FAQ 000177 PL

Modelowanie | Konstrukcja RFEM RSTAB

Chcę obliczyć stalową konstrukcję dachu składająca się z dźwigarów i płatwi stalowych, przecinających się z offsetem (na głębokość przekroju) w punkcie połączenia.

Czy jest możliwość (bez konieczności stosowania elementów pośrednich/fikcyjnych) aby przenieść na dźwigar tylko obciążenia pionowe (siły tnące) i nie przenosić momentów zginających?  Płatwie nie powinny doświadczać skręcania i w miejscu połączenia z dźwigarem (nad dźwigarem) powinny być ciągłe.

Odpowiedź

RFEM/RSTAB udostępnia opcję wprowadzenia "zwolnień widełkowych", które pozwalają zaprojektować przecięcie dwóch prętów, których wykresy momentów, siły ścinającej lub osiowej nie mają na siebie wpływu.

Aby wprowadzić zwolnienie widełkowe należy najpierw stworzyć zwolnienie końca pręta  z układem odniesienia "Globalny". Następnie należy wybrać opcję  "Jako widełki".

Można wprowadzić grupę prętów ciągłych przenoszących zginanie jak pokazano po lewej stronie. Krzyżujące się elementy ciągłe powinny zostać wykonane ze zwolnieniem widełkowym na końcach dołączanych elementów.

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Jeśli nie znaleźli Państwo odpowiedzi na pytania, mogą Państwo skontaktować się z nami lub wysłać zapytanie za pomocą formularza.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Pierwsze kroki

Pierwsze kroki

Oferujemy wskazówki, które pomogą Państwu rozpocząć pracę z programami RFEM i RSTAB

Najlepsze wsparcie klienta

„Bardzo dziękuję za użyteczną informację. 

Chciałbym skomplementować Wasz zespół ds. wsparcia technicznego. Zawsze jestem pod wrażeniem, jak szybko i profesjonalnie udzielane są odpowiedzi. Jesli chodzi o oprogramowanie do analizy statycznej, korzystam z kilku programów wraz z umową serwisową, ale Wasze wsparcie techniczne jest zdecydowanie najlepsze.”

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych