Spojení deska-stěna v programu RFEM 6

Odborný článek z oblasti statiky za použití softwaru Dlubal

  • Databáze znalostí

Odborný článek

Vlastnosti spojení mezi železobetonovou deskou a zděnou stěnou lze správně zohlednit při modelování v programu RFEM 6 pomocí speciálního liniového kloubu. Tento speciální typ liniového kloubu omezuje síly přenášené spojem v závislosti na zadané geometrii, a materiál tak nemůže být přetížen. S jeho pomocí lze nastavit parametry liniového kloubu pro omezení přenosu momentů. To je pro spoje desek a stěn ve zděných konstrukcích nezbytné, protože momenty se nepřenášejí neomezeně dlouho, ale pouze v závislosti na normálových silách.

V programu RFEM 6 lze liniové klouby zadat pomocí nabídky "Vložit". Jsou k dispozici také v položce "Typy pro linie" v navigátoru Data. Základní parametry a zadání liniových kloubů popisujeme podrobně v článku databáze znalostí "Liniové klouby v programu RFEM 6". Za předpokladu, že liniový kloub, který představuje spojení mezi železobetonovou deskou a zděnou stěnou, není běžným, ale speciálním liniovým kloubem, liší se zadané parametry od parametrů popsaných ve výše uvedeném článku. V následujícím příspěvku vám ukážeme zadání "spojení deska-stěna" pomocí liniových kloubů pro spojení stropních desek a vnějších stěn konstrukce, kterou vidíme na obrázku 1.

Po otevření dialogu "Nový liniový kloub" z nabídky "Vložit" nebo vybráním položky "Liniové klouby" v navigátoru se zobrazí v sekci "Možnosti" volba "Spojení deska-stěna" (obrázek 2). Aktivací této volby se zpřístupní možnost nastavit parametry liniového kloubu pro omezení přenosu momentů. To je možné provést v záložce "Spojení deska-stěna", která je dostupná po zaškrtnutí příslušného políčka. Parametry liniového kloubu, který představuje spojení mezi železobetonovou deskou a zděnou stěnou, jsou „Odsazení“ a „Šířka bloku“. Tyto parametry jsou také znázorněny na obrázku 2 a jejich hodnoty jsou vyžadovány pro stanovení správné tuhosti kloubů v programu.

Jak jsme již zmínili, program umožňuje automaticky stanovit správnou tuhost kloubu mezi stěnou a deskou na základě interakčních diagramů, které představují různé geometrické situace. Za tímto účelem aktivujeme addon "Posouzení zdiva" a přiřadíme příslušné plochy a linie pomocí tlačítka "Vybrat plochy/linie" v pravém horním rohu dialogu "Nový liniový kloub" (obrázek 2). To umožňuje vybrat plochy a linie v pracovním okně programu RFEM, jak je znázorněno na obrázku 3. Všimněte si, že je možné vybrat několik ploch a linií, jako je tomu v tomto příkladu, kde vybereme současně obě desky (tj. plochu 10 a plochu 5) a hraniční linie desek a stěn.

Dále kliknutím na tlačítko "Přegenerovat liniové klouby pro stěny připojené k deskám tohoto liniového kloubu" v dolní části sekce dialogu (obrázek 4) vytvoříme liniové klouby ze spojení deska-stěna a zobrazíme je v sekci "Vygenerované liniové klouby" v záložce "Spojení deska-stěna". Vygenerované liniové klouby budou k dispozici také v seznamu liniových kloubů (obrázek 4).

Všimněte si, že vygenerované liniové klouby se zobrazí jinou barvou; to je proto, že se vytvářejí jako nové typy, které nelze upravovat. Výsledné diagramy lze ovšem zobrazit (obrázek 5), vytisknout nebo exportovat do tabulky, tiskového protokolu, PDF nebo souboru.

Vygenerovaná spojení deska-stěna jsou znázorněna na obrázku 6.

Závěr

RFEM 6 vám nabízí speciální liniový kloub pro modelování spoje mezi železobetonovými deskami a zděnými stěnami. Stačí zadat geometrii a program vám pomůže v závislosti na ní omezit síly přenášené spojem. To probíhá na základě interakčních diagramů, které se použijí automaticky a stanoví správné tuhosti.

Autor

Irena Kirova, M.Sc.

Irena Kirova, M.Sc.

Marketing a péče o zákazníky

Ing. Kirova je ve společnosti Dlubal zodpovědná za tvorbu odborných článků a poskytuje technickou podporu zákazníkům.

Klíčová slova

Zděná budova Železobetonová deska Zděná stěna Spojení deska-stěna

Odkazy

Napište komentář...

Napište komentář...

  • Navštíveno 542x
  • Aktualizováno 11. ledna 2023

Kontakt

Kontakt na Dlubal Software

Máte další dotazy nebo potřebujete poradit? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ, které máte nepřetržitě k dispozici.

+420 227 203 203

[email protected]

Online školení | Anglicky

Eurokód 3 | Ocelové konstrukce podle DIN EN 1993-1-1

Online školení 2. března 2023 9:00 - 13:00 CET

Online školení | Anglicky

Eurokód 5 | Dřevěné konstrukce podle DIN EN 1995-1-1

Online školení 16. března 2023 9:00 - 13:00 CET

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Dynamická analýza a seizmické posouzení podle EC 8

Online školení 30. března 2023 9:00 - 13:00 CEST

Online školení | Anglicky

Eurokód 2 | Betonové konstrukce podle DIN EN 1992-1-1

Online školení 26. ledna 2023 9:00 - 13:00 CET

Online Training | Czech

RFEM 6 | Bezplatné základní školení

Online školení 25. ledna 2023 9:00 - 11:30 CET

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Základy

Online školení 19. ledna 2023 9:00 - 13:00 CET

Nové funkce v programech RFEM 6 a RSTAB 9

Nové funkce v programech RFEM 6 a RSTAB 9

Webinář 21. prosince 2022 14:00 - 15:00 CET

Online Training | Czech

RFEM 6 | Bezplatné základní školení

Online školení 19. prosince 2022 9:00 - 11:30 CET

Integrace Revitu, IFC a DXF do programu RFEM 6 (USA)

Integrace Revitu, IFC a DXF do programu RFEM 6 (USA)

Webinář 15. prosince 2022 14:00 - 15:00 EDT

Analýza napětí na plochách a prutech v programu RFEM 6

Analýza napětí na plochách a prutech v programu RFEM 6

Webinář 15. prosince 2022 14:00 - 15:00 CET

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Studenti | Úvod do posouzení železobetonových konstrukcí

Online školení 12. prosince 2022 16:00 - 17:00 CET

Online školení | Anglicky

Eurokód 5 | Dřevěné konstrukce podle DIN EN 1995-1-1

Online školení 8. prosince 2022 9:00 - 13:00 CET

RFEM 6
Hala s obloukovou střechou

Hlavní program

Program RFEM 6 pro statické výpočty tvoří základ modulárního softwarového systému. Hlavní program RFEM 6 slouží k zadávání konstrukcí, materiálů a zatížení u rovinných i prostorových konstrukčních systémů, které se skládají z desek, stěn, skořepin a prutů. Program také umpožňuje posuzovat smíšené konstrukce, tělesa a kontaktní prvky.

Cena za první licenci
4 450,00 EUR