FAQ 000235 PL

Modelowanie | Konstrukcja RSTAB

Jak mogę obrócić przekrój (IPE 270) w trybie 2D o 90° tak, aby mógł być obciążony względem osi podrzędnej? Kiedy próbuję obrócić przekrój o 90° pojawia się komunikat o błędzie.

Odpowiedź

Wprowadzając model w przestrzeni dwuwymiarowej dopuszczalne kąty obrotu przekroju  wynoszą 0 lub wielokrotność 180. Dzieje się tak dlatego, że układ lokalnych osi w pręcie (x-y-z) jest jasno określony i zdefiniowany. Co więcej dla konstrukcji 2D obliczone są tylko siły wewnętrzne  My i Vz.

Oś główna przekroju  (oś y) w przestrzeni 2D jest zawsze skierowana w stronę globalnej osi Y. Oś podrzędna (oś z) nie jest uwzględniana (tak jak gdyby nie dało się jej w ogóle przemieścić).

W przypadku dopuszczalnych obrotów przekroju mogłoby się pojawić zginanie dwuosiowe, ponieważ obciążenia w 2D mogą zostać zdefiniowane tylko w płaszczyźnie X-Z. Jednakże część wynikających Vy, T i Mz nie byłaby uwzględniona. Z tego powodu dopuszczalne są tylko takie obroty przekroju, dla których lokalna oś z przekroju jest skierowana do płaszczyzny X-Z.

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Jeśli nie znaleźli Państwo odpowiedzi na pytania, mogą Państwo skontaktować się z nami lub wysłać zapytanie za pomocą formularza.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD