FAQ 000127 PL

Instalacja RFEM RSTAB

Zainstalowałem programy Dlubal Software łącznie z modułami dodatkowymi jako Administrator. Na tym koncie programy działają bez żadnego problemu. Jednakże kiedy loguję się jako Użytkownik na swoim komputerze, nie mam już dostępu do programów  Dlubal Software.

Odpowiedź

Instalacja programów RFEM, RSTAB, SHAPE‑THIN firmy Dlubal Software i innych wymaga uprawnień administratora. Zaleca się także korzystanie z uprawnień administratora przy rozpoczynaniu pracy z oprogramowaniem po raz pierwszy.Jeżeli nie wyświetla się żaden komunikat o błędzie, można nadać uprawnienia do obsługi programów Dlubal Software również innym użytkownikom.

Uprawnienia użytkownika może nadawać tylko administrator.


Uprawnienia dla Folderów

Użytkownik programów Dlubal Software potrzebuje praw do zapisu i odczytu dla następujących folderów:


 • foldery programu Dlubal Software  RSTAB 8.xx, RFEM 5.xx, SHAPE‑THIN 7 (x86) etc. Na przykład w  Windows 7 64‑bit, można znaleźć te foldery w lokalizacji

  C:\Program Files\Dlubal or C:\Programs(x86)\Dlubal.

 • główny folder Dlubal Software o nazwie Dane Ogólne. Każdy program posiada własny folder danych głównych.  Na przykład w Windows 7 64‑bit można znaleźć folder w lokalizacji

  C:\ProgramData\Dlubal.

 • foldery z projektami Dlubal Software

 • foldery plików tymczasowych. Na przykład w Windows 7 można znaleźć foldery w lokalizacji

  C:\Users\Public\Public Documents\Dlubal\Temp lub 

  C:\Users\"sign-in name"\AppData\Local\Temp\Dlubal. Można sprawdzić ścieżkę lokalizacji roboczej w oknie dialogowym Opcje Programu  RFEM lub RSTAB.


Uprawnienia można nadać wykorzystując Explorer: wybrać folder i otworzyć właściwości. Następnie w tab Bezpieczeństwo można określić pełen dostęp do Grupy Użytkowników lub, na przykład, do konkretnego użytkownika.


Uprawnienia dla Rejestru

Dodatkowo Użytkownik potrzebuje uprawnień do zapisu i odczytu odnośnie następujących wpisów do rejestru:


 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\DLUBAL

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\DLUBAL

 • HKEY_CURRENT_USER\Software\DLUBAL


Uprawnienia takie mogą zostać nadane w edytorze rejestru, który można otworzyć wpisując polecenie regedit w oknie tekstowym menu startowego. Należy ustawić ścieżkę i wybrać wpis DLUBAL. Następnie należy określić pełny dostęp  dla konkretnego Użytkownika lub Grupy Użytkowników wybierając Pozwolenia w menu Edytować

Więcej informacji znajduje się w video  Uprawnienia Użytkownika.

Załączniki
Benutzerrechte.pdf (1.01 MB)
User-Rights.pdf (1006 kB)

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Jeśli nie znaleźli Państwo odpowiedzi na pytania, mogą Państwo skontaktować się z nami lub wysłać zapytanie za pomocą formularza.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD