Kolorowanie powierzchni w renderowaniu w z-kierunku

Wskazówki i porady

Za pomocą jednej opcji w nawigatorze projektu “Wyświetl”, można kolorować powierzchnie w kierunku lokalnej osi z. Domyślnie, strona w ujemnym z-kierunku zostanie wyświetlona na czerwono, w kierunku dodatnim na niebiesko.

Opcja ta jest pomocna w celu szybkiego sprawdzenia górnej i dolnej strony powierzchni, np. podczas wymiarowania w RF-CONCRETE Surfaces.

Linki

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD