Jak mogę aktywować rozszerzenia modelu podczas za pomocą WebService?

Pomocne pytania i odpowiedzi

  • Często zadawane pytania (FAQs)

Jak mogę aktywować rozszerzenia modelu podczas za pomocą WebService? Jak utworzyć nowy model z aktywowanym rozszerzeniem?

Odpowiedź

Podczas tworzenia modelu za pomocą WebSerwisów, przydatne jest tworzenie modeli, które są od razu gotowe do obliczeń lub projektowania bez konieczności ręcznego wprowadzania zmian w programie RFEM. Przykładowo przy definiowaniu konstrukcji z membranami lub kablami nie da się pomyślnie obliczyć świeżo utworzonego modelu bez włączenia rozszerzeń.

Aby utworzyć nowy model z włączonymi rozszerzeniami należy skorzystać z metod metod .get_addon_statuses () i .set_addon_statuses ().

Proszę spojrzeć na poniższy przykład:

import os

import sys

baseName = os.path.basename(__file__)

dirName = os.path.dirname(__file__)

sys.path.append(dirName + r'/../../..')

from RFEM.initModel import Model

if __name__ == '__main__':

 Model(True, "Hello Model") # Create new model

 Addons = Model.clientModel.service.get_addon_statuses()

 # See structure of addon_statuses_list

 # print(Addons)

 # design_addons list

 Addons[0].stress_analysis_active = True

 Addons[0].steel_design_active = True

 # analysis list

 Addons[3].structure_stability_active = True

 Addons[3].form_finding_active = True

 Model.clientModel.service.set_addon_statuses(Addons)

W tym przykładzie zaczynamy od ustawienia ścieżki katalogu z biblioteką RFEM i zaimportowania jej. Następnie tworzymy Nowy model i tworzymy nową zmienną o nazwie „Addons”. Zmienna ta tworzona jest za pomocą bezpośredniej instrukcji dla serwera RFEM 6 WebService Server i rozumiana jest jako „addon_statuses list”. Dzięki zastosowaniu metody „get” nasza zmienna ma strukturę zrozumiałą dla programu RFEM i można ją edytować.

Następnie modyfikujemy ten obiekt, aby włączyć określone rozszerzenia w modelu RFEM 6. Domyślnie stan rozszerzeń na tej liście jest ustawiony na False. Modyfikacja w tym przykładzie polega na ustawieniu stanu rozszerzeń na True, co oznacza, że zostaną one włączone w nowym modelu.

Następnie używamy metody .set_addon_statuses () ze zmienną "Addons" jako argumentem. Spowoduje to wysłanie informacji o statusie True wybranych rozszerzeń z powrotem do programu RFEM i zmianę świeżo utworzonego modelu.

W przykładzie pokazano sposób włączenia tylko wybranych rozszerzeń RFEM 6. Aby zobaczyć całą listę dostępnych rozszerzeń i ich nazwy w obiekcie „Addons”, użyj funkcji „print(Addons)”.

Oryginalny kod Python jest dostępny w plikach do pobrania poniżej.

Słowa kluczowe

Szablony Rozszerzenie Model Plik Interfejs Python Webservice API

Do pobrania

Skomentuj...

Skomentuj...

Świętuj z nami 10-lecie

Dlubal Software - strzał w 10! Warszawa

Konferencje 21. marca 2024 10:00 - 16:00 CEST

Liniowa analiza stateczności w RFEM 6 i RSTAB 9

Liniowa analiza stateczności w RFEM 6 i RSTAB 9

Webinarium 4. kwietnia 2024 14:00 - 15:00 CEST

Dlubal Software - strzał w 10!<BR>ZNÓW TA STATYKA

Dlubal Software - strzał w 10! ZNÓW TA STATYKA

Konferencje 5. kwietnia 2024 10:00 - 16:00 CEST

RFEM 6 | Studenci | Wprowadzenie do wymiarowania prętów

Szkolenie online 10. kwietnia 2024 16:00 - 19:00 CEST

Zaproszenie

XXXVIII Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji

Konferencje 9. kwietnia 2024 - 12. kwietnia 2024

RSECTION 1 | Studenci | Wstęp do wytrzymałości materiałów

Szkolenie online 17. kwietnia 2024 16:00 - 17:00 CEST

Projektowanie hal według Eurokodów

Projektowanie hal według Eurokodów

Konferencje 16. kwietnia 2024 - 17. kwietnia 2024