Optymalizacja parametrów w RFEM 6/RSTAB 9

Artykuł techniczny na temat analizy statyczno-wytrzymałościowej w programach Dlubal Software

  • Baza informacji

Artykuł o tematyce technicznej

Optymalizacja jest procesem realizowanym w programach RFEM i RSTAB równolegle do obliczeń modelu. Można to traktować jako krok po parametryzacji, ponieważ zakłada się, że model lub blok jest budowany przy użyciu parametrów wejściowych i jest kontrolowany przez globalne parametry typu 'optymalizacja'.

Sposób definiowania parametrów globalnych został opisany w artykule w Bazie informacji 'Parametryzacja modeli w RFEM 6/RSTAB 9'. Z tego artykułu dowiesz się, jak zoptymalizować zdefiniowane parametry, przy uwzględnieniu różnych aspektów. W tym celu należy aktywować rozszerzenie 'Optymalizacja i koszty/Szacowanie emisji CO2', jak pokazano na rysunku 1. Pierwsza część tego rozszerzenia umożliwia znalezienie odpowiednich wartości dla sparametryzowanych modeli i bloków za pomocą sztucznej inteligencji (AI) techniką optymalizacji rojem cząstek (PSO) w celu zapewnienia zgodności z powszechnymi kryteriami optymalizacji.

Z powyższego artykułu wynika, że parametry globalne można utworzyć za pomocą menu 'Edytuj'. Aby określić położenie stężenia względem górnego i dolnego pasa kratownicy, pokazanego na rysunku 2, zdefiniowano dwa parametry.

Początkowo parametry zostały zdefiniowane jako wartości. Aby je zoptymalizować, należy zmienić ich typ definicji na 'Optymalizacja' i zdefiniować parametry optymalizacji, takie jak wartości minimalne i maksymalne, przyrosty i kroki (rysunek 3).

Ustawienia optymalizacji są dostępne w menu 'Oblicz'. Jak pokazano na rysunku 4, wartości do optymalizacji są w rzeczywistości parametrami globalnymi. Liczba stanów zależy od liczby kroków, które zostały przypisane w parametrach optymalizacji. Na przykład 4 kroki oznaczają, że proces optymalizacji kończy się w 5 stanach. Biorąc pod uwagę te dwie zmienne, liczba mutacji optymalizacyjnych wynosi 25. Innymi słowy, program zmienia wartości dwóch zmiennych w zdefiniowanym zakresie; te kombinacje prowadzą do obliczeń 25 modeli o różnej geometrii.

Ponieważ interesuje nas znalezienie optymalnej geometrii (tj. położenia stężenia w tym przykładzie), należy ustawić optymalizację jako 'Aktywna'. Może się zdarzyć, że istnieje wiele mutacji optymalizacji; dzięki temu można samodzielnie zdefiniować najlepszą liczbę modelowanych mutacji, które mają zostać zachowane. Termin 'najlepszy' jest powiązany z wybraną podstawą optymalizacji. Można na przykład wybrać optymalizację pod kątem minimalnego ciężaru całkowitego, przemieszczenia wektorowego, odkształcenia pręta lub powierzchni, kosztu lub emisji CO2.

Następnie można wybrać opcję obliczenia wszystkich mutacji, a po rozpoczęciu obliczeń program wyświetli wyniki dla wszystkich poszczególnych mutacji (rysunek 5).

Program udostępnia jednak również bardziej efektywne metody optymalizacji (patrz rysunek 4). Można na przykład zastosować zbliżoną do naturalnej optymalizację rojem cząstek (PSO), w której obliczenia inicjowane są wynikiem optymalizacji z losowego przyporządkowania parametrów do optymalizacji; następnie wyznaczane są wciąż nowe wyniki optymalizacji ze zróżnicowanymi wartościami parametrów. Takie wyniki opierają się na doświadczeniach z wcześniej przeprowadzonych mutacji modelu, aż do osiągnięcia określonej liczby możliwych mutacji. Ponadto można skorzystać z metody przetwarzania wsadowego, która polega na próbie sprawdzenia wszystkich możliwych mutacji modelu poprzez losowe określanie wartości parametrów optymalizacji, aż do osiągnięcia określonej liczby możliwych mutacji modelu.

Wszystkie metody optymalizacji podają listę wariacji modelu na podstawie danych zapisanych na koniec procesu. Wskazują wynik decydujący dla optymalizacji i odpowiadające mu wartości parametrów (rysunek 6). Lista ta jest uporządkowana w kolejności malejącej i pokazuje najlepsze rozwiązanie na górze, gdzie, przy określonych wartościach parametrów, wynik optymalizacji jest najbliższy do przyjętego kryterium. Ponadto, po zakończeniu analizy, program dostosuje wartości na globalnej liście parametrów aby odpowiadały tym dla optymalnego rozwiązania.

Autor

Irena Kirova, M.Sc.

Irena Kirova, M.Sc.

Marketing i obsługa klienta

Pani Kirova jest odpowiedzialna za tworzenie artykułów technicznych i zapewnia wsparcie techniczne klientom firmy Dlubal.

Słowa kluczowe

Parametryzacja Optymalizacja Parametry globalne

Linki

Skomentuj...

Skomentuj...

  • Odwiedziny 610x
  • Zaktualizowane 11. stycznia 2023

Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

Masz dodatkowe pytania lub potrzebujesz porady? Skontaktuj się z nami przez telefon, e-mail, czat, forum lub przeszukaj stronę FAQ, dostępną 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

[email protected]

Szkolenie online | Angielski

Eurokod 3 | Konstrukcje stalowe zgodnie z DIN EN 1993-1-1

Szkolenie online 2. marca 2023 9:00 - 13:00 CET

Szkolenie online | Angielski

Eurokod 5 | Konstrukcje drewniane zgodnie z DIN EN 1995-1-1

Szkolenie online 16. marca 2023 9:00 - 13:00 CET

Szkolenie online | Angielski

RFEM 6 | Analiza dynamiczna i obliczenia sejsmiczne zgodnie z EC 8

Szkolenie online 30. marca 2023 9:00 - 13:00 CEST

Szkolenie online | Angielski

Eurokod 2 | Konstrukcje betonowe zgodnie z DIN EN 1992-1-1

Szkolenie online 26. stycznia 2023 9:00 - 13:00 CET

Wymiarowanie zbiorników z betonu zbrojonego\n w RFEM 6

Wymiarowanie zbiorników z betonu zbrojonego w RFEM 6 (USA)

Webinarium 19. stycznia 2023 14:00 - 15:00 EDT

Modelowanie i wymiarowanie płyt CLT w RFEM 6

Modelowanie i wymiarowanie płyt CLT w RFEM 6

Webinarium 19. stycznia 2023 14:00 - 15:00 CET

Analiza konstrukcji stalowych \n w RFEM 6

Analiza konstrukcji stalowych w RFEM 6

Webinarium 19. stycznia 2023 12:00 - 13:00 CET

Szkolenie online | Angielski

RFEM 6 | Informacje ogólne

Szkolenie online 19. stycznia 2023 9:00 - 13:00 CET

Nowe funkcje w RFEM 6 i RSTAB 9

Nowe funkcje w RFEM 6 i RSTAB 9

Webinarium 21. grudnia 2022 14:00 - 15:00 CET

Integracja Revit, IFC i DXF w RFEM 6 (USA)

Integracja Revit, IFC i DXF w RFEM 6 (USA)

Webinarium 15. grudnia 2022 14:00 - 15:00 EDT

Analiza naprężeń powierzchni i prętów w RFEM 6

Analiza naprężeń dla powierzchni i prętów w RFEM 6

Webinarium 15. grudnia 2022 14:00 - 15:00 CET

Szkolenie online | Polski

RFEM 6 | Podstawowe

Szkolenie online 15. grudnia 2022 10:00 - 14:00 CET

Szkolenie online | Angielski

RFEM 6 | Studenci | Wprowadzenie do wymiarowania betonu zbrojonego

Szkolenie online 12. grudnia 2022 16:00 - 17:00 CET

Szkolenia online | Angielski

Eurokod 5 | Konstrukcje drewniane zgodnie z DIN EN 1995-1-1

Szkolenie online 8. grudnia 2022 9:00 - 13:00 CET

Analiza geotechniczna z etapami budowy w RFEM 6

Analiza geotechniczna z etapami budowy w RFEM 6

Webinarium 1. grudnia 2022 14:00 - 15:00 CET

RFEM 6
Hala z dachem łukowym

Program główny

Program do analizy statyczno-wytrzymałościowej RFEM 6 jest podstawą systemu modułowego oprogramowania. Program główny RFEM 6 służy do definiowania konstrukcji, materiałów i obciążeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych składających się z płyt, ścian, powłok i prętów. Program umożliwia wymiarowanie konstrukcji złożonych oraz elementów bryłowych i kontaktowych.

Cena pierwszej licencji
4 450,00 EUR
RSTAB 9
Oprogramowanie do obliczeń konstrukcji szkieletowych

Program główny

Program RSTAB 9 do analizy statyczno-wytrzymałościowej konstrukcji szkieletowych i kratownic zawiera podobny zakres funkcji jak program RFEM (MES), zwracając szczególną uwagę na ramy i kratownice. Dlatego jest bardzo łatwy w użyciu i przez wiele lat był najlepszym wyborem do analizy statyczno-wytrzymałościowej konstrukcji belkowych składających się ze stali, betonu, drewna, aluminium i innych materiałów.

Cena pierwszej licencji
2 850,00 EUR