Mam kłopot ze zrozumieniem jak modelować sprężyste podłoże powierzchni. Gdzie wpisać mój moduł podłoża? I jakie jest znaczenie pozostałych parametrów sprężystego podłoża powierzchni?

Odpowiedź

Sprężyste podłoże powierzchni w RFEM jest opisane za pomocą pięciu głównych parametrów:

Z jednej strony istnieją trzy moduły podłoża w odnośnych kierunkach, powiązane z lokalnymi osiami powierzchni (Cu,x, Cu,y i Cu,z).

Z drugiej strony istotne są parametry uwzględniające zdolność podłoża do przeniesienia ścinania (Cv,xz i Cv,yz).

Można przyporządkować nieliniowość do określonego sprężystego podłoża powierzchni poprzez określenie kryterium uszkodzenia, na przykład "pod wpływem rozciągania".

Parametr Cu,z jest praktycznie równoważny ze współczynnikiem podatności podłoża wg Winklera i można go znaleźć w ekspertyzie dotyczącej gruntu.

Parametry Cu,x i Cu,y to współczynniki tarcia wskazujące odporność podłoża na przemieszczenie horyzontalne w odpowiednich kierunkach. Dlatego można wprowadzić moduł podłoża, na przykład dla podpory podłoża, w oknie tekstowym Cu,z,  ponieważ podpora ma działać prostopadle do powierzchni.

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Jeśli nie znaleźli Państwo odpowiedzi na pytania, mogą Państwo skontaktować się z nami lub wysłać zapytanie za pomocą formularza.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD