Połączenia płyta-ściana w RFEM 6

Artykuł techniczny na temat analizy statyczno-wytrzymałościowej w programach Dlubal Software

  • Baza informacji

Artykuł o tematyce technicznej

Przy użyciu specjalnego przegubu liniowego dostępnego w programie RFEM 6 można poprawnie uwzględnić podczas modelowania właściwości połączenia płyty żelbetowej ze ścianą murowaną. Ten szczególny typ przegubu liniowego ogranicza przenoszone siły połączenia w zależności od określonej geometrii, dzięki czemu materiał nie może być przeciążony. W ten sposób można kontrolować parametry przegubu liniowego, aby ograniczyć przenoszenie momentów. Jest to konieczne w przypadku połączeń płyta-ściana w konstrukcjach murowych, ponieważ momenty nie są tutaj przenoszone w nieskończoność, a jedynie w zależności od sił osiowych.

W programie RFEM 6 przeguby liniowe można definiować w menu „Wstaw”. Są one również dostępne jako „Typy dla linii” w Nawigatorze danych. Podstawowe parametry i definicja przegubów liniowych zostały szczegółowo opisane w artykule w Bazie informacji ”Przeguby liniowe w RFEM 6”. Zakładając, że przegub liniowy będący połączeniem płyty żelbetowej ze ścianą murowaną nie jest przegubem zwykłym, lecz specjalnym, zdefiniowane parametry różnią się od opisanych w artykule. W poniższym artykule przedstawiono definicję „połączenia płyta-ściana” przy użyciu przegubów liniowych dla połączeń między płytami i ścianami zewnętrznymi konstrukcji pokazanej na rysunku 1.

Po otwarciu okna dialogowego „Nowy przegub liniowy” za pomocą menu „Wstaw” lub opcji „Przeguby liniowe” w Nawigatorze, w sekcji „Opcje” udostępniona zostaje opcja „Połączenie płyta-ściana” (rys. 2). Włączenie tej opcji umożliwia kontrolowanie parametrów przegubu liniowego w celu ograniczenia przenoszenia momentów. Można to zrobić w zakładce „Połączenie płyta-ściana”, która jest dostępna po zaznaczeniu odpowiedniego pola wyboru. Parametry przegubu liniowego reprezentującego połączenie między płytą żelbetową a ścianą murowaną są (reprezentowane przez) „Odsunięcie” i „Szerokość bloku”. Parametry te pokazano również na rysunku 2, a ich wartości są wymagane do określenia prawidłowej sztywności przegubu w programie.

Jak już wspomniano, program umożliwia automatyczne określenie prawidłowej sztywności przegubu ściana-płyta na podstawie wykresów interakcji przedstawiających różne sytuacje geometryczne. W tym celu należy aktywować rozszerzenie „Projektowanie konstrukcji murowych” i przypisać odpowiednie powierzchnie oraz linie za pomocą przycisku „Wybierz powierzchnie/linie” w prawym górnym rogu okna dialogowego „Nowy przegub liniowy” (Zdjęcie 2). Umożliwia to wybór powierzchni i linii w oknie roboczym programu RFEM, jak pokazano na rysunku 3. Należy pamiętać, że można wybrać kilka powierzchni i linii, tak jak w tym przykładzie, w przypadku gdy zarówno płyty (tj. Powierzchnia 10 i Powierzchnia 5), jak i linie graniczne między płytą a ścianą są wybrane jednocześnie.

Następnie za pomocą przycisku „Ponownie generuj przeguby liniowe dla ścian połączonych z płytami tego przegubu” znajdującego się w dolnej części sekcji okna dialogowego (Rysunek 4) można wygenerować przeguby liniowe z połączenia płyta-ściana i wyświetlić je w polu „Generowane przeguby liniowe” w zakładce „Połączenie płyta-ściana”. Wygenerowane przeguby liniowe będą również dostępne na liście przegubów liniowych (rys. 4).

Należy pamiętać, że wygenerowane przeguby liniowe są wyświetlane w różnych kolorach. Powodem tego jest fakt, że są one tworzone jako nowe typy, których nie można edytować. Wyznaczone wykresy można wyświetlić w sposób przedstawiony na rys. 5, a także wydrukować lub/i wyeksportować do arkusza kalkulacyjnego, raportu, pliku PDF lub pliku.

W końcu dostępne są wygenerowane połączenia płyta-ściana, jak pokazano na rysunku 6.

Podsumowanie

W programie RFEM 6 dostępny jest specjalny przegub liniowy do modelowania połączenia między płytami żelbetowymi a ścianami murowanymi. Wystarczy zdefiniować geometrię, a program pomoże ograniczyć zależne od niej siły przenoszone na połączenie. Jest to możliwe na podstawie wykresów interakcji, które są stosowane automatycznie i wykorzystywane do określania prawidłowych sztywności.

Autor

Irena Kirova, M.Sc.

Irena Kirova, M.Sc.

Marketing i obsługa klienta

Pani Kirova jest odpowiedzialna za tworzenie artykułów technicznych i zapewnia wsparcie techniczne klientom firmy Dlubal.

Słowa kluczowe

Budynek murowany Płyta żelbetowa Ściana murowana Połączenie płyta-ściana

Linki

Skomentuj...

Skomentuj...

  • Odwiedziny 542x
  • Zaktualizowane 18. stycznia 2023

Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

Masz dodatkowe pytania lub potrzebujesz porady? Skontaktuj się z nami przez telefon, e-mail, czat, forum lub przeszukaj stronę FAQ, dostępną 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

[email protected]

Szkolenie online | Angielski

Eurokod 3 | Konstrukcje stalowe zgodnie z DIN EN 1993-1-1

Szkolenie online 2. marca 2023 9:00 - 13:00 CET

Szkolenie online | Angielski

Eurokod 5 | Konstrukcje drewniane zgodnie z DIN EN 1995-1-1

Szkolenie online 16. marca 2023 9:00 - 13:00 CET

Szkolenie online | Angielski

RFEM 6 | Analiza dynamiczna i obliczenia sejsmiczne zgodnie z EC 8

Szkolenie online 30. marca 2023 9:00 - 13:00 CEST

Szkolenie online | Angielski

Eurokod 2 | Konstrukcje betonowe zgodnie z DIN EN 1992-1-1

Szkolenie online 26. stycznia 2023 9:00 - 13:00 CET

Wymiarowanie zbiorników z betonu zbrojonego\n w RFEM 6

Wymiarowanie zbiorników z betonu zbrojonego w RFEM 6 (USA)

Webinarium 19. stycznia 2023 14:00 - 15:00 EDT

Modelowanie i wymiarowanie płyt CLT w RFEM 6

Modelowanie i wymiarowanie płyt CLT w RFEM 6

Webinarium 19. stycznia 2023 14:00 - 15:00 CET

Analiza konstrukcji stalowych \n w RFEM 6

Analiza konstrukcji stalowych w RFEM 6

Webinarium 19. stycznia 2023 12:00 - 13:00 CET

Szkolenie online | Angielski

RFEM 6 | Informacje ogólne

Szkolenie online 19. stycznia 2023 9:00 - 13:00 CET

Nowe funkcje w RFEM 6 i RSTAB 9

Nowe funkcje w RFEM 6 i RSTAB 9

Webinarium 21. grudnia 2022 14:00 - 15:00 CET

Integracja Revit, IFC i DXF w RFEM 6 (USA)

Integracja Revit, IFC i DXF w RFEM 6 (USA)

Webinarium 15. grudnia 2022 14:00 - 15:00 EDT

Analiza naprężeń powierzchni i prętów w RFEM 6

Analiza naprężeń dla powierzchni i prętów w RFEM 6

Webinarium 15. grudnia 2022 14:00 - 15:00 CET

Szkolenie online | Polski

RFEM 6 | Podstawowe

Szkolenie online 15. grudnia 2022 10:00 - 14:00 CET

Szkolenie online | Angielski

RFEM 6 | Studenci | Wprowadzenie do wymiarowania betonu zbrojonego

Szkolenie online 12. grudnia 2022 16:00 - 17:00 CET

Szkolenia online | Angielski

Eurokod 5 | Konstrukcje drewniane zgodnie z DIN EN 1995-1-1

Szkolenie online 8. grudnia 2022 9:00 - 13:00 CET

Analiza geotechniczna z etapami budowy w RFEM 6

Analiza geotechniczna z etapami budowy w RFEM 6

Webinarium 1. grudnia 2022 14:00 - 15:00 CET

RFEM 6
Hala z dachem łukowym

Program główny

Program do analizy statyczno-wytrzymałościowej RFEM 6 jest podstawą systemu modułowego oprogramowania. Program główny RFEM 6 służy do definiowania konstrukcji, materiałów i obciążeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych składających się z płyt, ścian, powłok i prętów. Program umożliwia wymiarowanie konstrukcji złożonych oraz elementów bryłowych i kontaktowych.

Cena pierwszej licencji
4 450,00 EUR