Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

S přídavným modulem [NOT_TRANSLATED]

Odpověď

Měrná hmotnost

Každý víceprometrový systém lze zpravidla znázornit jednostanovým systémem. Při transformaci je nutná modální hmotnost systému. Tato hmotnost je zapotřebí pro generování kmitočtu ekvivalentních oscilátorů s jediným stupněm volnosti.
Součinitel účasti

Tento faktor může být také záporný, protože se skládá z ekvivalentní hmotnosti na uzlu a odpovídajícího posunu v závislosti na tvaru konstrukce. Je-li průhyb záporným směrem, je součinitel účasti záporný. Náhradní hmotnostní součinitel je ovšem ještě kladný, protože součinitel účasti je na druhém. (viz vzorec)


Ekvivalentní hmotnost

Ekvivalentní hmotnost systému je součástí celkové hmotnosti, kterou vzbuzuje vibrace vícemocného oscilátoru. Ekvivalentní hmotnost systému může být mezi nulou a celkovou hmotností. Ekvivalentní součinitel hmotnosti je pouze podíl z celkové hmotnosti na ekvivalentní hmotnost. Lze tak rychleji zkontrolovat, jaký je poměr mezi hmotností vznětového módu příslušného tvaru a poměrem zatížení. V případě, že ekvivalentní součinitel hmotnosti je větší než 1, je třeba zkontrolovat diskretizace daného systému a případně zjemnit rozdělení uzlů nebo sítě konečných prvků.
Při analýze zemětřesení je rozhodující součinitel ekvivalentní hustoty a ekvivalentní hmotnost, protože se vypočítají dynamické ekvivalentní zatížení budov.

Klíčová slova

Měrná hmotnost Součinitel účasti Ekvivalentní hmotnost

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RSTAB Dynamická analýza
DYNAM Pro - Natural Vibrations 8.xx

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
850,00 USD
RSTAB Dynamická analýza
DYNAM Pro - Equivalent Loads 8.xx

Přídavný modul

Náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
580,00 USD
RSTAB Dynamická analýza
DYNAM Pro - Forced Vibrations 8.xx

Přídavný modul

Časová analýza a analýza multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RSTAB Dynamická analýza
DYNAM Pro – Nonlinear Time History 8.xx

Přídavný modul

Časová analýza s ohledem na nelinearity

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations  5.xx

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads 5.xx

Přídavný modul

Náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Forced Vibrations 5.xx

Přídavný modul

Časová analýza a analýza multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro – Nonlinear Time History 5.xx

Přídavný modul

Časová analýza s ohledem na nelinearity

Cena za první licenci
1 120,00 USD