Artykuł został przetłumaczony przez Google Translator Podgląd oryginalnego tekstu

W przypadku powierzchni RF-CONCRETE występują niepoznane sytuacje. Na rysunku 5 wyświetlany jest komunikat: "Dopuszczalne naprężenie ściskające betonu zostało przekroczone w kierunku betonowej rozpory ściskowej." 

Odpowiedź

W Tabeli 2.1 Powierzchni RF-CONCRETE głębokość nie jest możliwa dla niektórych lokalizacji, ponieważ beton ściskający jest tam zbyt duży (patrz Rysunek 01). W tym oknie można też sprawdzić szczegóły obliczeniowe wybranego w powyższej tabeli wiersza wyników za pomocą przycisku [Informacja]. W nowym oknie wartości wskazują, że rezystancja membrany jest mniejsza niż obliczeniowa siła membranowa w kierunku pręta (patrz Rysunek 02).

Program wyświetla odpowiedni komunikat nieczuły na wszystkich elementach skończonych o zbyt dużych naprężeniach ściskających z betonu.

Teoretyczne tło tego projektu można znaleźć w instrukcji obsługi RF-CONCRETE Surfaces. Można go pobrać, korzystając z poniższego odsyłacza do literatury lub przy użyciu przycisku [F1], aby otworzyć moduł.

W celu przeciwdziałania nierozliczalności można postępować w następujący sposób:

  • Brak osobowości może być spowodowany przez osobliwości .
  • Jeżeli płyta nie jest czysta, przyczyną może być optymalizacja wielkości siły wewnętrznej. Powinien on zostać dezaktywowany w przypadku powłok i powłok (Rysunek 3).
  • Istnieje możliwość dodania trzeciego kierunku zbrojenia (Rysunek 4).
  • Grubość betonu można zwiększyć
  • Grubość powierzchni może zostać zwiększona

Słowa kluczowe

Uwaga 5 betonowa rozpórka niedopuszczalna

Literatura

[1]   Eurocode 2: Planung von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken. In .
[2]   Manual RF-CONCRETE Surfaces. (2017). Tiefenbach: Dlubal Software.

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Znaleźliście Państwo odpowiedz na swoje pytanie?
Jeśli nie, mogą Państwo skontaktować się z nami bezpłatnie drogą mailową, poprzez czat lub forum lub wysłać zapytanie za pomocą formularza online.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
EC2 for RFEM 5.xx

Rozszerzenie modułu dla RFEM

Zaawansowane ustawienia pozwalające na analizę betonu zbrojonego według Eurokodu 2

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów i powierzchni (płyt, ścian, konstrukcji płaskich, powłok) z betonu zbrojonego

Cena pierwszej licencji
810,00 USD