce. V tomto dokumentu je předepsáno speciálně jedno schéma zatížení větrem pro ploché a jedno pro sedlové střechy. Eurokód považuje sedlovou střechu se sklonem menším než 5 stupňů za plochou střechu.

Pro realizaci těchto předpisů jsou v programech RFEM a RSTAB nabízeny generátory zatížení větrem na plochou a sedlovou střechu.

V praxi není vždy výpočetní model pro ploché střechy z konstrukčních důvodů absolutně vodorovný, ale je definován se sklonem střechy menším než 5 stupňů. To s sebou nese efekt, že nemůže být použito ani generování zatížení větrem pro ploché střechy v důsledku nedokonalé geometrie, ani generátor pro sedlové střechy na základě nedosažené hranice platnosti.

Tuto problematiku jsme nyní vzali v potaz a optimalizovali generátory zatížení pro sedlové střechy se sklonem menším než 5 stupňů. Pokud generátor rozpozná sklon střechy menší než 5 stupňů, použije zatěžovací pravidla pro plochou střechu.

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD