AISC 360-16 Płaszczyzna ścinania w gwincie

Pomocne pytania i odpowiedzi

  • Często zadawane pytania (FAQs)

Czy mogę wykluczyć gwinty śrub z płaszczyzn ścinania zgodnie z AISC 360-16 w rozszerzeniu Połączenia stalowe?

Odpowiedź

Domyślnie aktywna jest opcja Płaszczyzna ścinania w gwincie, a do sprawdzenia ścinania w śrubie jest brana pod uwagę niższa wytrzymałość zgodna z wybraną normą obliczeniową.

W AISC nominalne wytrzymałości śrub na ścinanie są podane w tabeli J3.2. Na przykład, śruba z grupy A (na przykład A325) ma nominalną wytrzymałość na ścinanie równą 54 ksi (372 MPa), gdy gwint nie jest wykluczony z płaszczyzn ścinania. Aby użyć wyższej wytrzymałości, wynoszącej 68 ksi (469 MPa), można odznaczyć opcję, aby wykluczyć gwinty z płaszczyzn ścinania.

Słowa kluczowe

Śruba Płaszczyzna ścinania Gwint Połączenie stalowe Połączenie AISC 360

Skomentuj...

Skomentuj...