Tworzenie kombinacji dla mostów drogowych według EN 1990 + EN 1991-2: Określenie przypadków obciążeń w kategoriach oddziaływania gr1 do gr5

Wskazówki i porady

Jeśli w programie wybierzemy tworzenie kombinacji wg EN 1990 + EN 1991-2 i definiujemy przypadek obciążeń w kategoriach oddziaływania gr1a, gr2 lub gr5, musimy następnie dodatkowo określić, który model obciążenia powinien być brany pod uwagę jako podstawowy dla przypadku obciążenia. Informacja ta jest kluczowa w celu określenia zasad kombinacji podczas automatycznego tworzenia kombinacji wg EN 1990 + EN 1991-2. W kategorii gr1a, można wybrać TS (LM1), UDL (LM1) lub np. ścieżkę dla pieszych czy rowerową. TS (LM1) jest ustawiony domyślnie. W kategorii gr2, możliwe jest wybranie sił przyspieszenia, sił hamowania lub sił odśrodkowych.

Linki

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD