RF-CONCRETE | Wprowadzanie danych

Funkcja produktu

W celu ułatwienia wprowadzania danych, powierzchnie, pręty, zbiory prętów, materiały, wysokości płyt oraz przekroje zdefiniowane w programie RFEM będą już wstępnie wprowadzone w module. Prawie wszędzie dostępna jest funkcja [Wybierz], służąca do graficznego wybierania elementów. Oprócz tego moduł posiada dostęp do globalnej biblioteki materiałów i przekrojów. Przypadki, grupy i kombinacje obciążeń można łączyć w różne przypadki obliczeniowe spełniające określone wymagania. W ostatniej tabeli wprowadza się wszystkie geometryczne i zależne od normy ustawienia dla zbrojenia, które zostaną użyte podczas wymiarowania. Dane geometryczne różnią się w obu modułach RF-CONCRETE.

  • W RF-CONCRETE Surfaces należy na przykład określić otulinę betonową, kierunek zbrojenia, zbrojenie minimalne i maksymalne, podstawowe zbrojenie, które zostanie użyte lub zapewnione zbrojenie podłużne oraz średnicę pręta zbrojeniowego.
  • W RF-CONCRETE Members należy zdefiniować na przykład odstęp pomiędzy prętami zbrojeniowymi, ilości warstw, strzemion oraz typ zakotwienia. Podczas obliczania odporności ogniowej elementów z betonu zbrojonego, należy zdefiniować klasę odporności ogniowej, specyficzne charakterystyki materiału oraz strony przekroju narażone na oddziaływanie pożaru.

Powierzchnie i pręty można łączyć w specjalne "grupy zbrojenia", z których każda definiowana jest przez inne parametry obliczeniowe. W ten sposób można na przykład szybko przeprowadzić alternatywne obliczenia przy użyciu różnych warunków brzegowych lub zmodyfikowanych przekrojów.

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony z FAQ z użytecznymi wskazówkami i rozwiązaniami.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów i powierzchni (płyt, ścian, konstrukcji płaskich, powłok) z betonu zbrojonego

Cena pierwszej licencji
810,00 USD