Chcę obliczyć stalową konstrukcję dachu składająca się z dźwigarów i płatwi stalowych, przecinających się z offsetem (na głębokość przekroju) w punkcie połączenia.

Czy jest możliwość (bez konieczności stosowania elementów pośrednich/fikcyjnych) aby przenieść na dźwigar tylko obciążenia pionowe (siły tnące) i nie przenosić momentów zginających?  Płatwie nie powinny doświadczać skręcania i w miejscu połączenia z dźwigarem (nad dźwigarem) powinny być ciągłe.

Odpowiedź

RFEM/RSTAB udostępnia opcję wprowadzenia "zwolnień widełkowych", które pozwalają zaprojektować przecięcie dwóch prętów, których wykresy momentów, siły ścinającej lub osiowej nie mają na siebie wpływu.

Aby wprowadzić zwolnienie widełkowe należy najpierw stworzyć zwolnienie końca pręta  z układem odniesienia "Globalny". Następnie należy wybrać opcję  "Jako widełki".

Można wprowadzić grupę prętów ciągłych przenoszących zginanie jak pokazano po lewej stronie. Krzyżujące się elementy ciągłe powinny zostać wykonane ze zwolnieniem widełkowym na końcach dołączanych elementów.

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Jeśli nie znaleźli Państwo odpowiedzi na pytania, mogą Państwo skontaktować się z nami lub wysłać zapytanie za pomocą formularza.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl