Optymalizacja parametrów w RFEM 6/RSTAB 9

Artykuł techniczny na temat analizy statyczno-wytrzymałościowej w programach Dlubal Software

  • Baza informacji

Artykuł o tematyce technicznej

Artykuł został przetłumaczony przez Google Translator

Podgląd oryginalnego tekstu

Optymalizacja jest procesem realizowanym w programach RFEM i RSTAB równolegle do obliczeń modelu. Można to traktować jako krok po parametryzacji, ponieważ zakłada się, że model lub blok jest budowany przy użyciu parametrów wejściowych i jest sterowany przez globalne parametry typu 'optymalizacja'.

Sposób definiowania parametrów globalnych został opisany w artykule w Bazie wiedzy 'Parametryzacja modeli w RFEM 6/RSTAB 9'. Z tego artykułu dowiesz się, jak zoptymalizować zdefiniowane parametry pod kątem różnych aspektów. W tym celu należy aktywować dodatek 'Optymalizacja i koszty/Oszacowanie emisji CO2', jak pokazano na rysunku 1. Pierwsza część tego rozszerzenia umożliwia znalezienie odpowiednich parametrów dla sparametryzowanych modeli i bloków za pomocą techniki optymalizacji rojem cząstek (PSO) opartej na sztucznej inteligencji (PSO) pod kątem zgodności z typowymi kryteriami optymalizacji.

Z powyższego artykułu wynika, że parametry globalne można utworzyć za pomocą menu 'Edytować'. Aby określić położenie elementu stężającego względem górnego i dolnego pasa kratownicy, pokazano na rys. 2, zdefiniowano dwa parametry.

Początkowo parametry zostały zdefiniowane jako wartości. Aby je zoptymalizować, należy zmienić ich typ definicji na 'Optymalizacja' i zdefiniować parametry optymalizacji, takie jak wartości minimalne i maksymalne, przyrosty i kroki (rys. 3).

Ustawienia optymalizacji są dostępne w menu 'Oblicz'. Jak pokazano na rys. 4, wartości do optymalizacji są w rzeczywistości parametrami globalnymi. Liczba stanów zależy od liczby kroków, które zostały przypisane w parametrach optymalizacji. Na przykład 4 kroki oznaczają, że proces optymalizacji kończy się w 5 stanach. Biorąc pod uwagę te dwie zmienne, liczba mutacji optymalizacyjnych wynosi 25. Innymi słowy, program zmienia wartości dwóch zmiennych w zdefiniowanym zakresie; te kombinacje prowadzą do obliczeń 25 modeli o różnej geometrii.

Ponieważ interesuje nas znalezienie optymalnej geometrii (tj. położenia elementu stężającego w tym przykładzie), należy ustawić optymalizację jako 'Aktywna'. Może się zdarzyć, że istnieje wiele mutacji optymalizacyjnych; dzięki temu można samodzielnie zdefiniować najlepszą liczbę modelowanych mutacji, które mają zostać zachowane. Termin 'najlepszy' jest powiązany z wybraną przez Państwa podstawą optymalizacji. Można na przykład wybrać optymalizację pod kątem minimalnego ciężaru całkowitego, przemieszczenia wektorowego, odkształcenia pręta lub powierzchni, kosztu lub emisji CO2.

Następnie można wybrać opcję obliczenia wszystkich mutacji, a po rozpoczęciu obliczeń program wyświetli wyniki dla wszystkich poszczególnych mutacji (zdjęcie 5).

Program udostępnia jednak również bardziej efektywne metody optymalizacji (patrz rys. 4). Można na przykład zastosować optymalizację rojem cząstek zbliżoną do naturalnej (PSO), w której obliczenia są rozpoczynane od wyniku optymalizacji z losowego przypisania optymalizowanych parametrów; następnie wyznaczane są nowe wyniki optymalizacji ze zmiennymi wartościami parametrów. Takie wyniki opierają się na doświadczeniach z wcześniej przeprowadzonych mutacji modelowych, aż do osiągnięcia określonej liczby możliwych mutacji. Ponadto można skorzystać z metody przetwarzania wsadowego, która polega na próbie sprawdzenia wszystkich możliwych mutacji modelu poprzez losowe określanie wartości parametrów optymalizacji, aż do osiągnięcia określonej liczby możliwych mutacji modelu.

Wszystkie metody optymalizacji dostarczają listę mutacji modelu w przechowywanych danych na koniec procesu, ze wskazaniem kontrolnego wyniku optymalizacji i odpowiedniego przypisania wartości parametrów optymalizacji (rys. 6). Lista ta jest zorganizowana w porządku malejącym i u góry przedstawia przyjęte najlepsze rozwiązanie, gdzie przy określonym przypisaniu wartości wynik optymalizacji jest najbliższy kryterium optymalizacji. Ponadto po zakończeniu analizy program dostosuje przypisanie wartości do rozwiązania optymalnego dla parametrów optymalizacji na globalnej liście parametrów.

Autor

Irena Kirova, M.Sc.

Irena Kirova, M.Sc.

Marketing i obsługa klienta

Pani Kirova jest odpowiedzialna za tworzenie artykułów technicznych i zapewnia wsparcie techniczne klientom firmy Dlubal.

Słowa kluczowe

Parametryzacja Optymalizacja Parametry globalne

Linki

Skomentuj...

Skomentuj...

  • Odwiedziny 292x
  • Zaktualizowane 19. lipca 2022

Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady? Skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo, na czacie lub na forum lub znajdź sugerowane rozwiązania i przydatne wskazówki na stronie FAQ, dostępnej przez całą dobę.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

[email protected]

Analiza połączeń z rozszerzeniem Połączenia stalowe w RFEM 6

Analiza połączeń z rozszerzeniem Połączenia stalowe w RFEM 6

Webinar 6. października 2022 12:00 - 13:00 CEST

Szkolenia online | Angielski

RFEM 6 | Informacje ogólne

Szkolenie online 7. października 2022 9:00 - 13:00 CEST

Obliczenia sejsmiczne zgodnie z EC 8 w RFEM 6 i RSTAB 9

Obliczenia sejsmiczne zgodnie z Eurokodem 8 w RFEM 6 i RSTAB 9

Webinar 11. października 2022 14:00 - 15:00 CEST

Szkolenie online | Angielski

RFEM 6 | Studenci | Wprowadzenie do wymiarowania prętów

Szkolenie online 12. października 2022 16:00 - 19:00 CEST

Szkolenie online | Angielski

Eurokod 2 | Konstrukcje betonowe zgodnie z DIN EN 1992-1-1

Szkolenie online 18. października 2022 9:00 - 13:00 CEST

Szkolenie online | Angielski

RSECTION | Studenci | Wprowadzenie do teorii wytrzymałości

Szkolenie online 19. października 2022 16:00 - 17:30 CEST

Analiza geotechniczna w RFEM 6

Analiza geotechniczna w RFEM 6

Webinar 27. października 2022 12:00 - 13:00 CEST

Szkolenie online | Angielski

RFEM 6 | Studenci | Wprowadzenie do MES

Szkolenie online 27. października 2022 16:00 - 19:00 CEST

Generator obciążenia wiatrem z wykorzystaniem CFD w RWIND 2

Generator obciążenia wiatrem z wykorzystaniem CFD w RWIND 2

Webinar 10. listopada 2022 12:00 - 13:00 CET

Szkolenie online | Angielski

RFEM 6 | Studenci | Wprowadzenie do wymiarowania stali

Szkolenie online 10. listopada 2022 16:00 - 17:00 CET

Szkolenia online | Angielski

Eurokod 3 | Konstrukcje stalowe zgodnie z DIN EN 1993-1-1

Szkolenie online 17. listopada 2022 9:00 - 13:00 CET

Szkolenia online | Angielski

RFEM 6 | Analiza dynamiczna i obliczenia sejsmiczne zgodnie z EC 8

Szkolenie online 23. listopada 2022 9:00 - 13:00 CET

Szkolenie online | Angielski

RFEM 6 | Studenci | Wprowadzenie do wymiarowania drewna

Szkolenie online 25. listopada 2022 16:00 - 17:00 CET

Szkolenia online | Angielski

Eurokod 5 | Konstrukcje drewniane zgodnie z DIN EN 1995-1-1

Szkolenie online 8. grudnia 2022 9:00 - 13:00 CET

Analiza konstrukcji stalowych \n w RFEM 6

Analiza konstrukcji stalowych w RFEM 6

Webinar 19. stycznia 2023 12:00 - 13:00 CET

Szkolenia online | Angielski

RFEM 6 | Analiza dynamiczna i obliczenia sejsmiczne zgodnie z EC 8

Szkolenie online 21. września 2022 9:00 - 13:00 CEST

Integracja Rhino/Grasshopper w RFEM 6

Integracja Rhino/Grasshopper w RFEM 6

Webinar 20. września 2022 14:00 - 15:00 EDT

RFEM 6
Hala z dachem łukowym

Program główny

Program do analizy statyczno-wytrzymałościowej RFEM 6 jest podstawą systemu modułowego oprogramowania. Program główny RFEM 6 służy do definiowania konstrukcji, materiałów i obciążeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych składających się z płyt, ścian, powłok i prętów. Program umożliwia wymiarowanie konstrukcji złożonych oraz elementów bryłowych i kontaktowych.

Cena pierwszej licencji
4 450,00 EUR
RSTAB 9
Oprogramowanie do obliczeń konstrukcji szkieletowych

Program główny

Program RSTAB 9 do analizy statyczno-wytrzymałościowej konstrukcji szkieletowych i kratownic zawiera podobny zakres funkcji jak program RFEM (MES), zwracając szczególną uwagę na ramy i kratownice. Dlatego jest bardzo łatwy w użyciu i przez wiele lat był najlepszym wyborem do analizy statyczno-wytrzymałościowej konstrukcji belkowych składających się ze stali, betonu, drewna, aluminium i innych materiałów.

Cena pierwszej licencji
2 850,00 EUR