Artykuł został przetłumaczony przez Google Translator

Podgląd oryginalnego tekstu

Ze względu na nieprawidłową symetrię nie można zaprojektować przekroju SHAPE-THIN. Co jest przyczyną i jak mogę to naprawić?

Odpowiedź

RF-/ALUMINIUM sprawdza symetrię przekrojów ogólnych i porównuje je z oceną SHAPE-THIN, jeżeli aktywowane jest pole wyboru „Określić symetrię według modułu i porównać z definicją SHAPE-THIN” (Rysunek 01).

Rysunek 01 - Szczegóły okna dialogowego, Symetria pola wyboru

Jeżeli obie metody przynoszą różne wyniki, pojawia się odpowiedni komunikat o błędzie (Rysunek 02).

Rysunek 02 - Komunikat o błędach

W przekroju SHAPE-THIN zazwyczaj występują niewielkie niedokładności. Tym samym przekrój Sec-1.du9 pokazany na rysunku 03 nie jest absolutnie symetryczny do osi Z: Współrzędne Z dla Węzła 1 i Węzła 4 oraz Węzłów 55 i Węzła 60 nie są zgodne w drugim miejscu dziesiętnym.

Rysunek 03 - Różne współrzędne Z przekroju

SHAPE-THIN klasyfikuje przekrój jako asymetryczny, a RF-/ALUMINIUM jako monosymetryczny do osi z, dlatego pojawia się komunikat o błędzie pokazany na rysunku 02.

Przekrój SHAPE-THIN należy sprawdzić pod kątem symetrii. Podczas modelowania w SHAPE-THIN, przydatne jest wyświetlenie tylko jednej strony przekroju, a utworzenie drugiej połowy poprzez utworzenie odbicia lustrzanego. Pokazano to również na filmie.

Słowa kluczowe

Nieudana konstrukcja Symetria

Do pobrania

Kontakt

Znaleźliście Państwo odpowiedz na swoje pytanie?
Jeśli nie, mogą Państwo skontaktować się z nami bezpłatnie drogą mailową, poprzez czat lub forum lub wysłać zapytanie za pomocą formularza online.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
ALUMINUM 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów z aluminium wg Eurokodu  9

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-ALUMINUM 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów z aluminium wg Eurokodu  9

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD