Kde mohu nastavit v RF- / FUND Pro, zda zatížení pro ověření zákrutu základu podle DIN EN 1997-1 pochází z neustálého vlivu nebo z kombinace konstantního a proměnlivého vlivu?

Odpověď

Otevřete masku 1.4 načíst modul a udělej tam charakteristických hodnot registru.

Pokud má být konstrukce provedena podle DIN EN 1997-1, je možné nastavit pro každý zatěžovací stav zvolený pro návrh nebo pro každou kombinaci zatížení, zda se jedná o trvalou akci nebo zda je akce trvalá + proměnná . V seznamu Chcete-li měřit, vyberte příslušnou položku.

Klíčová slova

Charakteristické hodnoty, zakroucení základů

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte nás nebo nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RSTAB Železobetonové konstrukce
FOUNDATION Pro 8.xx

Přídavný modul

Posouzení jednoduchých, kalichových a blokových základů

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-FOUNDATION Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení jednoduchých, kalichových a blokových základů

Cena za první licenci
760,00 USD