Artykuł został przetłumaczony przez Google Translator

Podgląd oryginalnego tekstu

8. kwietnia 2019

FAQ 002833 PL

Markus Baumgärtel

Ogólne

RSTAB

Program RSTAB nie użył jeszcze kilku rdzeni w takim samym stopniu, jak w przypadku programu RFEM. Czy optymalizacja procesorów wielordzeniowych jest zaplanowana również dla programu RSTAB, ponieważ ma to znaczący wpływ na wybór procesora?

Odpowiedź

Program RSTAB już teraz wykorzystuje zalety równoległości. Zasadniczo równoległość programów RSTAB 8 i RFEM 5 można podsumować w następujący sposób:

Paralelizacja części programu w programach RSTAB 8 i RFEM 5 (nieuwzględnione w obliczeniach)

Zalety zrównoleglania są wykorzystywane przede wszystkim w protokole wydruku. W szczególności przegląd protokołu wydruku (tzn. h. pobieranie spisu treści) z kilkoma rdzeniami.

W przypadku przyszłych wersji planowane jest częstsze wykorzystywanie równoległości. Na przykład utworzenie protokołu wydruku powinno być prawie zawsze zrównoleglone.

Istnieją dwa różne sposoby używania wielu rdzeni:

Wewnętrzna równoległość

Niektóre części procesu programowego są uruchamiane jednocześnie w kilku wątkach. Zaleca się używanie tylko rdzeni fizycznych, a nie logicznych (wirtualnych). Doświadczenia zebrane podczas obliczeń naukowych i technicznych wykazały, że równoległość ma tę zaletę, że jest ona nie mniejsza niż 3,5-krotność przyspieszenia, niezależnie od liczby rdzeni. Niektóre procesy, takie jak iteracyjne rozwiązywanie równań, nie są odpowiednie dla takiej równoległości.

Zewnętrzna równoległość

Indywidualne obliczenia wykonywane są w pojedynczych wątkach. Na przykład w czterech wątkach można uruchomić cztery układy rozwiązywania problemów w celu obliczenia czterech różnych kombinacji obciążeń.

RSTAB 8

Obecnie te dwa typy równoległości nie są jeszcze wykorzystywane w programie RSTAB. Program RFEM planuje jednak zastosowanie w przyszłości równoległej równoległej współpracy z programem RSTAB.

RFEM 5

W programie RFEM 5 wewnętrzna paralelizacja będzie już stosowana w niektórych częściach programu. Są to na przykład kombinacja lokalnej macierzy sztywności i bezpośredniego rozwiązywania równań.

Część programowa o nazwie "FemBase" jest masywnie zrównoleglona. Oblicza ona kombinacje wyników i zwraca wszystkie wyniki do grafiki, tabel i przekrojów. Potrafi odczytać wynik trzech przypadków obciążeń w trzech wątkach i na przykład obliczyć kombinację wyników w czwartym wątku.

Zewnętrzna równoległość nie jest jednak jeszcze stosowana. Prace nad tym trwają.

Słowa kluczowe

Wielopunktowe oprogramowanie RFEM Procesor Paralelizacja Wielordzeniowy procesor

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Znaleźliście Państwo odpowiedz na swoje pytanie?
Jeśli nie, mogą Państwo skontaktować się z nami bezpłatnie drogą mailową, poprzez czat lub forum lub wysłać zapytanie za pomocą formularza online.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD