Połączenia płyta-ściana w RFEM 6

Artykuł techniczny na temat analizy statyczno-wytrzymałościowej w programach Dlubal Software

  • Baza informacji

Artykuł o tematyce technicznej

Artykuł został przetłumaczony przez Google Translator

Podgląd oryginalnego tekstu

W programie RFEM 6 przeguby liniowe można definiować w menu „Wstaw”. Są one również dostępne w nawigatorze Dane jako „Typy dla linii”. Podstawowe parametry i definicja przegubów liniowych zostały szczegółowo opisane w artykule Bazy wiedzy „Przeguby liniowe w RFEM 6”.

O ile przegub liniowy będący połączeniem płyty żelbetowej ze ścianą murowaną nie jest przegubem zwykłym, lecz specjalnym, zdefiniowane parametry różnią się od opisanych w artykule. W poniższym artykule przedstawiono definicję „połączenia płyta-ściana” przy użyciu przegubów liniowych dla połączeń między płytami i ścianami zewnętrznymi konstrukcji pokazanej na rysunku 1.

Po otwarciu okna dialogowego „Nowy przegub liniowy” za pomocą menu „Wstaw” lub za pomocą opcji „Przeguby liniowe” w nawigatorze, w sekcji „Opcje” staje się dostępna opcja „Połączenie typu płyta-ściana” (rys. 2). Włączenie tej opcji umożliwia kontrolowanie parametrów przegubu liniowego w celu ograniczenia przenoszenia momentów. Można to zrobić w zakładce „Połączenie płyta-ściana”, która jest dostępna po zaznaczeniu odpowiedniego pola wyboru.

Parametry przegubu liniowego reprezentującego połączenie między płytą żelbetową a ścianą murowaną są (reprezentowane przez) „Odsunięcie” i „Szerokość bloku”. Parametry te pokazano również na rysunku 2, a ich wartości są wymagane do określenia prawidłowej sztywności przegubu w programie.

Jak wspomniano wcześniej, program umożliwia automatyczne określenie prawidłowej sztywności przegubu ściana-płyta na podstawie wykresów interakcji przedstawiających różne sytuacje geometryczne. W tym celu należy aktywować rozszerzenie „Wymiarowanie murów” i przypisać odpowiednie powierzchnie oraz linie za pomocą przycisku „Wybierz powierzchnie/linie” w prawym górnym rogu okna dialogowego „Nowy przegub liniowy” (Zdjęcie 2).

Umożliwia to wybór powierzchni i linii w oknie roboczym programu RFEM, jak pokazano na rysunku 3. Należy pamiętać, że można wybrać kilka powierzchni i linii, tak jak w tym przykładzie, w przypadku gdy płyty (tj. Powierzchnia 10 i Powierzchnia 5) oraz linie graniczne między płytą a ścianą są wybrane jednocześnie.

Następnie za pomocą przycisku „Ponownie generuj przeguby liniowe dla ścian połączonych z płytami tego przegubu” znajdującego się w dolnej części sekcji okna dialogowego (Rysunek 4) można wygenerować przeguby liniowe z połączenia płyta-ściana i wyświetlić je w polu „Generowane przeguby liniowe” w zakładce „Połączenie płyta-ściana”. Wygenerowane przeguby liniowe będą również dostępne na liście przegubów liniowych (rys. 4).

Należy pamiętać, że wygenerowane przeguby liniowe są wyświetlane w różnych kolorach. Powodem tego jest fakt, że są one tworzone jako nowe typy, których nie można edytować. Wyznaczone wykresy można wyświetlić, jak pokazano na rys. 5, a także wydrukować i/lub wyeksportować do arkusza kalkulacyjnego, raportu, pliku PDF lub pliku.

W końcu dostępne są wygenerowane połączenia płyta-ściana, jak pokazano na rysunku 6.

Podsumowanie

W programie RFEM 6 dostępny jest specjalny przegub liniowy do modelowania połączenia między płytami żelbetowymi a ścianami murowanymi. Wystarczy zdefiniować geometrię, a program pomoże ograniczyć zależne od niej siły przenoszone na połączenie. Jest to możliwe na podstawie wykresów interakcji, które są stosowane automatycznie i wykorzystywane do określania prawidłowych sztywności.

Autor

Irena Kirova, M.Sc.

Irena Kirova, M.Sc.

Marketing i obsługa klienta

Pani Kirova jest odpowiedzialna za tworzenie artykułów technicznych i zapewnia wsparcie techniczne klientom firmy Dlubal.

Słowa kluczowe

Budynek murowany Płyta żelbetowa Ściana murowana Połączenie płyta-ściana

Linki

Skomentuj...

Skomentuj...

  • Odwiedziny 1164x
  • Zaktualizowane 8. maja 2023

Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

Masz dodatkowe pytania lub potrzebujesz porady? Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 884 794 700

[email protected]

#Stal - Infoday

#STAL - Infoday

Konferencje 7. czerwca 2023 9:00 - 16:00 CEST

Szkolenie online | Angielski

RFEM 6 | Studenci | Wprowadzenie do wymiarowania stali

Szkolenie online 14. czerwca 2023 16:00 - 17:00 CEST

Wprowadzenie do Analizy etapów budowy dla RFEM 6

Wprowadzenie do rozszerzenia Analiza etapów budowy dla RFEM 6

Webinarium 15. czerwca 2023 12:00 - 13:00 CEST

Wprowadzenie do nowej, dodatkowej analizy pushover

Wprowadzenie do nowego rozszerzenia Analiza pushover

Webinarium 15. czerwca 2023 14:00 - 15:00 CEST

Szkolenie online | Angielski

Eurokod 5 | Konstrukcja drewniana zgodnie z DIN EN 1995-1-1

Szkolenie online 22. czerwca 2023 8:30 - 12:30 CEST

RFEM 6 | Analiza dynamiczna i obliczenia sejsmiczne zgodnie z EC 8

Szkolenie online 29. czerwca 2023 8:30 - 12:30 CEST

Nowe funkcje w dodatku Połączenia stalowe

Nowe funkcje w dodatku Połączenia stalowe

Webinarium 29. czerwca 2023 14:00 - 15:00 CEST

Interfejs RFEM 6: Webservices oraz Rhino/Grasshopper

Interfejs RFEM 6: Webservices oraz Rhino/Grasshopper

Webinarium 24. sierpnia 2023 12:00 - 13:00 CEST

Szkolenie online | Angielski

RFEM 6 | Studenci | Wprowadzenie do wymiarowania drewna

Szkolenie online 24. maja 2023 16:00 - 17:00 CEST

RFEM 6
Hala z dachem łukowym

Program główny

Program do analizy statyczno-wytrzymałościowej RFEM 6 jest podstawą systemu modułowego oprogramowania. Program główny RFEM 6 służy do definiowania konstrukcji, materiałów i obciążeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych składających się z płyt, ścian, powłok i prętów. Program umożliwia wymiarowanie konstrukcji złożonych oraz elementów bryłowych i kontaktowych.

Cena pierwszej licencji
4 450,00 EUR