Artykuł został przetłumaczony przez Google Translator

Podgląd oryginalnego tekstu

1. grudnia 2017

FAQ 002120 PL

Moduły dodatkowe

FOUNDATION Pro

RF-FOUNDATION Pro

8.xx

5.xx

Gdzie można określić w RF- / FOUNDATION Pro, czy obciążenie obliczeniowe dla obrotu fundamentu zgodnie z DIN EN 1997-1 wynika z oddziaływania stałego, czy też z oddziaływania oddziaływań stałych i zmiennych?

Odpowiedź

W tym celu należy otworzyć okno "1.4 Ładowanie" w zakładce abnd i wybrać zakładkę "Wartości charakterystyczne". W przypadku wybrania projektu zgodnie z EN EN 1997-1 w oknie "1.1 Dane ogólne" można dla każdego przypadku lub kombinacji obciążeń wybrać dla celów obliczeniowych, czy "oddziaływanie stałe", czy też "oddziaływanie stałe + zmienne" jest zainteresowane strony. Czynności można przydzielić, przenosząc odpowiedni wpis z listy "Wybrane do projektu".

Słowa kluczowe

Wartości charakterystyczne Obrót fundamentu

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Znaleźliście Państwo odpowiedz na swoje pytanie?
Jeśli nie, mogą Państwo skontaktować się z nami bezpłatnie drogą mailową, poprzez czat lub forum lub wysłać zapytanie za pomocą formularza online.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RSTAB Konstrukcje z betonu zbrojonego
FOUNDATION Pro 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie fundamentów pojedynczych, kielichowych i blokowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-FOUNDATION Pro 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie fundamentów pojedynczych, kielichowych i blokowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD