RF-CONCRETE | Wprowadzanie danych

Funkcja produktu

W celu ułatwienia wprowadzania danych, powierzchnie, pręty, zbiory prętów, materiały, wysokości płyt oraz przekroje zdefiniowane w programie RFEM będą już wstępnie wprowadzone w module. Prawie wszędzie dostępna jest funkcja [Wybierz], służąca do graficznego wybierania elementów. Oprócz tego moduł posiada dostęp do globalnej biblioteki materiałów i przekrojów. Przypadki, grupy i kombinacje obciążeń można łączyć w różne przypadki obliczeniowe spełniające określone wymagania. W ostatniej tabeli wprowadza się wszystkie geometryczne i zależne od normy ustawienia dla zbrojenia, które zostaną użyte podczas wymiarowania. Dane geometryczne różnią się w obu modułach RF-CONCRETE.

  • W RF-CONCRETE Surfaces należy na przykład określić otulinę betonową, kierunek zbrojenia, zbrojenie minimalne i maksymalne, podstawowe zbrojenie, które zostanie użyte lub zapewnione zbrojenie podłużne oraz średnicę pręta zbrojeniowego.
  • W RF-CONCRETE Members należy zdefiniować na przykład odstęp pomiędzy prętami zbrojeniowymi, ilości warstw, strzemion oraz typ zakotwienia. Podczas obliczania odporności ogniowej elementów z betonu zbrojonego, należy zdefiniować klasę odporności ogniowej, specyficzne charakterystyki materiału oraz strony przekroju narażone na oddziaływanie pożaru.

Powierzchnie i pręty można łączyć w specjalne "grupy zbrojenia", z których każda definiowana jest przez inne parametry obliczeniowe. W ten sposób można na przykład szybko przeprowadzić alternatywne obliczenia przy użyciu różnych warunków brzegowych lub zmodyfikowanych przekrojów.

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do kontaktu z nami lub odwiedzenia naszej strony z FAQ.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów i powierzchni (płyt, ścian, konstrukcji płaskich, powłok) z betonu zbrojonego

Cena pierwszej licencji
810,00 USD