Artykuł został przetłumaczony przez Google Translator

Podgląd oryginalnego tekstu

Z dodatkowym modułem [NOT_TRANSLATED]

Odpowiedź

Masa modalna

Każdy układ z wieloma masami może być zwykle odwzorowany w układzie jednomateriałowym. Podczas tej transformacji konieczna jest masa modalna układu. Ta masa jest wymagana do wygenerowania częstotliwości równoważnych oscylatorów o jednym stopniu swobody.
Współczynnik uczestnictwa

Współczynnik ten może być również ujemny, ponieważ składa się z masy równoważnej węzła i odpowiadającego jej przemieszczenia wynikającego z kształtu trybu. Jeżeli ugięcie odbywa się w kierunku ujemnym, współczynnik udziału staje się ujemny. Współczynnik masy wymiany jest nadal dodatni, ponieważ współczynnik udziału jest podniesiony do kwadratu. (patrz wzór)


Masa równoważna

Masa równoważna układu jest częścią masy całkowitej wzbudzonej na skutek wibracji oscylatora masowego. Masa równoważna układu może wynosić od zera do masy całkowitej. Równoważny współczynnik masy jest tylko ilorazem masy całkowitej do masy zastępczej. Z reguły można zatem szybciej sprawdzić, jaki stosunek ma masa trybu wzbudzonego danego kształtu trybu. W przypadku, gdy równoważny współczynnik masy jest większy niż 1, należy sprawdzić, czy dyskretyzacja układu jest lepsza i, w razie potrzeby, zawęzić podział węzłów lub siatkę ES.
W przypadku analizy trzęsień ziemi decydujący jest na ogół równoważny współczynnik masy i masa zastępcza, ponieważ dla budynków obliczane są wartości dynamicznych obciążeń zastępczych.

Słowa kluczowe

Masa modalna Współczynnik uczestnictwa Masa równoważna

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Znaleźliście Państwo odpowiedz na swoje pytanie?
Jeśli nie, mogą Państwo skontaktować się z nami bezpłatnie drogą mailową, poprzez czat lub forum lub wysłać zapytanie za pomocą formularza online.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RSTAB Analiza dynamiczna
DYNAM Pro - Natural Vibrations 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna drgań własnych i kształów drgań modeli prętowych

Cena pierwszej licencji
850,00 USD
RSTAB Analiza dynamiczna
DYNAM Pro - Equivalent Loads 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza sejsmiczna z wykorzystaniem multimodalnej analizy spektrum odpowiedzi

Cena pierwszej licencji
580,00 USD
RSTAB Analiza dynamiczna
DYNAM Pro - Forced Vibrations 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza sejsmiczna i dynamiczna wraz z analizą czasową i multimodalną analizą spektrum odpowiedzi

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RSTAB Analiza dynamiczna
DYNAM Pro – Nonlinear Time History 8.xx

Moduł dodatkowy

Nieliniowa analiza dynamiczna wzbudzeń zewnętrznych

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations  5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna drgań własnych i kształtów drgań prętów, powierzchni i brył

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza sejsmiczna z wykorzystaniem multimodalnej analizy spektrum odpowiedzi

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Forced Vibrations 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna i sejsmiczna wraz z analizą czasową i multimodalna analiza spektrum odpowiedzi

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro – Nonlinear Time History 5.xx

Moduł dodatkowy

Nieliniowa analiza dynamiczna wzbudzeń zewnętrznych

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD