Wolne obciążenia zmienne, część 1

Wskazówki i porady

Nowa wersja programu 5.03.0050 RFEM zawiera nowy typ obciażenia powierzchniowego "Wolne obciążenie zmienne". Pozwala to na stosowanie obciążenia o zmiennym rozkładzie obciążenia w kierunku z oraz wzdłuż obwodu na powierzchniach.

Po lewej stronie na rysunku widzimy okrągły kontener i obciążenie zmienne w kierunku Z zastosowane w kierunku normalnym do powierzchni. Wolne obciążenie odnosi się do powierzchni określonej w płaszczyźnie (w tym przypadku płaszczyzna XZ) w osi leżącej w kierunku wolnej osi (w tym przypadku osi x).

W celu uzyskania obciążenia zmiennego względem wysokości (z-oś), należy wybrać opcję "Zmienne" w zakładce "W kierunku Z". Następnie korzystając z odpowiedniego przycisku można generować obciążenia z jakimikolwiek elewacjami. Współczynnik k_z odnosi się do wartości obciążenia stałego, jak pokazano na rysunku (na zielono). Ważna uwaga podczas wprowadzania kompleksowych rozkładów obciążenia: możliwy jest również eksport i import do MS Excel.

Linki

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD