Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

FAQ 000235 CS

1. prosince 2017

Modelování | Konstrukce RSTAB

Jak mohu natočit průřez v 2D módu o 90 ° tak, aby ho bylo možné načíst vedle vedlejší osy? Při pokusu o otočení průřezu se zobrazí chybové hlášení.

Odpověď

Při zadávání modelu modelu v dvourozměrném prostoru jsou povoleny pouze úhly natočení průřezů 0 ° a 180 °. Směr lokálního osového systému v prutu (xyz) je jasně definován a u 2D modelů se spočítají pouze vnitřní prutové síly M y a V z .

V dvourozměrném prostoru se silná osa průřezu (osa y) vždy orientuje ve směru globální osy Y, oslabená osa (z) se nepřihlíží (považuje se za zcela nedeformovatelný , tak mluvit).

Pokud lze natočit průřezy, může dojít k dvojímu ohýbání, protože v XD rovině lze zadat pouze zatížení v 2D zóně. Výsledek Vy, T a Mz by ovšem zůstal nezohledněn. Z tohoto důvodu jsou přípustné pouze ty natočení průřezů, pro které lokální osa z daného průřezu směřuje do roviny XZ.

V takovém případě doporučujeme zadat 3D model, který umožňuje libovolné otáčení průřezů.

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD