Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

FAQ 002833 CS

8. dubna 2019

Markus Baumgärtel Obecné RSTAB

RSTAB dosud nepoužíval několik jader ve stejném rozsahu jako u programu RFEM. Optimalizace na víceprocesových procesorech je pro RSTAB také plánována, neboť to má značný vliv na výběr procesoru?

Odpověď

RSTAB také využívá výhody paralelizace. V zásadě lze paralelizovat RSTAB 8 a RFEM 5 jako:

Paralelizace programových částí v programu RSTAB 8 a v programu RFEM 5 (nezahrnuty do výpočtu)

Výhody paralelizace se používají především ve výstupním protokolu. Prohlížení výstupního protokolu (i. h. načtení obsahu) s několika jádry.

U budoucích verzí se má paralelizace používat častěji. Zpracování výstupního protokolu by mělo být téměř vždy vždy paralelní.

Existují dva různé způsoby využití vícenásobných jader:

Vnitřní paralelizace

Části programového procesu probíhají současně v několika závitů. Doporučujeme používat pouze fyzická jádra, nikoli logická (virtuální). Zkušenosti získané na základě vědeckých a technických výpočtů ukázaly, že paralelizace má výhodu maximálně 3,5násobku zrychlení bez ohledu na počet jader. Některé procesy, jako například iterační řešení rovnic, nejsou vhodné pro tuto paralelizaci.

Vnější paralelizace

Individuální výpočty se provádějí v jednotlivých závitech. Pokud například spočítáme čtyři různé kombinace zatížení, můžeme spustit čtyři řezáky ve čtyřech závitech.

RSTAB 8

V RSTABu se v současné době tyto dva typy paralelizací ještě nepoužívají. Program RFEM však v budoucnu hodlá v budoucnu využít vnější paralelní práci s RSTAB.

RFEM 5

V programu RFEM 5 se v některých částech programu již vnitřní paralelizace použije. Jedná se například o kombinaci lokální matice tuhosti a řešení přímých rovnic.

Programová část s názvem "FemBase" je výrazně paralelní: Spočítá kombinaci výsledků a vrací všechny výsledky do grafických zobrazení, tabulek a řezů. Výsledky tři zátěžových případů můžeme přečíst ve třech závorkách a vypočítat tak kombinaci výsledků ve čtvrtém vlákně.

Vnější vodicí paralelaci se ovšem ještě nepoužívá. V současné době však již probíhá práce.

Klíčová slova

Multipoint RFEM Procesor Paralelizace Vícejádrový procesor

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD